WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Механізм функціонування інформаційного ринку - Реферат

Механізм функціонування інформаційного ринку - Реферат

безвідходну або маловідходну технологію, підвищувати освітній рівень, кваліфікацію, професіоналізм працівників.
А якщо всі товаровиробники на всіх підприємствах підвищують продуктивність разом, удосконалюють виробництво, то це прискорює розвиток продуктивних сил суспільства в цілому.
Нарешті, закон вартості через ринок диференціює виробників за їх прибутками та добробутом, розділяючи їх на багатих і бідних, на підприємців і найманих працівників.
Важливу роль у функціонуванні ринку відіграє закон конкуренції. Не зупиняючись детально на з'ясуванні змісту і дії цього закону в різних видах і формах конкурентної боротьби, відмітимо, що економічною основою конкуренції є різниця між вартістю товару і витратами на його виробництво.
У змісті та дії закону конкуренції виявляється основний закон ринку, суть якого полягає у тому, що всі ринкові операції базуються на позитивній різниці між прибутками від реалізації товару і витратами на створення його. При цьому кожний суб'єкт ринку прагне до максимуму цієї різниці. Тому ринкова операція має значення тільки в межах гранично низьких витрат і гранично високого прибутку, в іншому разі операція втрачає здоровий глузд, стає збитковою.
Дія закону вартості і закону конкуренції пов'язана з дією закону співвідношення індивідуальної та суспільної вартості товару. Сутність цього закону полягає в тому, що всі товари або послуги на ринку реалізуються не за їх індивідуальною вартістю, а за суспільною, ринковою вартістю. Унаслідок дії цього закону індивідуальні вартості однорідних товарів зводяться до єдиної галузевої або ринкової вартості, на якій базується ринкова ціна товару. За позитивної різниці між суспільною та індивідуальною вартістю виникає надприбуток.
Суб'єктивна сторона ринкового механізму представлена діяльністю всіх суб'єктів ринку, що діють на основі своїх потреб, інтересів та цілей. Основні суб'єкти ринку - це виробники, споживачі і держава. Розглянемо роль цих суб'єктів у ринковому механізмі.
Виробник як суб'єкт ринку виступає у вигляді підприємств, фірм, корпорацій, виробничих об'єднань, організацій та установ. Він визначає і забезпечує пропозицію товарів і послуг, впливає на формування витрат виробництва, альтернативної вартості, на формування ринкових цін і тарифів, на формування прибутку. Цей суб'єкт діє в межах гранично високих витрат і гранично низьких прибутків. За цими граничними величинами він припиняє діяльність, тому що вона втрачає сенс.
Виробниками (постачальниками) інформаційних продуктів і послуг є:
підприємства з виробництва обчислювальної техніки, засобів передавання та оброблення інформації;
організації, зайняті розробленням програмного забезпечення;
центри-генератори баз даних (ЦГБД), які створюють бази даних, є їх власниками та здійснюють експлуатацію їх;
центри оброблення інформації на основі баз даних (ЦОБД), які розподіляють інформацію на основі баз даних;
служби телекомунікації, передавання та електронного оброблення даних;
державні органи та інформаційні служби при державних органах (структури, що забезпечують інтереси держави та охорону закону, а також генерують або надають офіційну державну інформацію);
науково-дослідні, аналітичні, консалтингові, інформаційні, інформаційно-аналітичні та інші подібні організації, що надають послуги кінцевому споживачеві не тільки у вигляді інформації, а й у вигляді готової продукції - проектів, рекомендацій, методик, інформаційні служби при наукових товариствах тощо;
банки, біржі та інші об'єкти загальної ринкової інфраструктури;
комерційні фірми, що спеціалізуються на виробництві та розповсюдженні програмних засобів та інформаційних систем різних типів;
бібліотеки, навчальні заклади, видавництва, рекламні агентства та інші подібні структури, що зберігають у відкритому доступі і нецілеспрямовано розповсюджують інформацію та результати її оброблення.
Загальною і кінцевою метою виробництва і будь-якої діяльності є задоволення потреб людей. Тому найважливішим суб'єктом ринку є споживач з його потребами, запитами та інтересами. Саме споживач формує таку важливу сторону ринку, як попит на товари і послуги, обсяг попиту, його різноманітні види і нескінченні коливання. Споживач диктує виробництву обсяг, асортимент і якість товарів і послуг, суттєво впливає на формування альтернативної вартості, цінності товарів і послуг, їх цін і тарифів.
Споживачами інформаційних продуктів і послуг може бути будь-яка організація або фізична особа.
Важливим суб'єктом ринку є держава, яка не тільки ніколи не була пасивною щодо економіки, а навпаки, завжди активно впливала на неї. З розвитком суспільного виробництва роль і значення держави як суб'єкта економіки і ринку зростає. Втручання держави здійснюється через індикативне регулювання економіки за допомогою економічних важелів. Такими важелями є державні інвестиції, державне споживання продукції приватного і колективного секторів, державна податкова і митна політика, регулювання виробництва через ринок позикового капіталу і державне індикативне програмування та прогнозування економіки. Нарешті, держава здійснює пряме регулювання економіки за допомогою стратегічного планування. Але це не означає, що держава обмежує свободу ринку, що ринок стає регульованим з боку держави.
Нині в розвинених країнах ринкової економіки держава займається загальнодержавними проблемами і не втручається у сферу ринкових процесів, щоб управляти ними, а виступає лише як суб'єкт ринку, як виробник і споживач товарів і послуг. Що виробляти, на основі якої технології, скільки виробляти, за якою ціною і кому продавати - все це вирішує ринок.
У розвинених країнах сьогодні існує своєрідний розподіл праці, умовний поділ економіки на ринкову, засновану на ринковому механізмі саморегулювання, і планову, тісно пов'язану з державним сектором і державним регулюванням. Сучасна економіка розвинених країн у цьому плані є змішаною. Свій вплив на економіку і ринок держава здійснює через державний сектор економіки, через державну власність і підприємницьку діяльність - як підприємець. Вона існує на ринку, з одного боку, як виробник матеріальних благ і послуг, а з іншого - як найбільший споживач через систему державних замовлень і закупівель.
Економіка України також є змішаною. Певна частина або сектор національного господарства країни належить організаціям, заснованим урядом або органами місцевої влади, і вони управляють нею. Інша частина належить або приватній особі індивідуально, або колективу приватних осіб і, відповідно, вона (вони) управляють нею. Ця частина економіки на сьогодні збільшується в результаті приватизації. Такий процес спостерігається і в інформаційній сфері.
Отже, сучасний механізм інформаційного виробництва і ринку - це структура з чотирьох ланок. Це:
система об'єктивних економічних законів товарного виробництва;
інтереси і цілі виробників інформаційних товарів (інформаційних продуктів і послуг) - корпорацій, фірм, підприємств та окремих виробників;
державний сектор і державне регулювання процесу інформатизації економіки;
інформаційні потреби, запити та інтереси споживачів.
Важливим для розуміння специфіки механізму функціонування інформаційного ринку є ознайомлення з функціональними ролями суб'єктів ринку, які вони виконують у проектах інформатизації економіки.
Усіх суб'єктів інформаційного ринку за їх функціональними ролями поділяють на: замовників, розробників, власників, посередників.
Замовник - організація, яка здійснює фінансування і загальне управління роботами за створення інформаційних технологій, ресурсів та систем загалом. У державному секторі замовником, як правило,

 
 

Цікаве

Загрузка...