WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Пристрій сенсорного керування УСУ-1-15 - Курсова робота

Пристрій сенсорного керування УСУ-1-15 - Курсова робота

конденсатор C9 на базу транзистора VТЗО і відкриває його. Заряджений конденсатор
C10 позитивною обкладкою з'єднується з корпусом через відкритий транзистор VТЗО, у результаті перехід база-эмиттер транзистора VТ31 виявляється зміщеним у зворотному напрямку і транзистор закривається. База транзистора VТЗО виявляється під позитивною напругою від джерела 12В, і транзистор залишається відкритим доти , поки конденсатор C10 не перезарядиться до напруги відкривання транзистора VТ31 від джерела 12 В через резистор R51. Через час 0,3 секунд транзистор VТ31 відкривається, закриваючи при цьому транзистор VТЗО. На лівій обкладці конденсатора C10 потенціал стає нижче, ніж на правий.
При переключенні транзистора VТЗО на його колекторі формується негативний імпульс відключення АПЧГ. Час блокування AПЧГ визначається величиною ємності конденсатора C10.
У пристрої відключення АПЧГ передбачене ручне відключення системи АПЧГ за допомогою перемикача SВ2.
При розмиканні контактів на базу транзистора VТЗО надходить позитивний потенціал від джерела 12 В через резистори R52 і R53, у результаті транзистор VТЗО відкривається, і низькiй потенціал його колектора блокує систему АПЧГ. Відключення системи АПЧГ необхідно для ручного настроювання телевізора на необхідний канал.
Електронний комутатор діапазонів
Електронний комутатор діапазонів складається з блоку механічних перемикачів на три положення SА1.1-SА1.8 і електронного комутатора на транзисторах VТ32-VТ34. Напруга 31 В с колектора транзистора VТ21 (при включеному першому осередку тригера) через розділовий діод VD1 надходить через замкнуті контакти перемикача SА1 і обмежувальний резистор R56 і r58 (у залежності від положення перемикача SА1) відповідно на базу транзистора VТ32 чи VТЗЗ і відмикає його.
Ця ж напруга через діод D19 чи D20 надходить на базу транзистора (р-n-р) VТЗЗ і підтримує його в закритому стані.
Напруга 12 В через один з відкритих транзисторів VТ32 (для діапазону І-ІІ МВ) чи VТ34 (для діапазону ІV-V ДМВ) надходить на селектор каналів СК-М-24 чи СК-Д-24.
У середнім положенні перемикача SА1.1 транзистори VТ32 і VТ34 замкнені, а транзистор VТЗЗ відкритий, тому що його эмиттер підключений до джерела 12 В, база через резистор R57 з'єднана з корпусом, тому перехід Б-3 зміщений у прямому напрямку і напруга 12В через відкритий перехід эмиттер-коллектор надходить у ланцюг живлення селектора каналів СК-М-24 (діапазон ІІІ).
Діоди VD1-VD8 служать для усунення впливу включеного осередку На інші осередки, якщо кожна з них включена в однаковому положенні.
Багатофазний тригер.
У функції багатофазного тригера входить підтримка в , включеному стані пристрою запам'ятовування тієї -програми, що включена шляхом натискання однієї з кнопок і ключів потенціалу настроювання, призначених для подачі напруги на органи настроювання. Багатофазний тригер містить вісім однакових по схемній побудові комірок пам'яті, кожна з яких виконана на
різнополярних транзисторах VT1-VТ8 я VТ11-VТ18. Эмиттеры транзисторів VТ1-VТ8 мають загальне навантаження R9, тому включена тільки один осередок, а інші виключені (у даному випадку перша).
