WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Методи оцінювання вартості фірми - Реферат

Методи оцінювання вартості фірми - Реферат

фірми-аналоги.
Установлюють оцінний мультиплікатор.
Як оцінний мультиплікатор може використовуватися:
коефіцієнт ціна / прибуток (коефіцієнт Р/Е);
коефіцієнт ціна/грошовий потік;
коефіцієнт ціна/балансова вартість.
Оцінка на базі коефіцієнта Р/Е використовується дуже широко. У деяких галузях цей коефіцієнт має такі значення (табл. 12.6).
Таблиця 12.6
Значення коефіцієнта р/е
Р/Е Галузь
27,0 Автомобільна
24,9 Будматеріали
20,3 Готелі та відпочинок
19,4 Електроніка
Використовуючи цей мультиплікатор для кожної з фірм-аналогів знаходять коефіцієнт середньої ціни однієї акції (як частку від ділення ринкової ціни однієї акції на прибуток з однієї акції).
3. Розраховується коефіцієнт середньої ціни однієї акції (як середнє арифметичне коефіцієнтів ціни однієї акції всіх фірм).
4. Визначається ціна фірми, яку купують (як добуток від множення коефіцієнта середньої ціни однієї акції (див. п. 2) на суму річних надходжень - доходу (див. п. 3 методу додаткових доходів)).
Вибір схожої компанії-аналогу передбачає проведення аналізу за такими етапами:
ідентифікація;
схожа галузь;
схожа продукція;
диверсифікованість продукції/діяльності;
"зрілість діяльності" (стадія розвитку);
географічні фактори;
розміри, стратегія діяльності, фінансові характеристики.
Метод угод заснований на аналізі цін придбання контрольних пакетів схожих компаній, враховується премія за контрольний пакет акцій. Застосовується перший і третій мультиплікатори з попереднього методу.
Метод галузевого оцінювання заснований на спеціальних формулах або цінових показниках, використовуваних в окремих галузях. Вони виводяться з даних про продаж компаній у цих галузях. У табл. 12.7 наведено приклади зі світової практики.
Таблиця 12.7
Ціна продажу компаній різних галузей
Підприємство Ціна продажу
Рекламні агентства 75 % річної виручки
Бухгалтерські фірми (аудит) 90-150% річної виручки
Оренда автомобілів Число машин 1000$
Хлібопекарні 15% річного обсягу продажу + обладнання і товарні запаси
Пивні бари 1-1,5 обсягу річного прибутку + товарні запаси
Кафе чотирикратний місячний обсяг продажу + товарні запаси
Аптеки 75% річного прибутку + обладнання і товарні запаси
Кінотеатри чотирикратний річний прибуток (якщо менше за 1000 місць)
Відомим є метод оцінювання фірми за вартістю заміщення. В його основу покладено погляди лауреата Нобелівської премії Дж. Тобіна. За Тобіним, відношення ринкової вартості фірми до вартості заміщення (створення нової фірми) не повинне у довгостроковому аспекті істотно відрізнятися від одиниці (це відношення заведено позначати літерою q). У іншому випадку, наприклад, за ринкової вартості фірми, більшої від вартості заміщення, конкуренти намагатимуться побудувати аналогічну фірму (оскільки її дешевше побудувати, ніж купити), і конкурентний тиск призведе до надмірної пропозиції акцій аналогічних фірм. Тому ринкова вартість фірми знижуватиметься допоки не зрівняється з вартістю заміщення. Реальна практика, однак, показує, що q Тобіна часто відрізняється від одиниці з низки причин (через високу інфляцію, зміну цін на нафту, новий рівень продуктивності). Крім того, одноразові витрати (тобто вартість заміщення) визначаються вкрай приблизно. Точність розрахунків настільки низька, що метод використовується, здебільшого в теоретичних викладках, але не в реальній практиці.
