WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Методи оцінювання вартості фірми - Реферат

Методи оцінювання вартості фірми - Реферат

ставку найбільш надійних комерційних банків у валюті.
Необхідна премія інвестора за ризик вкладення грошей складається з таких факторів (табл. 12.4):
Таблиця 12.4
СТАВКИ ПРЕМІЙ ЗА РИЗИК ІНВЕСТОРА ПО ФАКТОРАХ
Фактор Діапазон значення
1. Розмір компанії 0-5%
2. Фінансова структура (співвідношення власних і позикових коштів) 0-5%
3. Товарна і територіальна структури 0-5%
4. Диверсифікація клієнтури 0-5%
5. Якість менеджменту 0-5%
6. Інші ризики (пов'язані з характером діяльності окремих компаній) 0-5%
Другий метод - модель оцінювання капітальних активів (Capital Assets Pricing Model, CAPM).
Ця модель будується з урахуванням системного і приватного (галузевого) ризику. Формула для розрахунку:
і = іf + ? (іm - іf ),
де іf - безризикова ставка;
іm - середньоринкова ставка прибутку (середній рівень прибутковості акцій, що користуються попитом на фондовій біржі) (market);
? - міра ризику, що розраховується виходячи з амплітуди коливань цін на акції даної компанії порівняно з фондовим ринком загалом;
іm - іf - премія за ризик (ураховується системний ризик).
Підприємства різних галузей мають різну міру чутливості ризику (табл. 12.5).
Таблиця 12.5
МІРА ЧУТЛИВОСТІ РИЗИКУ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНИХ ТИПІВ
Стабільні підприємства (хлібозаводи, молокозаводи)
? = 0,5 - 0,75 Низький ризик
Менш стабільні підприємства ? = 0,75 - 1,25 Середній ризик
Нестабільні підприємства, що залежать від економічної ситуації (будівництво) ? ? 1,75 Високий ризик
До моделі вводяться додаткові елементи часткового ризику:
S1 - премія за ризик інвестування в малі компанії;
S2 - премія за ризик, пов'язаний з конкретною компанією (як і за першого методу);
S3 - премія за ризик інвестування в економіку даної країни.
Остаточна формула для визначення ставки дисконту:
і = іf + ? ( іm - іf ) + S1 + S2 + S3.
У країнах зі стабільною економікою ризиковішими є малі компанії, великі компанії більш стабільні. В умовах України великі виробництва опинились у важкому становищі, вони часто потребують підтримки держави. Часткового ризику прагнуть уникнути шляхом диверсифікації.
Для проведення аналізу необхідні: баланс підприємства; звіт про прибутки і збитки; звіт про рух грошових коштів (рух реальних грошей), який відображає зміни в кількості грошових коштів підприємства внаслідок його економічної діяльності. Звіт про рух грошових коштів тісно пов'язаний зі звітом про прибутки і збитки, але не є його еквівалентом, оскільки згідно з принципами бухобліку операція відображається у звіті про прибутки і збитки по закінченні процесу витрачання і заробляння коштів за нею. А це не завжди збігається із фактичним моментом передачі грошових коштів. У звіті про рух коштів амортизація не розглядається як відтік грошових коштів, оскільки не означає реального зменшення грошових коштів. Можуть бути два типи грошових потоків (cash flow, CF):
реальний (без урахування інфляції);
номінальний (з урахуванням інфляції).
У зв'язку із цим ставка дисконту має бути адекватною застосовуваному потоку.
Приклад. Визначити вартість майна для двох типів грошових потоків, якщо реальна процентна ставка оцінюється на рівні 10%, а щорічні темпи інфляції прогнозуються на рівні 5%.
Для реального CF маємо:
Показник Потоки по роках, грош. од.
0 1 2 3 4 5 6
1.Доходи (виручка від продажу) 450 450 450 450 450 450 450
2. Поточні витрати (з урахуванням відрахувань до бюджету)
