WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Інформаційна сфераекономіки та її структура - Реферат

Інформаційна сфераекономіки та її структура - Реферат

сектору.
Структурна побудова галузі залежить від багатьох факторів, серед яких основними є :
кількість підприємств (фірм) у галузі;
частка ринку, що припадає на одне підприємство, на перші чотири-п'ять підприємств;
ступінь диференціації продукції, що випускається галуззю;
зміна попиту на продукцію галузі, реакція ринку на відповідні зміни цін;
оперативність здійснення змін на підприємствах індивідуальних постачальників у зв'язку зі зміною попиту в галузі;
розміри і характер капіталу, необхідного конкуренту, щоб увійти в дану галузь та ефективно вести свою справу;
канали розподілу, використовувані індивідуальним постачальником;
характер конкуренції між постачальниками продукції в даній галузі (вплив цінового фактора);
розміри інвестицій в науково-дослідні роботи і розроблення нових видів продукції, час необхідний для випуску нових товарів;
коефіцієнти витрат, ефективність, прибутковість, співвідношення між постійними витратами і змінними, а також загальною величиною витрат, сприйнятливість галузі до впливу зовнішнього середовища (з боку уряду, економічних, технологічних, соціальних факторів);
існуючий та потенційний "виклик" з боку інших галузей;
практика злиття або об'єднання у даній галузі.
Розглянемо галузеву структуру первинного сектору економіки. Передусім в ній виокремлюється сукупність галузей, де панівними (але не єдиними) є види діяльності, що належать до виробництва інформації, - галузі інформаційного виробництва. Причому залежно від відношення тих або інших видів інформаційної діяльностідо власне виробництва інформації в галузях інформаційного виробництва можна виділити три групи більш специфічних інформаційних галузей: виробництво інформації як нових знань; підготовка існуючої інформації до використання в зручній для споживача формі; накопичення та зберігання інформації.
До першої групи інформаційних галузей належать такі традиційні сфери діяльності: ідеологія та політика, мистецтво, наука, винахідництво та раціоналізація. Відомо, що всі ці види інформаційної діяльності являють собою різні форми відображення дійсності та суспільної свідомості.
До другої групи галузей інформаційного виробництва - підготовки інформації до споживання (використання) належать такі традиційні сфери діяльності та види виробництва: видавництво і поліграфія; радіо, теле, кіно і фотовиробництво; проектування і дослідно-конструкторська діяльність. Усі ці інформаційні галузі не створюють нової інформації, однак за їх участю виробництво інформації набуває певного завершення. Наприклад, нове наукове знання оформляється у вигляді проектів і дослідно-конст-рукторських робіт, нове знання у мистецтві - у вигляді радіо або телепрограм, кінофільму, фоторобіт тощо.
Третя група галузей виробництва інформації - накопичення та зберігання інформації - об'єднує такі галузі людської діяльності та види виробництва, як архівну і бібліотечну справу, створення та ведення різних інформаційних фондів тощо. За їх участю виробництво інформації набуває певного завершення ("продукція на складі"). Цю продукцію "зі складу" до споживача доводять інформаційні галузі, що входять до складу наступної специфічної сукупності галузей первинного інформаційного сектору - галузей розподілу та розповсюдження інформації. До цієї сукупності галузей належать такі традиційні сфери діяльності, види виробництва та галузі економіки: освіта, навчання, підвищення кваліфікації кадрів і консультування; пошта, телефон, телеграф, телебачення; театри і кінотеатри; система науково-технічної інформації; книжкова торгівля.
Галузями-споживачами інформації, які належать до первинної інформаційної сфери, є: управління (включаючи апарат управління міністерств, підприємств, об'єднань та організацій, що входить у вторинний інформаційний сектор); політичні та громадські інститути; кредитування та державне страхування.
Допоміжні галузі інформаційної сфери включають сфери діяльності та види виробництв з обслуговування основних інформаційних галузей первинного інформаційного сектору та інформаційної діяльності галузей вторинного інформаційного сектору. Це передусім галузі, що обслуговують інформаційні техніку, технології та системи, а також їх компоненти.
Отже, термін "інформаційна економіка" слід розуміти як економіку інформаційної сфери економіки.
Прийнявши розглянуту вище концепцію інформаційної сфери економіки, не важко обчислити її "вагу" в економіці країни, яка являє собою суму "ваг" окремих галузей, що входять до її складу. За орієнтовними підрахунками, вона перевищує 50% ВНП, що співвідноситься з показниками розвинених країн світу. А з цього випливає, що увага до цієї сфери з боку нашої держави та уряду має співвідноситися з увагою, яка приділяється їй у цих країнах .
Література:
1. Азеев А. А. и др. Организация и функционирование вычислительного центра. - М.: Статистика, 1977. - 160 с.
2. Ансофф И. Стратегическое управление. М: Экономика, 1989, 518 с.
3. Аррендондо Лени. Искусство деловой презентации: Пер. с англ. - Челябинск: Урал LTD, 1998. - 520 с.
4. Артамонов Г. Т. Информатика: теория и практика (заготовки к книге) // НТИ, Сер.1. Организация и методика информационной работы, 1997, № 8, с. 30-33; 1998, № 1, с. 29-34; № 4, с. 31-36; № 6, с. 31-35; № 12, с. 29-33; 1999, № 6, с. 36-43.
5. Бизнес в Европе: информационная индустрия. / Информатика. Экспресс-информация. М. - ВИНИТИ, 1991. - № 45. - С. 2-9.
6. Бланк И. А. Управление формированием капитала. - К.: "Ника-Центр", 2000. - 512 с.
7. Бове К, Аренс У. Ф. Современная реклама: Пер. с англ. / Общ ред. Феофанова О. А. - Тольятти: Издательский дом Довгань, 1995. - 704 с.
8. Большой экономический словарь. Multilex 2/0 EKONOMICS.
CD-ROM.
9. Боэм Б. У. Инженерное проектирование программного обеспечения. - М.: Наука, 1991. - 190 с.
10. Бузова Н. Н. Проблемы развития народнохозяйственного информационного комплекса // Современные средства информатики. М.: Наука, 1986. - 277 с.
11. Бурлак Г. Н и др. Экономика, организация и планирование работы ВЦ / Г. Н. Бурлак, С. Н. Помпеева, Л. С. Фельдман: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 1989. - 238 с.
12. Введение в информационный бизнес: Учеб. пособие / О. В. Голосов, С. А. Охрименко, А. В. Хорошилов и др.; Под ред. В. П. Тихомирова, А. В. Хорошилова. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 240 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...