WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Організація та охорона праці в інформаційному виробництві - Реферат

Організація та охорона праці в інформаційному виробництві - Реферат

підготовку;
2) розробляє за участю профспілок і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів з охорони праці, впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо;
3) забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, і виконання профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин;
4) організовує проведення лабораторних досліджень умов праці, атестації робочих місць на відповідність нормативним актам про охорону праці в порядку і строки, встановлювані законодавством, вживає за їх підсумками заходів щодо усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів;
5) розробляє і затверджує положення, інструкції, інші нормативні акти про охорону праці, що є чинними у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, забезпечує безплатно працівників нормативними актами про охорону праці;
6) здійснює постійний контроль за додержанням працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог щодо охорони праці;
7) організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці;
8) у разі відсутності у нормативних актах про охорону праці вимог, які необхідно виконати для забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на певних роботах, власник зобов'язаний вжити заходів (після узгодження їх з органами державного нагляду), які забезпечать безпеку робітників;
9) у разі виникнення на підприємстві надзвичайних ситуацій і нещасних випадків вжити термінових заходів для допомоги потерпілим, залучити, за необхідності, професійні аварійно-рятувальні формування.
Організація та координація робіт з охорони праці на підприємстві передбачає розподіл керівних обов'язків з питань охорони праці й підготовку взаємодії всіх структурних підрозділів та осіб з системою управління охороною праці (СУОП).
Відповідальність за охорону праці, за дотримання законодавства про працю, правил і норм з цих питань покладено на керівника підприємства, головного інженера, а також керівників усіх підрозділів і структур.
Загальне керівництво та організацію роботи з охорони праці здійснює служба охорони праці в особі старшого інженера (інспектора) з охорони праці (за чисельності до 50 осіб).
Керівники всіх структурних підрозділів організують навчання працюючих з питань трудового законодавства, техніки безпеки, виробничої санітарії і безпечних прийомів праці, а також перевірку знань з цих питань; проводять широку пропаганду безпечних методів праці; забезпечують безпеку виробничого обладнання, будівель і споруд; створюють нормальні санітарно-гігієнічні умови праці та оптимальні режими праці й відпочинку працюючих.
Завданням служби охорони праці на підприємстві є:
1) навчання працівників безпеці праці, пропаганда питань охорони праці;
2) забезпечення безпеки будівель і споруд, виробничого обладнання та виробничих процесів;
Рис. 17.4. Схема управління охороною
праці на підприємствах
3) нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці;
4) забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту;
5) забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку працюючих;
6) організація лікувально-профілактичного обслуговування працюючих;
7) санітарно-побутове обслуговування працюючих;
8) професійний відбір працюючих з окремих спеціальностей.
(1) Навчання працівників безпеці праці проводять відповідно до Типового положення про навчання з питань охорони праці, затвердженого наказом Держкомітету з нагляду за охороною праці України від 17 лютого 1999 р. № 27
На підприємствах на основі цього Положення, з урахуванням специфіки виробництва та вимог державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, розроблюються і затверджуються наказами керівників відповідні положення підприємств про навчання з питань охорони праці, формуються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, з якими мають бути ознайомлені працівники.
Відповідальність за організацію і здійснення навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці згідно з вимогами Типового положення покладається на керівника підприємства, в структурних підрозділах - на керівників цих підрозділів, а контроль - на службу охорони праці.
Відповідно до Закону "Про охорону праці" і Типового положення, навчання проводять на всіх підприємствах незалежно від характеру і ступеня небезпеки виробництва під час:
підготовки нових працівників;
перепідготовки та підвищення кваліфікації;
проведення різних видів інструктажів безпосередньо на підприємстві.
У разі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників вивчення питань з охорони праці здійснюється в закладах освіти всіх рівнів, незалежно від їх галузевого підпорядкування і форм власності. Зміст та обсяги навчання регламентуються типовими навчальними планами і типовими навчальними програмами або навчальними програмами нормативних дисциплін з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, які затверджуються Міністерством освіти і науки України за узгодженням з Держнаглядохоронпраці.
Усі працівники, які приймаються на постійну чи тимчасову роботу, і під час подальшої роботи повинні проходити безпосередньо на підприємстві навчання у формі інструктажів з питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій у разі виникнення аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих. За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.
Вступний інструктаж проводять з метою ознайомлення нових працівників підприємства із загальними положеннями з техніки безпеки і виробничої санітарії, виробничої обстановки і правилами внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві. Цей інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці, а в разі відсутності такої служби - іншим фахівцем, на якого наказом (розпорядженням) по підприємству покладено ці обов'язки і який в установленомупорядку пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці. Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або у спеціально обладнаному для цього приміщенні з використанням сучасних технічних засобів навчання, навчальних та наочних посібників за програмою, розробленою службою охорони праці з урахуванням особливостей виробництва. Програма та тривалість інструктажу затверджуються керівником підприємства.
Первинний інструктаж проводять до початку роботи безпосередньо на робочому місці з метою ознайомлення з конкретною виробничою обстановкою і безпечними прийомами праці на даному робочому місці. Такий інструктаж проводиться індивідуально або з групою осіб одного фаху за чинними на підприємстві інструкціями з

 
 

Цікаве

Загрузка...