WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Загальні положення та принципи державної політики інформатизації України - Реферат

Загальні положення та принципи державної політики інформатизації України - Реферат

кооперації з дотриманням норм міжнародного права.
Міжнародне співробітництво у сфері інформатизації спрямовується на підвищення економічної ефективності та науково-технічного рівнявиконання проектів інформатизації. З цією метою до виконання окремих завдань (проектів) інформатизації можуть залучатися іноземні юридичні та фізичні особи, іноземні інвестиції.
Основні положення державної політики інформатизації формуються за принципом достатньо повного регулювання взаємовідносин у сфері інформатизації та принципом "розумної доцільності" дублювання правових норм з метою деталізації їх та пристосування до умов конкретної галузі застосування, скорочення розбіжностей у тлумаченні цих норм суб'єктами права і встановлюють:
принципи і форми державного регулювання та економічного стимулювання в інтересах забезпечення прав та обов'язків, можливостей і відповідальності суб'єктів сфери інформатизації;
загальні принципи нормативно-правових відносин суб'єктів сфери інформатизації;
організаційні основи управління розвитком інформаційної інфраструктури України;
принципи та форми раціонального використання і розвитку науково-технічного і промислового потенціалу України у сфері інформатизації;
принципи та форми забезпечення гарантій інформаційного суверенітету та інформаційної безпеки держави, збереження інформаційних ресурсів як національного надбання України;
загальні принципи і форми паритетного входження України у світовий інформаційний простір і світовий ринок за умов раціонального міжнародного розподілу праці, кооперації та співробітництва.
Нормативно-правове забезпечення у сферi iнформатизацiї провадиться вiдповiдно до прийнятих у 1998 р. Законiв України: "Про Нацiональну програму iнформатизацiї", "Про Концепцiю Нацiональної програми iнформатизацiї", "Про затвердження Завдань Нацiональної програми iнформатизацiї на 1998-2000 роки", "Про затвердження Завдань Нацiональної програми інформатизацiї на 1999-2001 роки", а також низки постанов Верховної Ради та Кабiнету Мiнiстрiв України, указiв Президента України, спрямованих на виконання цих законів та вирiшення конкретних питань iнформатизацiї (див. додаток 4). Однак ще не можна стверджувати, що нормативно-правове забезпечення у сфері інформатизації є достатнім. Перелiк проектiв законiв України, якнайшвидшого прийняття яких потребує сфера iнформатизацiї, наведено у додатку 5.
Головним iнструментом реалiзацiї державної полiтики у сферi iнформатизацiї є Нацiональна програма iнформатизацiї, яка являє собою комплекс взаємопов'язаних окремих завдань (проектів) інформатизації, спрямованих на реалізацію державної політики та пріоритетних напрямів створення сучасної інформаційної інфраструктури України за рахунок концентрації та раціонального використання фінансових, матеріально-тех-нічних та інших ресурсів, виробничого і науково-технічного потенціалу держави, а також координації діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності і громадян у сфері інформатизації.
Національна програма інформатизації включає:
Концепцію Національної програми інформатизації;
сукупність державних програм з інформатизації;
галузеві програми та проекти інформатизації;
регіональні програми та проекти інформатизації;
програми та проекти інформатизації органів місцевого самоврядування.
Механiзм формування та виконання Програми [57] дає змогу узгодити комплекси завдань (проектів) за часом, ресурсами та виконавцями.
Національна програма інформатизації формується виходячи з довгострокових пріоритетів соціально-економічного, науково-технічного, національно-культурного розвитку країни, з урахуванням світових напрямів розвитку та досягнень у сфері інформатизації і спрямована на розв'язання найважливіших загальносуспільних проблем (забезпечення розвитку освіти, науки, культури, охорони довкілля та здоров'я людини, державного управління, національної безпеки та оборони держави, демократизації суспільства) і створення умов для інтеграції України у світовий інформаційний простір відповідно до сучасних тенденцій інформаційної геополітики.
Програма спрямована на вирішення таких основних завдань [109]:
формування правових, органiзацiйних, науково-технiчних, економiчних, фiнансових, методичних і гуманiтарних передумов розвитку iнформатизацiї;
застосування та розвиток сучасних iнформацiйних технологiй у вiдповiдних сферах суспiльного життя, насамперед у соцiальнiй сферi, галузях науки, освiти, культури;
формування системи нацiональних iнформацiйних ресурсiв;
створення загальнодержавної мережі інформаційного забезпечення науки, освіти, культури, охорони здоров'я тощо;
створення загальнодержавних систем iнформацiйно-аналiтичної пiдтримки дiяльностi органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування;
підвищення ефективності вітчизняного виробництва на основі широкого використання інформаційних технологій;
формування та підтримка ринку інформаційних продуктів і послуг;
інтеграція України у світовий інформаційний простір.
Кабінет Міністрів України щорічно разом із проектом закону України про Державний бюджет України на наступний рік подає на розгляд Верховної Ради України:
доповідь про стан інформатизації в Україні;
завдання Національної програми інформатизації на наступні три роки;
програму завдань (робіт) з інформатизації на наступний бюджетний рік із визначенням джерел фінансування.
Національна програма інформатизації формується за пріоритетними напрямами, що відповідають загальній стратегії соціального та економічного розвитку України, складається з великих завдань і проектів, що мають загальносистемний, міжгалузевий і коопераційний характер і кінцеві результати яких будуть отримані протягом найближчих двох-трьох років. Програма є відкритою для періодичного коригування цілей, етапів, складу конкретних завдань і проектів на основі аналізу світових тенденцій розвитку сфери інформатизації, оцінки отриманих результатів розвитку інформаційної інфраструктури і прогнозів соціально-економічного розвитку України.
Завдання Національної програми інформатизації на три роки та обсяги їх бюджетного фінансування на наступний рік щорічно затверджуються Верховною Радою України.
Замовниками Національної програми інформатизації є Генеральний державний замовник Національної програми інформатизації (центральний орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України, - сьогодні ці функції виконує Державний комітет зв'язку та інформатизації) та державні замовники окремих завдань (проектів) інформатизації Національної програми інформатизації. Замовниками окремих завдань (проектів) можуть бути органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування,

 
 

Цікаве

Загрузка...