WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Загальні положення та принципи державної політики інформатизації України - Реферат

Загальні положення та принципи державної політики інформатизації України - Реферат

до сфери діяльності яких належать ці завдання. Державних замовників з окремих завдань (проектів) інформатизації затверджує Кабінет Міністрів України за поданням Генерального державного замовника.
Відбір проектів і виконавців проектів здійснюється, як правило, на конкурсних засадах. Конкурси є відкритими для підприємств, установ та організацій усіх форм власності, за виняткомпроектів, пов'язаних з національною безпекою та обороною держави, їх організовує Генеральний державний замовник спільно з державними замовниками. Умови конкурсу оголошуються в друкованих засобах масової інформації державним замовником.
Експертиза окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації проводиться згідно з законодавством України та Положенням про експертизу у галузі інформатизації, затвердженим наказом Національного агентства з питань інформатизації від 26 січня 1996 р. № 19 .
При Кабінеті Міністрів України створено постійно діючий дорадчо-консультативний орган - Експертно-консультаційну раду з питань інформатизації, основними завданнями якої є:
забезпечення експертно-аналітичної та консультаційної підтримки процесу прийняття рішень Кабінетом Міністрів України щодо реалізації державної політики у сфері інформатизації;
розгляд питань інформатизації, визначених Законом України "Про Національну програму інформатизації";
розроблення пропозицій щодо визначення комплексу заходів, спрямованих на захист державних інтересів у галузі інформаційних технологій;
проведення експертної оцінки проектів у галузі інформаційних технологій, що реалізуються за рахунок кредитів іноземних і міжнародних установ та організацій, у тому числі кредитів, повернення яких гарантується Кабінетом Міністрів України, а також за рахунок бюджетних і позабюджетних коштів;
забезпечення ефективної взаємодії між органами виконавчої влади та суб'єктами господарювання в галузі інформаційних технологій;
розроблення пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази у галузі інформатизації та проведення експертизи проектів нормативних актів;
інформування Кабінету Міністрів України про тенденції розвитку інформаційних технологій, результати проведення інформаційно-аналітичної роботи, спрямованої на розвиток галузі.
До складу Ради входять фахівці у галузі інформаційних технологій, провідні представники органів державної влади, підприємств, установ, організацій, вчені. Персональний склад Ради затверджується Кабінетом Міністрів України.
Раду очолює голова, який затверджується Кабінетом Міністрів України. Він організує її роботу і несе відповідальність за виконання покладених на Раду завдань. Голова Ради має двох заступників. Рада проводить свою діяльність за планами, що затверджуються її головою. Засідання Ради проводяться згідно із планами її діяльності або в міру необхідності за рішенням голови Ради чи його заступників.
Державні замовники на конкурсній основі визначають виконавців окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації, забезпечують фінансування їх, керівництво та контроль за виконанням робіт за цими завданнями (проектами). Конкурс виконавців проводиться відповідно до Положення про конкурс виконавців Національної програми інформатизації. Порядок формування та виконання окремих завдань і проектів Національної програми інформатизації визначається Положенням про формування та виконання Національної програми інформатизації, затвердженим Кабінетом Міністрів України .
Закупівля програмних і технічних засобів для виконання Національної програми інформатизації, яка фінансується з державного бюджету України чи відповідних місцевих бюджетів, на суму понад 100 тис. гривень здійснюється також на конкурсній основі. Програмні засоби для виконання Національної програми інформатизації мають бути локалізованими. Локалізація програмних продуктів - це приведення програмних продуктів, використовуваних в Україні, у відповідність до законів України та інших нормативно-правових актів, стандартів, норм і правил, що є чинними в Україні. Порядок локалізації визначається Кабінетом Міністрів України.
Виконавцями окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації можуть бути підприємства, установи, організації усіх форм власності. Органи місцевого самоврядування можуть брати участь у виконанні окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації або, за наявності фінансово-економічних обґрунтувань, здійснювати власні проекти інформатизації. Відбір виконавців окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації проводиться на конкурсних засадах. При визначенні переможця конкурсу перевага віддається резидентам, якщо за рівних умов різниця у термінах виконання завдань (робіт) і вартості завдань (робіт) не перевищує 20% величини, запропонованої нерезидентом.
Резиденти - це юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), з місцезнаходженням на території України, які здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України. Нерезиденти - це юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), з місцезнаходженням за межами України, які створені та діють відповідно до законодавства іноземної держави, у тому числі юридичні особи та інші суб'єкти підприємницької діяльності, створені за участю юридичних і фізичних осіб.
Фінансування формування та виконання Національної програми інформатизації здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел, не заборонених законодавством України. Внесення до Державного бюджету України видатків, необхідних для реалізації Національної програми інформатизації, є обов'язковим.
Обсяги фінансування Національної програми інформатизації з Державного бюджету визначаються законом України про Державний бюджет України на наступний бюджетний рік і встановлюються окремим рядком.
Галузеві та регіональні програми і проекти інформатизації фінансуються в межах коштів, виділених у Державному бюджеті України та відповідних місцевих бюджетах, коштів, отриманих відповідними виконавцями окремих завдань і проектів інформатизації за надання інформаційних послуг, та інших джерел, не заборонених законодавством України.
Фінансування програм і проектів інформатизації органів місцевого самоврядування здійснюється з місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством України.
Пріоритетність фінансування окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації щорічно визначається Кабінетом Міністрів України в межах коштів, затверджених Державним бюджетом України.
Окреме завдання - це комплекс проектів інформатизації, взаємопов'язаних і взаємоузгоджених за строками реалізації, складом

 
 

Цікаве

Загрузка...