WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Загальні положення та принципи державної політики інформатизації України - Реферат

Загальні положення та принципи державної політики інформатизації України - Реферат

виконавців і спрямованих на досягнення конкретних цілей.
У разі недостатності фінансування у поточному році строки виконання окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації переглядаються у порядку, визначеному Положенням про формування та виконання Національної програми інформатизації .
Контроль за формуванням і виконанням Національної програми інформатизації здійснює Кабінет Міністрів України; координацію та контроль за виконанням Національної програми інформатизації щодо забезпечення національної безпеки та оборони держави - Рада національної безпеки і оборониУкраїни.
При Верховній Раді України функціонує на громадських засадах Консультативна рада з питань інформатизації, яка є дорадчо-консультативним органом. Головною метою Консультативної ради є сприяння Верховній Раді України у виробленні політики в сфері інформатизації, при підготовці та затвердженні завдань Національної програми інформатизації з урахуванням новітніх досягнень і технологічних рішень. До складу Консультативної ради входять, за згодою, вчені у галузі інформатики та суміжних галузях, представники підприємств, установ, організацій, які працюють у сфері інформаційних послуг, народні депутати України, представники органів виконавчої влади. Склад Консультативної ради включає не менше 15 осіб. Рішення щодо питань інформатизації, які приймає Консультативна рада, є обов'язковими для розгляду Комітетом Верховної Ради України з питань науки та народної освіти або ж іншими комітетами Верховної Ради України.
Верховна Рада України прийняла постанову "Про заходи щодо запобiгання втраті iнформацiйного суверенiтету держави та посилення державного контролю у сферi iнформатизацiї". Прийняття цієї постанови зумовлене недосконалiстю законодавчої бази, що забезпечує захист iнформацiйного простору держави, та необхідністю запобiгання втраті iнформацiйного та економiчного суверенiтету, що становить загрозу нацiональнiй безпецi України. Згідно з цією постановою було прийнято рішення зупинити приватизацiю державних об'єктiв телекомунiкацiй i зв'язку (у тому числi первинних мереж), державних засобiв масової iнфор-мацiї до прийняття законодавства про особливостi приватизацiї об'єктiв телекомунiкацiй i зв'язку, засобiв масової iнформацiї.
Постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 р.
№ 1354 затверджено Положення про порядок передачі резидентам окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації у сфері національної безпеки та оборони держави. Положення визначає порядок передачі резидентам окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації у сфері національної безпеки та оборони держави (інформатизація стратегічних напрямів розвитку державності, безпеки та оборони, інформатизація фінансової та грошової системи, державного фінансово-економічного контролю) і є обов'язковим для виконання всіма органами виконавчої влади, іншими суб'єктами, які беруть участь у реалізації Програми.
У цьому Положенні терміни "Генеральний державний замовник", "державний замовник", "резидент", "окреме завдання", "проект інформатизації" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про Національну програму інформатизації". Під терміном "виконавець окремого завдання (проекту)" розуміється резидент, за кошти якого організовується та здійснюється виконання окремого завдання (проекту) у сфері національної безпеки та оборони держави, а також подальша експлуатація його результатів з наданням послуг установам, що фінансуються з державного бюджету чи відповідних місцевих бюджетів, за фіксованими тарифами згідно з договором про передачу, виконання та використання результатів окремого завдання (проекту).
Виконавець окремого завдання (проекту) має відповідати таким вимогам:
не мати у своєму статутному фонді іноземних інвестицій та серед своїх засновників іноземних громадян;
мати досвідчений і кваліфікований персонал для виконання завдання (проекту);
володіти необхідними матеріально-технічними ресурсами;
мати належну ділову репутацію.
Концепція Національної програми інформатизації є невід'ємною частиною Національної програми інформатизації і включає характеристику сучасного стану інформатизації, її стратегічні цілі та основні принципи, очікувані наслідки реалізації цієї Програми. У Концепції Національної програми інформатизації визначено основні напрями, за якими слід здійснювати інформатизацію України. Це:
1. Розроблення політики та організаційно-правове забезпечення інформатизації. Організаційно-правове забезпечення процесу інформатизації передбачає розроблення пакета нормативно-правових актів з питань організації та правового регулювання відносин у сфері інформатизації, зокрема:
захисту авторського права та прав і свобод громадян у питаннях інтенсивної інформаційної взаємодії держави та громадянина відповідно до Конституції України;
економічного стимулювання створення національних інформаційних ресурсів;
доступу фізичних та юридичних осіб до міжнародних інформаційних ресурсів;
розроблення системи державних стандартів у галузі інформатизації;
сертифікації технічного і програмного забезпечення;
локалізації програмного забезпечення;
розроблення нормативних актів про діяльність та взаємодію державних та комерційних структур щодо виконання Програми, залучення різних джерел фінансування, митне регулювання та ін.
2. Формування національної інфраструктури інформатизації. Національна інфраструктура інформатизації (НІІ) включає:
міжнародні та міжміські телекомунікаційні та комп'ютерні мережі;
систему інформаційно-аналітичних центрів різного рівня;
інформаційні ресурси;
інформаційні технології;
систему науково-дослідних установ з проблем інформатизації;
виробництво та обслуговування технічних засобів інформатизації;
системи підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері інформатизації.
Сучасною основою розвитку телекомунікаційних мереж є: будівництво магістральних волоконно-оптичних каналів зв'язку; завершення формування мережі міжнародного та міжміського телефонного зв'язку з переходом на цифрові системи як найбільш ефективні та прибуткові; розроблення системи лазерного зв'язку, національної системи комп'ютерного телемовлення, наземних і космічних каналів зв'язку; створення інформаційно-телекомунікаційної мережі для освіти та науки тощо.
Інформаційно-телекомунікаційна система органів державної влади включатиме високошвидкісні і звичайні канали зв'язку, розподілені й локальні мережі різного рівня та призначення; дасть змогу реалізувати широкий спектр інформаційних технологій; забезпечить оперативну й надійну взаємодію всіх рівнів управління у вирішенні завдань стратегічного державного, міжгалузевого та міжвідомчого рівнів, а також надання широкого

 
 

Цікаве

Загрузка...