WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Організація та охорона праці в інформаційному виробництві - Реферат

Організація та охорона праці в інформаційному виробництві - Реферат


Реферат на тему:
Організація та охорона праці в інформаційному виробництві
План
1 Міжнародний досвід з розроблення нормативних документів для користувачів ВДТ
2Система управління охороною праці в структурах інформаційного бізнесу
1 Міжнародний досвід з розроблення нормативних документів для користувачів ВДТ
Питаннями охорони праці в міжнародному масштабі та розроблення конвенцій, рекомендацій з різних соціально-правових проблем займається Міжнародна організація праці (МОП), метою діяльності якої є досягнення найвищого рівня безпеки та гігієни праці в усіх галузях і професіях. Безперечно, це повною мірою стосується й інформаційного бізнесу та користувачів комп'ютерів - з огляду на поширення цієї професії в усьому світі.
Однією з перших країн у світі, яка звернула увагу на наявність негативного впливу на здоров'я людини роботи з комп'ютерами і почала проводити дослідження умов праці з ВДТ та їх впливу на користувачів, була Швеція.
У результаті проведеної роботи, за участю Шведського інституту з питань захисту від випромінювань, Національної Ради з техніки безпеки і гігієни праці, Шведського національного комітету з вимірювань і випробовувань та інших (понад 20) шведських наукових організацій, було розроблено стандарт МРR II 1990, який вважається базовим.
Стандарт МРR II встановлює максимально допустимий рівень двох груп характеристик відеотерміналів: візуальних ергономічних (яскравість, нелінійність, чіткість, колір, коефіцієнт відбиття, не ортогональність та ін.) та емісійних (потужність дози рентгенівського випромінювання, напруженість електромагнітного поля за електричною та магнітною складовою в різних діапазонах частот, електростатичний потенціал).
Стандарт MPR II є загальноприйнятим для європейських країн з 1990 р. Якщо продукція відповідає нормам стандарту, на ній ставиться знак відповідності MPR II (рис. 17.2).
У 1992 р. було розроблено більш вимогливий стандарт ТСО 92 (ТСО - Шведська профспілка службовців). У ньому визначено не тільки припустимі рівні шкідливих випромінювань, а й норми енергозбереження. Якщо продукція відповідає цьому стандарту, ставиться знак відповідності (рис. 17.3).
Рис. 17.2. Знак відповідності
стандарту MPR II Рис. 17.3. Знак відповідності
стандарту TCO 92
Пізніше з'явився ще один стандарт Шведської конфедерації профспілок - ТСО 95 з жорсткішими вимогами щодо характеристик відеотерміналів, зокрема неіонізуючого електромагнітного випромінювання. Окрім того, ТСО 95 регламентує характеристики ВДТ щодо енергозбереження та містить екологічні вимоги, відповідно до яких у конструкціях пристроїв не повинні міститися галогенові пластмаси, фреони, що пов'язано з охороною озонового шару планети. Пакувальні матеріали не повинні містити хлоридів і бромідів і підлягати вторинній нетоксичній переробці.
Порівняння вимог стандартів MPR II і ТСО 95 щодо випромінювання відеотерміналів наведено в табл. 17.1.
Таблиця 17.1.
Допустимі рівні випромінювання відеотерміналів комп'ютерів (витяг)
Параметр МРR II (на відстані
0,5 м навкруги ВДТ) ТСО 95 (на відстані 0,3 м від центра екрана
та 0,5 м навкруги ВДТ)
Напруженість електромагнітного випромінювання
за електричною складовою
5 Гц - 2 кГц 25 В/м 10 В/м
2-400 кГц 2,5 В/м 1,0 В/м
Щільність магнітного потоку
5 Гц - 2 кГц 250 нТл 250 нТл
2-400 кГц 25 нТл 25 нТл
У новому шведському стандарті - ТСО 99 питання ергономіки, енергозбереження та екології також посідають чільне місце.
На шведські стандарти спираються практично всі провідні фірми - виробники відеотерміналів.
Значний вклад в розроблення загальних єдиних нормативних документів для користувачів ВДТ роблять й такі міжнародні організації:
- Міжнародна організація зі стандартизації (International Organization for Standardization, ISO);
- Комітет з ергономіки міжнародної організації зі стандартизації (The ergonomics committee in ISO);
- Європейська організація зі стандартизації (European Standardization Organization) Європейської економічної комісії (CEN).
Серед низки розроблених ними нормативних документів найпоширенішими є:
- ISO 9001 - визначає якість і рівень виробництва апаратури;
- ISO DIN 9995 - установлює принципи розміщення елементів клавіатури для роботи з текстом в офісних системах;
- IEC 950 - визначає норми безпеки електротехнічного обладнання;
- BS 7179 та ISO 9241-3 (більш сучасний) - регламентують ергономічні вимоги до умов праці та охорони здоров'я користувачів ВДТ.
Стандарт ISO 9241 має назву "Ергономічні вимоги, пов'язані з використанням дисплеїв для робіт в установах" (Ergonomic requirement for office work with visual displey terminals). Документ розроблено технічним комітетом Міжнародної організації зі стандартизації у співпраці з Міжнародною електротехнічною комісією (International Electrotehnical, ІЕС). Він має 17 розділів. Визначення допустимого впливу на людину викладено у розділі 3 "Вимоги до дисплеїв". Вироби, що відповідають стандарту, не маркіруються, а факт відповідності зазначається у документації - ISO-9241-3 (цифра 3 означає відповідність розділу 3 стандарту). Стандарт визначає параметри зображення символів екрана. Якість зображення передусім визначається частотою горизонтальної розгортки (кількість ліній, що виводяться на екран монітора за 1 секунду) і частотою кадрів.
На сьогодні ISO 9241-3 - "Вимоги до дисплеїв" найбільше враховує результати наукових досліджень щодо впливу ВДТ і регламентує роботу користувачів відповідно до рекомендацій науковців. Цей стандарт має такі розділи:
Загальний вступ;
Порадник з використання;
Вимоги до подання даних;
Вимоги до клавіатури;
Вимоги до розміщення обладнання на робочому місці;
Вимоги до навколишнього середовища;
Вимоги до відблиску екрана;
Вимоги до кольорового зображення;
Вимоги до неклавіатурних пристроїв уведення;
Принципи організації діалогу;
Порадник з використання ВДТ;
Вимоги до подання інформації;
Порадник для користувача;
Діалогове меню;
Діалогові команди;
Управління діалогом;
Форма наповнення діалогів.
2Система управління охороною праці в структурах інформаційного бізнесу
Згідно з національним законодавством з охорони праці власник зобов'язаний створити на кожному робочому місці, в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити дотримання прав робітників, гарантовані законодавством з охорони праці.
З цією метою власник забезпечує функціонування системи управління охороною праці (СУОП) (рис. 17.4), для чого:
1) створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов'язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій. Служба охорони праці створюється відповідно до типовогоположення про цю службу, затвердженого Державним комітетом України з нагляду за охороною праці. Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо керівникові підприємства і прирівнюється до основних виробничо-технічних служб. На підприємствах виробничої сфери з кількістю працюючих менше 50 осіб функції цієї служби можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну

 
 

Цікаве

Загрузка...