360 360 360 360 360 360 360
3. Інвестиції 0 0 0 0 0 0 0
4. Чисті вигоди 90 90 90 90 90 90 90
5. Коефіцієнт дискон-тування (за ставки 10%) 1 0,909 0,826 0,751 0,683 0,620 0,564
6. Дисконтовані чисті вигоди (за формулою: рядок 4 рядок 5) 90 81,8 74,3 67,6 61,5 55,9 50,8
Підсумовуючи по рядку 6, отримаємо вартість майна 481,9 грош. од.
Для номінального CF процентна ставка з урахуванням інфляції визначається за формулою
iн = ір+ (1 + ір) іінф = 0,1 + (1 + 0,1) 0,05 = 0,155,
де ір - реальна процентна ставка;
іінф - рівень інфляції.
Показник Потоки по роках, грош. од.
0 1 2 3 4 5 6
1. Доходи (виручка від продажу) 450 472,5 496,1 520,9 547,0 574,3 603,0
2. Поточні витрати (з урахуванням відрахувань до бюджету) 360 378,0 396,9 416,7 437,6 459,5 462,4
3. Інвестиції 0 0 0 0 0 0 0
4. Чисті вигоди 90 94,5 99,2 104,2 109,4 114,8 120,6
5. Коефіцієнт дисконтування (за ставки 15,5%) 1 0,866 0,760 0,649 0,562 0,487 0,421
6. Дисконтовані чисті вигоди (за формулою: 4 рядок 5 рядок) 90 81,8 74,3 67,6 61,5 55,9 50,8
Як видно, цей результат аналогічний одержаному в першому випадку.
У разі прогнозування валових доходів ураховуються такі фактори:
обсяг виробництва і ціни на продукцію;
виробничі потужності;
результати капітальних вкладень;
довгострокові темпи в останній період.
При цьому беруться до уваги:
ретроспективні темпи зростання підприємства;
загальноекономічні перспективи;
перспективи галузі з урахуванням конкуренції;
попит на продукцію;
очікуване підвищення ціни на продукцію, номенклатура продукції;
плани менеджменту.
За прогнозування витрат ураховуються:
взаємозалежність і тенденції минулих років;
співвідношення постійних і змінних витрат;
інфляційні очікування для кожної категорії витрат;
одноразові та надзвичайні статті витрат, які можуть фігурувати у фінансовій звітності за минулі роки, але в майбутньому не зустрічаються;
витрати на виплату процентів, що включаються в модель грошового потоку для власного капіталу (але не враховуються в моделі безборгового грошового потоку).
Існує відмінність між фізичним та економічним термінами життя об'єкта. У зв'язку з тим, що в Україні праця дешева, наявне обладнання вигідніше ремонтувати. У країнах з високим рівнем життя часто обладнання вигідніше замінити, ніж відремонтувати. Тому в Україні економічний термін життя об'єма більший за фізичний.
Залишкова вартість визначається на кінець прогнозного періоду і включає вартість грошових потоків за всі періоди, що залишаються за рамками прогнозного (як правило, прогноз робиться на 5-7 років).
Застосовувані методи розрахунку:
Модель Гордона - відношення грошового потоку за певний період до різниці між ставкою дисконту і довгостроковими темпами зростання. В оцінці бізнесу ця різниця визначає фактичний зв'язок між ставкою дисконту і ставкою капіталізації.
Ставка капіталізації - це коефіцієнт, який використовується для перерахунку деякого окремо взятого грошового потоку підприємства в його вартість. Розраховується на основі ставкидисконту відніманням очікуваних середньорічних темпів зростання грошового потоку. Отже, вона не більша за ставку дисконту або дорівнює їй (у випадку, коли зростання дорівнює нулю) і є знаменником моделі Гордона.
Метод "передбачуваного продажу" полягає у перерахунку грошового потоку або прибутків на кінець прогнозного періоду за допомогою коефіцієнтів (метод компанії-аналога).
3) Метод оцінки за вартістю чистих активів. Як зазначалося раніше, це не найкращий метод, який визначає вартість бізнесу за балансовою вартістю

 
 

Цікаве

Загрузка...