Як приклад розглянемо осередок 1 (транзистори УТ1, УТ11). В включеному стані обоє транзистора закриті. При натисканні кнопки першої програми замикаються контакти вимикача 5В 1.1. Це приводить до відкривання транзистора VТ1, на базу якого через дільник R49, R21 надходить позитивнa напругa від джерела 12 В. Колекторний струм транзистора VТ1 створює спадання напруги на резисторі R31, що приводить до відкриття транзистора VТ11. Спадання напруги на резисторах R21, R41, створюване колекторним струмом цього транзистора, ще більше відкриває транзистор VТ1. У результаті лавиноподібного процесу відкриваються обоє транзистора, причому VТ11 переходить у режим насичення, а VТ1 у режим підсилення. При протіканні струму двох транзисторів через резистор R9 напруга на ньому різко зростає. Унаслідок цього раніше відкритий n-р-n транзистор іншого осередку закриється, тому що потенціал эмиттера перевищує потенціал бази, що фіксований базовим дільником. Це викликає лавиноподібний процес закривається раніше включений осередок і відкривається нова. З колектора транзистора VТ11 і, що знаходиться в режимі насичення, напруга 30 В подається: на індикатор - світлодіод Через резистор R61; на потенціометр настроювання першої програми через крапку 1.1-R70; на перший перемикач діапазонів SА1; на відповідний транзистор ЭК піддіапазонів (VТ19-VT21).
Щоб при включенні телевізора включався перший осередок, між шиною 30 В И базою транзистора VT1 включений ланцюг R50, C10. Переважне включення першого осередку здійснюється примусовим відкриттям її в момент включення телевізора. Осередок відкривається через появу на базі транзистора VT1 короткочасного позитивного імпульсу, створюваного струмом зарядки конденсатора C10.
Підключення модуля дистанційног керування до телевізорів
Відомо, що сучасні СДУ будують, як правило, на спеціалізованому комплекті мікросхем КР1506ХЛ1 (передавач) і КР1506ХЛ2 (приймач) з використанням для комутації телевізійних каналів мультиплексора ДО561КП2 чи подібного з ним. Переключення програм у цих телевізорах відбувається в блоці СВП-4-1 імпульсним
способом, комутацією напруги 50...60 У. Для узгодження блоку вибору
програм зі СДУ необхідно установити спеціальний релейний модуль.
Модуль УПЧЗ телевізорів побудований на мікросхемі ДО174УР1. Для підключення СДУ до каналу звуку необхідно змонтувати модуль узгодження.
Спочатку розрізають провідник, що йде від контакту 1 рознімання Х3 до контакту 2 рознімання Х13 (у нього включений модуль AS3 - РОЗУМ1-3). З контакту 1 рознімання Х3 звуковий сигнал подають на вхід модуля узгодження, вихід якого
підключають до контакту 2 рознімання Х13. Модулем узгодження керують зміною напруги з СДУ. Усі знову введені з'єднання виконують екранованим проводом. Для підключення до ланцюгів регулювання яскравості відповідний вихід приймача СДУ припаюють у модулі AS8 - М2-3-1 до крапки з'єднання резисторів R8 (9,1 підключений до контакту 4 рознімання Х18) і R14. Для зручності монтажу і наступного обслуговування зручніше замінити резистор R8 перемичкою, а сам резистор упаяти безпосередньо в крос-плату замість перемички, що з'єднує контакт 4 з іншими блоками. Іншими словами, поміняти цю перемичку і резистор R8 місцями.
У цьому випадку вихід регулювання яскравості СДУ підключають до контакту 4 рознімання Х18 на блоці БОС-3. При узгодженні з ланцюгами регулювання контрастності відповідний вихід СДУ
підключають до контакту 7 рознімання Х18 у модулі яркістного каналуAS8 - М2-3-1, а для керування насиченістю відповідний вихід СДУ приєднують до контакту 16 цього рознімання. Приймач СДУ на мікросхемі КР1506ХЛ2 у телевізорах УПИМЦТ-61/67 без
додаткового джерела живлення працювати не зможе, оскільки в них
відсутня необхідна їй напруга 28 В. Застосування ж додаткового
джерела тільки розширить експлуатаційні функції СДУ, тому що дозволить увести черговий режим роботи, у якому усі вузли телевізора знеструмлені, крім СДУ. Якщо у СДУ немає чергового режиму, то напруга 220 В для додаткового джерела живлення підводять з контактів 5 і 8 вилки рознімання Х5 у блоці БТ-11. Якщо в СДУє черговий режим (є присутнім реле ), то необхідно

 
 

Цікаве

Загрузка...