WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Методи оцінювання вартості фірми - Реферат

Методи оцінювання вартості фірми - Реферат

(використовується в основному тоді, коли очікується, що підприємство припинить своє існування). Як залишкова вартість бізнесу використовується очікувана залишкова балансова вартість на кінець прогнозного періоду. Для діючого рентабельного підприємства застосовувати цей метод недоцільно.
Приклад 1. Визначити вартість підприємства по доходах виходячи з таких даних:
Показник Роки
1 2 3 4 5 ….
Грошовий потік 1000 1100 1300 1400 1600
Ставка дисконту для власного капіталу - 20%, очікувані довгострокові темпи зростання для грошового потоку - 5%.
Для визначення вартості використовуємо модель Гордона:
.
Якщо для оцінювання вибрано грошовий потік без боргів (власний капітал), то для його дисконтування треба використати середньозважену вартість капіталу.
Приклад 2. Вартість позикових коштів - 10%: ставка доходів на власний капітал (вартість власного капіталу) - 20%; ставка оподаткування - 45%, частка позикового капіталу - 30%. Визначити вартість капіталу, по якому дисконтується грошовий потік
20 0,7 + 10 (1 - 0,45) 0,3 = 15,65 (%).
Оскільки витрати по позиковому капіталу відносяться на собівартість, їх необхідно знизити на податкову ставку.
Іноді при розрахунку кешфло фірми вважають, що амортизація і капітальні витрати в довгостроковому аспекті врівноважуються так само, як позитивні та негативні зміни в робочому капіталі. Якщо до того ж відсутні істотні первинні інвестиції (за винятком інвестицій у купівлю фірми), то операційний кеш-фло приймається рівним
CF = E (1 - T),
де Е - сума балансового прибутку і процентних платежів, що входять до собівартості;
Т - ставка податку на прибуток.
Приклад 3. Сума балансового прибутку фірми, що купується, і процентних платежів, що входять у собівартість (Е), дорівнює 1 млрд 667 млн грош. од. У структурі капіталу фірми 20% становить борг, 80% - власні кошти. Купівля вимагає інвестицій в розмірі 5 млрд грош. од. Розрахувати вартість фірми і прибуток від купівлі, якщо:
процентна ставка на борг - 10% річних, причому всі процентні платежі не входять в оподатковуваний прибуток, а відносяться на витрати;
чиста вартість власного капіталу - 20% річних;
ставка податку, що виплачується з прибутків (з прибутку, дивідендів), - 40%.
Уважатимемо, що капітальні витрати на відновлення основних фондів покриваються амортизацією.
Оцінювання вартості фірми за допомогою методу додаткових доходів здійснюється у такій послідовності [98]:
1. за методом урегульованого балансу визначається попередня початкова ціна фірми.
2. розраховуються додаткові витрати покупця, пов'язані з купівлею фірми.
Поняття "додаткові витрати" тотожне поняттю "альтернативні витрати" (opportunity cost), тобто це те, що втратить покупець, відмовившись від альтернативних варіантів вкладання коштів.
Для конкретного розрахунку найчастіше використовують проценти за внесками у банк. Крім того, до додаткових витрат відносять також суму заробітної плати, яку міг би отримати протягом року покупець, якби працював за наймом у когось іншого.
Додаючи ці суми, отримуємо загальні додаткові витрати покупця (альтернативні витрати, або витрати втрачених можливостей).
3. Визначаються можливі чисті річні надходження (дохід) на наступний рік.
Для цього проводять детальний аналіз динаміки чистих надходжень за останні 3-5 років функціонування фірми з метою визначення тенденції цього показника:
стабільне зростання;
стабільне падіння;
відносна постійність.
На основі цих тенденцій прогнозують та оцінюють обсяги чистих надходжень на наступний рік.
4. Розраховуються можливі додаткові доходи як різниця між прогнозними чистими річними надходженнями (п. 3) і загальними додатковими витратами покупця (п. 2).
5. Визначається вартість нематеріальних активів фірми, що продається.
Причому власник і покупець фірми оцінює їх по-різному: власник - як різницю між обсягом прибутку, який отримала фірма, та прибутком аналогічної середньої фірми у галузі; покупець - як добуток можливих додаткових доходів (п. 4) на число прибуткових років функціонування фірми у п'ятирічній ретроспективі.
6. Визначається вартість фірми, що продається. Для цього до початкової ціни (п. 1) додають вартість нематеріальних активів (п. 5).
При цьому враховуються податкові умови. Прибуток від використання нематеріальних активів оподатковується так само, як і звичайний дохід. Тому вартість бізнесу, що продається, має бути збільшена на суму відповідних податків.
Оцінювання вартості фірми з допомогою методу капіталізованих доходів здійснюється в такій послідовності :
Розраховується розмір можливих чистих річних надходжень фірми, що продається, на наступний рік (п. 3 методу додаткових доходів), але за мінусом величини "розумної" зарплати власника фірми.
2. Визначається ставка доходу на капітал, який вкладено у фірму, що продається.
Ця ставка відображає ступінь ризику купівлі фірми. Чим більший ризик, тим більшою є вимога покупця до ставки доходу на капітал.
За статистикою, для більшості підприємств з нормальним рівнем ризику ставка доходу на капітал коливається у межах 25-33%. Найнижча ставка доходу, яку допускають покупці бізнесу, - 20%.
Капіталізована вартість фірми розраховується як частка від ділення чистих річних надходжень (п. 4) на ставку доходу на капітал, показану в десяткових дробах.
Наприклад: зі ставкою 20% будь-який вид активів, що дає право на постійне отримання доходу, продаватиметься за ціною, яка в 5 раз (1/0,2) вища за розмір самого доходу.
Метод майбутніх доходів базується на песимістичному, реальному та оптимістичному прогнозах доходів фірми.
Послідовність дій така :
Майбутні доходи покупця плануються здебільшого на 5 років, базуючись на трьох прогнозах: песимістичному, реальному та оптимістичному.
Потім визначається средньозважена величина за формулою
де Di - прогноз доходу і-го року;
Dnі - песимістичний прогноз і-го року;
Dpі - найбільш реальний прогноз і-го року;
Doі - оптимістичний прогноз і-го року.
2. Розраховуються майбутні доходи фірми за сучасною вартістю. Для цього визначають дисконтний множник, який враховує рівень ризику інвестицій в цю фірму і розраховується за формулою
µ ,
де µ - дисконтний множник;
k - ставка доходу на капітал (у десяткових дробах), встановлена відповідно до рівня ризику інвестицій у фірму;
t - числороків, що віддаляють цей рік від початку розрахункового року.
Потім прогнозні майбутні доходи за кожний рік коригують на відповідний дисконтуючий множник. У результаті мають оцінку доходів покупця фірми за сучасною вартістю.
Перевагою всіх цих методів є можливість оцінювати майбутній потенціал доходів фірми, що купується, а вадою - стохастичний характер прогнозів щодо цих доходів.
Ринковий підхід. Цей підхід включає такі різновиди методів: метод ринку капіталу, метод угод, метод галузевого оцінювання та метод оцінювання фірми за вартістю заміщення.
Метод ринку капіталу базується на цінах, реально сплачених за акції схожих компаній на світових фондових ринках.
Розрахунок виконується в такій послідовності:
Визначають

 
 

Цікаве

Загрузка...