Основною перевагою методів ринкового підходу є їх відносна простота, а вадою більшості з них - необхідність існування компанії-аналогу як обов'язкової умови для проведення розрахунків, яка була б організована у формі акціонерного товариства, що не завжди має місце.
Ринковий підхід застосовується, якщо є: достатня кількість порівнянних компаній та операцій по них для того, щоб розрахувати відповідний мультиплікатор; достатньо даних по порівнянних компаніях і угодах для проведення консультантом (оцінювачем) відповідного фінансового аналізу та внесення поправок.
Порівняльну характеристику розглянутих підходів до оцінювання бізнесу наведено в табл. 12.8.
Найкращий метод оцінювання вартості фірми назвати не можна. Необхідно визначити вартість за декількома методами, а потім обрати той, який найбільше підходить для конкретного випадку.
Остаточна ціна визначається в процесі переговорів між покупцем і продавцем. При цьому обидві сторони повинні керуватися таким:
угода має бути прийнятною з фінансового погляду для обох партнерів;
і покупець, і продавець мусять мати доступ до облікових документів;
обидві сторони повинні довіряти одна одній.
Таблиця 12.8
Аналіз різних підходів до оцінювання бізнесу
Метод оцінювання Переваги Недоліки
На основі активів Базується на наявних активах підприємства, тобто більш об'єктивний Часто не враховує вартість нематеріальних активів.
Не враховує перспективи бізнесу, дохідність, рівень прибутковості
Ринковий Єдиний метод, який базується в основному на ринкових даних.
Відображає практику взає-модії покупців і продавців, що склалася Труднощі в отриманні початкових даних по порівнянних компаніях.
Необхідність внесення низки поправок.
Заснований на минулих тенденціях і не враховує майбутні очікування
За доходом Єдиний метод, що враховує майбутні очікування щодо доходів і витрат підприємства.
Забезпечує врахування еко-номічного застаріння.
Містить ринковий аспект Складності у проведенні прогнозу.
Є досить суб'єктивним
Література:
1. Азеев А. А. и др. Организация и функционирование вычислительного центра. - М.: Статистика, 1977. - 160 с.
2. Ансофф И. Стратегическое управление. М: Экономика, 1989, 518 с.
3. Аррендондо Лени. Искусство деловой презентации: Пер. с англ. - Челябинск: Урал LTD, 1998. - 520 с.
4. Артамонов Г. Т. Информатика: теория и практика (заготовки к книге) // НТИ, Сер.1. Организация и методика информационной работы, 1997, № 8, с. 30-33; 1998, № 1, с. 29-34; № 4, с. 31-36; № 6, с. 31-35; № 12, с. 29-33; 1999, № 6, с. 36-43.
5. Бизнес в Европе: информационная индустрия. / Информатика. Экспресс-информация. М. - ВИНИТИ, 1991. - № 45. - С. 2-9.
6. Бланк И. А. Управление формированием капитала. - К.: "Ника-Центр", 2000. - 512 с.
7. Бове К, Аренс У. Ф. Современная реклама: Пер. с англ. / Общ ред. Феофанова О. А. - Тольятти: Издательский дом Довгань, 1995. - 704 с.
8. Большой экономический словарь. Multilex 2/0 EKONOMICS.
CD-ROM.
9. Боэм Б. У. Инженерное проектирование программного обеспечения. - М.: Наука, 1991. - 190 с.
10. Бузова Н. Н. Проблемы развития народнохозяйственного информационного комплекса // Современные средства информатики. М.: Наука, 1986. - 277 с.
11. Бурлак Г. Н и др. Экономика, организация и планирование работы ВЦ / Г. Н. Бурлак, С. Н. Помпеева, Л. С. Фельдман: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 1989. - 238 с.
12. Введение в информационный бизнес: Учеб. пособие / О. В. Голосов, С. А. Охрименко, А. В. Хорошилов и др.; Под ред. В. П. Тихомирова, А. В. Хорошилова. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 240 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...