WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Основні елементи ринкової економіки та її інформаційна складова - Реферат

Основні елементи ринкової економіки та її інформаційна складова - Реферат

тощо). При цьому споживча вартість автомобіля за незмінних характеристик залишиться на колишньому рівні.
У будь-якому виробництві вартість сировини завжди буде незначною порівняно з вартістю готового виробу, тобто насамперед оцінюється саме інформація. Цим і пояснюється економічний прорив Японії, а пізніше й Південної Кореї, які скуповували патенти, передові ідеї та реалізовували нові технології без власних сировинних ресурсів.
Особливістю сучасної індустрії є те, що виробництво обходиться дуже дешево у разі одночасного збільшення зусиль і витрат на генерацію нових ідей, пошук та обробку інформації, яка багато в чому зумовлює цінність товару для споживача.
Інформаційні технології поступово починають впливати вирішальним чином не тільки на виробництво, а й на споживання. Дійсно, готові матеріальні продукти з необхідними споживчими якостями можуть бути вироблені в будь-яких обсягах. Але як налагодити їх продаж, переконати покупця зробити вибір з великої кількості виробників на свою користь? У сучасній економіці вирішальним фактором посиленої реалізації стає логотип (товарний знак), що є результатом інформаційних процесів. Він несе інформаційний образ товару незалежно від способу формування такого образу (будь-то активна рекламна кампанія або багаторічна бездоганна служба реальних речей). Тому сьогодні саме логотип визначає ціну товару, відводячи витратам на виробництво допоміжну роль. Як наслідок, значна частина ціни задається вже не в заводських цехах, а в службі маркетингу і реклами. Так, перші зразки китайської електроніки, що створювалисяна обладнанні і за технологією провідних світових фірм, мали досить високі споживчі характеристики. Але відсутність визнаних торгових марок не дала їм змоги посісти гідне місце на ринку, що призвело до зниження цін. Відсутність прибутку спонукала до порушення технології, використання дешевої некваліфікованої праці. Це обумовило масовий випуск неякісної продукції. Лише деякі фірми, свідомо працюючи на межі банкрутства, поєднували підтримку якості на належному рівні з інвестиціями в рекламу. В результаті їх продукція стала конкурентоспроможною. Приклад - китайська фірма Genius, яка поступово перетворюється на одного з провідних світових виробників периферійного обладнання для комп'ютерів.
Інформаційна складова не тільки впливає на структуру капіталу, а й змінює виробничі та ринкові параметри продукції. Однак сучасні концепції не завжди визнають за нею роль вирішального ресурсу. Звичайно, за поверхового розгляду може скластися думка, що використання інформаційних технологій являє собою тільки подальший розвиток науково-технічного прогресу (НТП), що веде до традиційного зниження капіталовкладень, зростання продуктивності праці тощо. Насправді ж інформація інтегрується практично з усіма ресурсами економіки (сировиною, енергією, працею, фінансами, технологіями, управлінням та ін.), докорінно змінюючи їх властивості. Внаслідок цього вона виступає не тільки як сукупність деяких даних, але і як складова ВВП.
Як капітал інформація може розглядатися і в масштабі держави і застосовуватись до приватної власності. Причому людина може збанкрутувати внаслідок нераціонального вкладення особистих коштів, утратити все майно після природного або політичного катаклізму, але завжди має можливість зберегти свій інформаційний капітал як сукупність накопичених знань, умінь і навичок.
Світовий ринок стає все відкритішим і дає можливість будь-якій країні придбати як сучасну техніку, так і технології її виробництва. Однак будь-якій техніці притаманне швидке моральне старіння, уникнути якого можна тільки експлуатуючи інформаційний капітал. Економічна перевага розвинених країн багато в чому зумовлена наявністю фахівців високої кваліфікації, які не тільки мають певний рівень знань, а й постійно вдосконалюють їх.
Для економіки найбільша перевага ІТ полягає у зменшенні часу виконання та вартості транзакцій. У виробництво впроваджено без паперовий обіг документації, успішному маркетингу сприяє комп'ютерне моделювання, вартість оформлення біржової або фінансової операції зменшилася з декількох доларів в офісі до декількох центів в електронній системі. Ясна річ, остання поки що не спроможна зробити висновок щодо правильності підготовленого документа, раціонально вибрати торгових партнерів або вигідно перепродати пакет акцій. Прийняття рішень було і залишається прерогативою керівників, для більшості з яких навіть найдосконаліша інформаційна система є джерелом проміжних даних, але ніяк не готовою стратегією управління.
Отже, використання потенціалу сучасних інформаційних технологій для підвищення ефективності виробництва та вплив інформаційної діяльності на економіку взагалі дали поштовх до бурхливого розвитку специфічної сфери економіки - інформаційної.
Література:
1. Азеев А. А. и др. Организация и функционирование вычислительного центра. - М.: Статистика, 1977. - 160 с.
2. Ансофф И. Стратегическое управление. М: Экономика, 1989, 518 с.
3. Аррендондо Лени. Искусство деловой презентации: Пер. с англ. - Челябинск: Урал LTD, 1998. - 520 с.
4. Артамонов Г. Т. Информатика: теория и практика (заготовки к книге) // НТИ, Сер.1. Организация и методика информационной работы, 1997, № 8, с. 30-33; 1998, № 1, с. 29-34; № 4, с. 31-36; № 6, с. 31-35; № 12, с. 29-33; 1999, № 6, с. 36-43.
5. Бизнес в Европе: информационная индустрия. / Информатика. Экспресс-информация. М. - ВИНИТИ, 1991. - № 45. - С. 2-9.
6. Бланк И. А. Управление формированием капитала. - К.: "Ника-Центр", 2000. - 512 с.
7. Бове К, Аренс У. Ф. Современная реклама: Пер. с англ. / Общ ред. Феофанова О. А. - Тольятти: Издательский дом Довгань, 1995. - 704 с.
8. Большой экономический словарь. Multilex 2/0 EKONOMICS.
CD-ROM.
9. Боэм Б. У. Инженерное проектирование программного обеспечения. - М.: Наука, 1991. - 190 с.
10. Бузова Н. Н. Проблемы развития народнохозяйственного информационного комплекса // Современные средства информатики. М.: Наука, 1986. - 277 с.
11. Бурлак Г. Н и др. Экономика, организация и планирование работы ВЦ / Г. Н. Бурлак, С. Н. Помпеева, Л. С. Фельдман: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 1989. - 238 с.
12. Введение в информационный бизнес: Учеб. пособие / О. В. Голосов, С. А. Охрименко, А. В. Хорошилов и др.; Под ред. В. П. Тихомирова, А. В. Хорошилова. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 240 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...