WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Інформаційна сфераекономіки та її структура - Реферат

Інформаційна сфераекономіки та її структура - Реферат

механізмами з переробки сільськогосподарської сировини, а також із транспортними засобами, елеваторами та розподільчою мереже, то визначає функції індустрії ЕОМ або промисловості обробки даних як "виробництво засобів виробництва для інформаційної сфери економіки.
Існують й інші концепції інформаційної економіки. Однією з найвідоміших є запропонована Л. Деєм схема інформаційної галузі (див рис. 1.1), схвалена та уточнена асоціацією інформаційних послуг США .
Огляд схеми (за часовою стрілкою, починаючи з сегменту "Змістовна інформація") дає уявлення про інформаційну інфраструктуру, якою її бачать фахівці США.
Кожний з восьми сегментів схеми містить різні види діяльності, не всі з яких прямо і виключно пов'язані з інформацією. Але кожний вид діяльності, наведений у сегменті, так чи інакше пов'язаний з інформаційним бізнесом.
Змістовна інформація: види діяльності, зазначені в цьому секторі складають ядро інформаційної галузі.
Блоки зберігання даних: часто вони пов'язані із засобами масової інформації, але у багатьох випадках утворюютьнаріжний камінь нового інформаційного бізнесу, незалежного від засобів масової інформації.
Допоміжні послуги: широкий спектр послуг, тісно пов'язаних із блоком "Змістовна інформація", що включають чотири види діяльності:
обробка "чужої" інформації;
підготовка контрактів на інформаційні послуги;
послуги "під ключ";
інші послуги.
Наступні три сегменти схеми охоплюють різні види діяльності, необхідні для підготовки, обробки та реалізації інформації. Це:
Інформаційна технологія: забезпечує запис, зберігання та обробку великих масивів інформації.
Інтеграційна технологія: об'єднувальна ланка між блоками підготовки і передавання інформації, яка забезпечує безперервність потоку від джерела інформації до споживача.
Технологія зв'язку: апаратура і засоби прийому та зв'язку між пунктами.
Два останніх сегменти об'єднують канали "доставки":
Канали зв'язку: доставка інформації кур'єром або з допомогою електроніки.
Канали теле і радіомовлення загального або вузького (у розрахунку на спеціальну аудиторію) мовлення.
Ще більше розбіжностей існує в оцінюванні ролі та місця "інформаційної економіки" в економіці загалом.
Оскільки на сьогодні ще немає загальноприйнятої концепції інформаційної економіки й відсутні відповідні статистичні дані, то будь-який економічний аналіз цієї частини економіки має суб'єктивний характер. Однак можна виділити деякі об'єктивні стійкі тенденції розвитку інформаційної економіки:
науково-технічний прогрес за своєю природою сприяє зростанню інформаційної сфери і збільшенню чисельності осіб зайнятих у ній;
загалом інформаційна економіка домінує в економіці розвинених капіталістичних країн за показниками динаміки зайнятості, оплати праці (внаслідок великої питомої ваги високооплачуваних працівників) та іншими показниками;
у середньому частка осіб зайнятих в інформаційній економіці, в загальній чисельності економічно активного населення (зайнятого в економіці взагалі) за кожне повоєнне п'ятиріччя збільшувалася на 2,8% і становить на сьогодні в розвинених капіталістичних країнах близько 50%.
За деякими даними, до 1988 р. частка осіб, зайнятих в інформаційній економіці США, становила близько 80%. Однак було б несправедливим пов'язувати становлення інформаційної економіки лише із збільшенням кількості осіб, зайнятих у цьому секторі. Адже нині ця ситуація може спричинюватися й тим, що продуктивність інформаційної праці в багатьох країнах значно відстає від продуктивності праці, наприклад, у промисловості. Тому об'єктивнішим показником становлення й розвитку інформаційної економіки слід вважати не зростання кількості інформаційних працівників, а зростання "чистої інформаційної продукції".
Спробуємо узагальнити та сформулювати свій підхід до тлумачення поняття "інформаційна сфера" як частини загальної економіки.
Під інформаційною сферою економіки розумітимемо сферу суспільновиробничих відносин, пов'язаних з отриманням і використанням інформаційних ресурсів, сферу інформаційної діяльності людей, пов'язану із переробкою та створенням інформаційних продуктів й наданням інформаційних послуг.
Структура інформаційної сфери могла б складатися з двох секторів: первинного і вторинного.
Перший сектор має об'єднати структури, пов'язані з розробленням і використанням апаратних і програмних засобів інформатики, нових інформаційних технологій, а також з інформаційним сервісом населення. У цьому секторі інформаційна діяльність є основною.
Другий сектор має об'єднати інформаційні процеси та системи всередині інших, "неінформаційних", галузей економіки, пов'язаних із виробництвом і перетворенням сировини, матеріалів та енергії (промисловість, сільське господарство, енергетика тощо). Для цього сектору інформаційна діяльність не є основною.
Видами інформаційної діяльності є: виробництво інформації, розподіл і розповсюдження інформації, споживання інформації, обслуговування інформаційної діяльності.
Ці види інформаційної діяльності реалізовують інформаційні працівники таких узагальнених професій: виробники інформації; розподільники і розповсюджувачі інформації і працівники, що обслуговують основну інформаційну діяльність, та споживачі інформації. Зазначені види інформаційної діяльності та професій включають і більш "вузькі" сфери діяльності та спеціальності.
Виробники інформації поділяються на тих, хто:
створює інформацію;
готує вже існуючу інформацію для споживання у формі, зручній для споживача;
збирає і зберігає інформацію.
Розподільники і розповсюджувачі інформації займаються передаванням і наданням інформації споживачам. Серед них можна виділити працівників, що спеціалізуються на передаванні інформації з використанням тих або інших видів інформації та зв'язку.
Споживачі інформації отримують інформацію та реагують на неї.
Працівники обслуговуючих видів інформаційної діяльності обслуговують інформаційну техніку, інформаційну технологію та інформаційні системи.
Та або інша сукупність видів інформаційної діяльності утворює ті або інші специфічні види інформаційного виробництва, які можуть переплітатися як сфери діяльності всередині інформаційних і "неінформаційних" галузей економіки. Причому ті галузі, де наведені види інформаційної діяльності та відповідних виробництв є основними, можна віднести до первинного інформаційного

 
 

Цікаве

Загрузка...