WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Загальні положення та принципи державної політики інформатизації України - Реферат

Загальні положення та принципи державної політики інформатизації України - Реферат


Реферат на тему:
Загальні положення та принципи державної політики інформатизації України
Виходячи з аналізу етапів розвитку інформаційної сфери можна сказати, що в минулі роки в Україні здійснювались окремі заходи з комплексної автоматизації, електронізації та комп'ютеризації економіки. По суті вони є складовими інформатизації.
Сьогодні Україна робить певні кроки щодо поліпшення інформатизації економіки і держави в цілому - сформовано державну політику інформатизації.
Державна політика інформатизації (ДПІ) - це системно узгоджені концептуальні засади та принципи, які визначають і регламентують функції, форми і зміст правових, організаційних, економічних та інших дозволених чинним законодавством взаємовідносин між державою та суб'єктами, а також між самими суб'єктами у сфері інформатизації.
Метою політики інформатизації є:
пiдвищення рiвня iнформацiйного забезпечення особи та суспiльства;
використання засобiв iнформатизацiї для розвитку освiти, охорони здоров'я, науки, культури та iнших сфер суспiльного життя;
задоволення потреби в iнформацiйному забезпеченнi громадських органiзацiй, суб'єктiв господарської дiяльностi всiх форм власностi;
реалiзацiя структурної перебудови, модернiзацiї i технологiчного оновлення засобiв iнформатизацiї та зв'язку;
розвиток iнформацiйної iнфраструктури;
iнформацiйне забезпечення вирiшення завдань нацiональної безпеки.
Основними завданнями державної полiтики у сферi iнформатизацiї є створення відповідних умов для досягнення поставленої мети. Зокрема, координацiя дiяльностi центральних органiв виконавчої влади з вирішення проблем інформатизації, виконання функцiй генерального державного замовника проектів Нацiональної програми iнформатизацiї (покладено на Державний комiтет зв'язку та iнформатизацiї), органiзацiя мiжнародного спiвробiтництва з питань iнформатизацiї тощо.
Державна політика інформатизації охоплює весь комплекс взаємовідносин, які виникають: у процесі створення, збирання, накопичення, оброблення, збереження, пошуку і розповсюдження інформації; при отриманні та використанні інформації та інформаційних ресурсів; при забезпеченні інформаційного суверенітету, інформаційної безпеки та захисту інформації.
Державна політика інформатизації ДПІ базується на принципах міжнародного права у сфері інформатизації, на Законах України: "Про інформацію", "Про науково-технічну інформацію", "Про захист інформації в автоматизованих системах", "Про зв'язок", "Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності", "Про авторське право та суміжні права", "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про охорону прав на промислові зразки", "Про наукову і науково-технічну експертизу", "Про державну таємницю" тощо та інших правових актах України.
ДПІ формується за принципами демократичної держави з ринковими відносинами. Це зокрема:
Дотримання міжнародного і конституційного права кожного громадянина вільно шукати, отримувати, передавати, створювати і розповсюджувати інформацію будь-яким законним чином;
Дотримання конституційного права кожного громадянина ознайомлюватися з документами та матеріалами, що безпосередньо зачіпають його права та свободи;
Презумпція відкритості та загальнодоступності інформації;
Забезпечення права власності на інформаційні ресурси, технології та системи;
Забезпечення авторського, патентного та інших прав на об'єкти інтелектуальної власності сфери інформатизації;
Формування та використання інформаційних ресурсів за умови рівності всіх форм власності через різні форми організації виробництва послуг, обліку, створення конкурентоспроможного ринку і проведення антимонопольної політики держави;
Покладання на виробників і власників інформаційних ресурсів обов'язків щодо забезпечення необхідної якості ресурсів, що формуються і зберігаються;
Покладання на власників інформаційних ресурсів і користувачів інформації відповідальності за всі види порушень чинних норм і законів при роботі з інформацією;
Забезпечення умов інформаційної безпеки, захисту інтересів і прав фізичних та юридичних осіб суспільства, держави у сфері інформатизації, захисту особи, суспільства і держави від впливу недостовірної інформації;
Забезпечення і законодавче закріплення певних функцій держави за формування та реалізації ДПІ;
Гармонізація національного законодавства із законодавствами інших країн і міжнародним правом у сфері інформатизації.
Державна політика інформатизації регламентує діяльність за такими напрямами:
1. Правова політика - спрямована на вдосконалення механізму забезпечення балансу прав та обов'язків, гарантій та відповідальності всіх суб'єктів сфери інформатизації у межах міжнародного права та правових норм України, регламентує правові відносини цих суб'єктів. До суб'єктів, які беруть участь у відносинах, пов'язаних з інформатизацією, належать:
замовники робіт з інформатизації;
виконавці окремих завдань (проектів) інформатизації;
організації, що здійснюють експертизу окремих завдань і проектів інформатизації;
користувачі автоматизованих та інших інформаційних систем і засобів інформатизації.
2. Організаційна політика - спрямована на вдосконалення механізму державного управління діяльністю у сфері інформатизації.
3. Економічна політика - спрямована на раціональне використання матеріальних, фінансових, трудових та інших ресурсів і промислового потенціалу сфери інформатизації.
4. Науково-технічна політика - спрямована на раціональне використання та розвиток науково-технічного потенціалу держави, регламентує діяльність у науково-технічній сфері інформатизації.
5. Промислова політика - спрямована на: розвиток національної промислової бази засобів інформаційної інфраструктури; реалізацію структурної перебудови, модернізації та технологічного оновлення виробництва сфери інформатизації; раціональне використання промислового потенціалу сфери інформатизації, регламентує виробничі взаємовідносини суб'єктів інформатизації.
6. Політика інформатизації соціальної сфери - спрямована на використання можливостей інформатизації для вирішення соціальних завдань, регламентує діяльність щодо створення інформаційних технологій, систем і ресурсів у соціальній сфері.
7. Політика інформаційної безпеки - спрямована на забезпечення гарантій інформаційного суверенітету держави та інформаційної безпеки всіх суб'єктів сфери інформатизації за умов раціонального використання інформаційних ресурсів; регламентує права, обов'язки та відповідальність у взаємовідносинах суб'єктів інформаційного простору.
8. Міжнародна політика у сфері інформатизації - спрямована на забезпечення рівноправного взаємовигідного міжнародного розподілу праці, співробітництва та

 
 

Цікаве

Загрузка...