WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Основні елементи ринкової економіки та її інформаційна складова - Реферат

Основні елементи ринкової економіки та її інформаційна складова - Реферат


Реферат на тему:
Основні елементи ринкової економіки та її інформаційна складова
Розпад адміністративно-командної системи господарювання і перехід до ринку в нашій країні виявив брак спеціальних знань про структури і механізми ринкової економіки.
У сучасній мовній практиці термін "економіка" має, щонайменше, три значення:
сукупність виробничих відносин суспільства, його економічний базис;
національне господарство країни, яке включає галузі матеріального виробництва і невиробничої сфери;
наукова дисципліна, що займається вивченням секторів (промисловість, сільське господарство, послуги) і галузей господарства країни або окремих її регіонів, а також деяких умов та елементів виробництва.
У кожному конкретному випадку ми вкладаємо в цей термін конкретне значення: якщо йдеться про те, що соціалістичній економіці притаманне явище постійного дефіциту, то мається на увазі перше значення; якщо говоримо, що економіка країни перебуває у кризовому стані, то маємо на увазі стан національного господарства загалом; якщо ж говоримо, що вивчення економіки допомагає зрозуміти рішення уряду, розвиток бізнесу, поведінку населення, то маємо на увазі економічну науку.
Саме останнє значення є ключовим у цьому навчальному посібнику.
Існує досить багато визначень економіки як науки. Не аналізуючи їх, скористаємося найбільш поширеним: економіка - це наука про те, як окремі люди і суспільство протягом часу, за допомогою грошей і без їх участі, використовують обмежені ресурси для виробництва корисних продуктів і розподіляють їх серед різних груп людей.
Успішне вивчення економіки саме по собі не є запорукою успіху в житті, в підприємницькій діяльності. Навчитися успішному веденню бізнесу можна тільки займаючись бізнесом. Але знання економічних проблем необхідне не лише тим, хто в своїй професійній діяльності тісно з ними пов'язаний. Теоретична економіка вчить розуміти складний економічний світ, формує громадську свідомість, виробляє економічний тип мислення.
У сучасному світі не зустрічаються ні суто командні економіки, де все, від виробництва до розподілу, регулюється державою, ні суто ринкові, де держава взагалі не втручається у виробництво і розподіл. Сучасна ринкова економіка - це змішана економіка, в якій виробництво розвивається під дією власних ринкових сил, що спрямовують підприємницьку активність виробників, а держава регулює цей процес, установлюючи правову структуру бізнесу і контролюючи дотримання її, здійснює різні соціальні та політичні програми. Отже, сучасна ринкова (змішана) економіка - це надзвичайно складний господарський організм, який складається з механізмів внутрішнього (ринкового) і зовнішнього (державного) регулювання.
Оскільки у посібнику розглядається така специфічна сфера економіки, як інформаційна, нагадаємо основні деталі та інструменти ринкового механізму. Це необхідно для розуміння питань, які розглядаються у взаємодії із загальними законами та закономірностями ринкової економіки.
Основними суб'єктами господарської діяльності в ринковій економіці є домашні господарства, організації бізнесу та уряд (держава). Такий поділ відображає дві сфери економічної активності людей:
споживчу сферу економіки - її основною економічною функцією є споживання кінцевих продуктів і послуг, що виробляються бізнесом. Структурною одиницею цієї сфери економіки зазвичай є "середня" сім'я, що веде окреме домашнє господарство, має спільну власність, отримує спільний дохід і має у середньому сталу структуру витрат;
сферу ділової активності - саме вона є головною. Структурними елементами цієї сфери економічної діяльності є організації бізнесу та урядові (державні) інститути. Урядові (державні) інститути - це, здебільшого, неприбуткові бюджетні організації, що виконують функції державного управління країною та регулювання економіки на різних рівнях - від загальнонаціонального до місцевого.
Організації бізнесу - це, в основному, приватні фірми різного господарського статусу - від індивідуальних до великих акціонерних компаній. Основною їх функцією є виробництво товарів і послуг для домашніх господарств та уряду, тобто задоволення індивідуальних і суспільних потреб нації.
Отже, сфера ділової активності може бути поділена на державний (суспільний) і приватний сектори.
Суспільний (державний) сектор включає міністерства, місцеві органи влади, установи соціального забезпечення та охорони здоров'я, навчальні заклади, збройні сили, публічні (державні) організації (наприклад, бібліотеки), відкриті акціонерні товариства, націоналізовані галузі промисловості, тобто ті, що не підлягають приватизації (наприклад, енергетика).
Домашні господарства, бізнес і держава взаємодіють на трьох різних ринках: 1) ринку кінцевих продуктів і послуг; 2) ринку факторів виробництва; 3) фінансовому ринку.
На ринку кінцевих продуктів і послуг діють усі три типи господарських суб'єктів. При цьому бізнес є виробником і продавцем товарів, а уряд (держава) та домашні господарства, здебільшого, - покупцями. Характер взаємодії різних типів господарських суб'єктів має суттєві відмінності. Розрізняють споживчий ринок продуктів і послуг - як результат взаємодії бізнесу з домашніми господарствами, ринок продуктів і послуг - як результат взаємодії бізнесу з урядом; і ринок проміжних продуктів і послуг - як результат взаємодії бізнесових структур.
Споживчому ринку притаманна класична схема взаємодії: товари спочатку виробляються бізнесом, потім надходять на ринок, залишаючись у власності бізнесу, і тільки після цього купуються домашніми господарствами, тобто переходять у їх власність. На цьому ринку продаються і купуються товари найрізноманітніших найменувань - від будинків та автомобілів до побутової техніки та продуктів харчування.
Організаційно споживчий ринок - це мережа магазинів роздрібної торгівлі, які спеціалізуються на окремих видах товарів, чи універсальних супермаркетів та різноманітних підприємств сфери послуг. Економічно ці магазини та підприємства - організації бізнесу, приватної (індивідуальної або колективної) форми власності. Ці організації бізнесу вважаються виробниками, хоча здебільшого вони є лише торговими організаціями, оскільки пропонують товари та послуги споживачам.
На відміну від споживчого ринку переважна кількість державних витрат має форму урядових замовлень на виробництво бізнесом різноманітної продукції та послуг загальнонаціонального значення (проведення

 
 

Цікаве

Загрузка...