WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Інформаційні тенденції - Реферат

Інформаційні тенденції - Реферат


Реферат на тему:
Інформаційні тенденції
У міру, як інформаційні технології забезпечують створення інформаційного суспільства, виникає могутня індустрія інформаційних технологій (або інформаційна індустрія), призначена задовольняти його потреби. Можна сказати, що інформаційна індустрія виробляє інформаційний продукт (content) і засоби, які доводять його до кінцевих споживачів. Під інформаційним продуктом розуміють різні аспекти знань, дані, твори мистецтва та інші форми інформації і розваг, отримані традиційним шляхом або за допомогою електронної техніки .
Інформаційні технології сприяють доступу людини до обчислювальних потужностей комп'ютерів, мегатомів інформації, необмеженої кількості варіантів розваг і накопичених знань мільйонів людей.
Один з піонерів інформаційної індустрії С. Рамо якось сказав: "Якщо інформаційна технологія буде використана в усіх сферах, де вона може бути прибутковою, то вона потребуватиме капіталовкладень в апаратне і програмне забезпечення, що оцінюються приблизно в 1 трлн дол."
Останнім часом для фірм, що працюють у сфері ІТ, помітною стає тенденція генерації ними нових ідей, механізмів та інструментарію з менеджменту та ефективнішої організації виробничої діяльності, які потім набувають поширення в інших галузях. Досить навести лише декілька прикладів. Це ідея створення віртуальних виробництв, віртуальних офісів, мережних організаційних структур управління і, нарешті, концепція реінжинірингу бізнес-процесів тощо.
Відомо, що успіх у будь-якій виробничій діяльності, у тому числі й інформаційній, безпосередньо пов'язаний з чотирма широкими категоріями управлінської діяльності:
1) стратегія;
2) люди і культура;
3) якість продукції і технологія;
4) маркетинг.
Саме на них будували свою діяльність більшість з тих постачальників ІТ, які досягли успіху. Зокрема, такі відомі творці інформаційних компаній, як Б. Гейтс, Х. Р. Перот, Дж. Клюге і Д. Паккард, які належать до найбагатіших людей Америки.
Варто також зазначити, що важливим для успіху справи є ефективне поєднання ринкових сил, наявного середовища і стратегічного управління з п'ятьма різними, але взаємопов'язаними явищами, які заведено називати "інформаційні тенденції". Саме вони сьогодні є рушійною силою у розширенні виробництва та використанні інформаційних технологій.
Коротко ці інформаційні тенденції можна сформулювати так :
- ускладнення інформаційних продуктів;
- здатність до взаємодії;
- ліквідація проміжних ланок;
- глобалізація;
- конвергенція.
Ділові та державні кола Заходу приділяють багато уваги розвиткові кожної з цих тенденцій. Як приклад можна навести мережу Internet, яка нині переживає період надзвичайного піднесення, почасти завдяки активній підтримці з боку віце-президента США А. Гора (слід зауважити, що адміністрація президента Дж. Буша зовсім не використовувала електронну пошту). Сьогодні глобальна комп'ютерна мережа Internet охоплює понад
150 країн світу (у тому числі Україну). За даними фахiвцiв, її послугами на початок 1999 р. було охоплено 153 млн користувачiв. Щомісячно мережа збільшується на 7-10%. Щорічно в США виділяється близько 1-2 млрд дол. на створення нової мережевої інфраструктури. Однак державна підтримка - це лише невелика частина коштів, оскільки все помітнішою стає комерціалізація мережі. Очікується, що 80-90% асигнувань надходитимуть з приватного сектору .
Загальне число комп'ютерів в Україні, що мають доступ до Internet, становить 20 тис. - 25 тис. Кількість Web-вузлів і віртуальних Web-вузлів станом на 01.01.2000 р. становить 3500-3600 .
Повертаючись до інформаційних тенденцій, слід наголосити, що Україні необхідно запозичити той позитивний світовий досвід створення правового та організаційно-економічного механізму, який стимулює розвиток інформаційних технологій. Необхідно розробити таке законодавство, яке розглядає інформацію як товар і регламентує права власності на ринку інформаційної продукції.
Головне місце в інформаційних тенденціях посідає тенденція до ускладнення інформаційних продуктів, оскільки інформаційний продукт у формі різноманітної інформації є джерелом знань для людини.
Використання інформаційних технологій дає людині можливість оперативно отримувати доступ до будь-якої інформації та ефективно використовувати її для вирішення будь-якої задачі.
Інформаційний продукт у вигляді програмних засобів, баз даних (знань) і служб експертного забезпечення набуває стратегічного значення порівняно з такими характеристиками засобів, як обчислювальна потужність, об'єм пам'яті чи пропускна спроможність.
Довершений інформаційний продукт зберігає свою цінність набагато довше, ніж конкретні носії інформаційного продукту.
Економічні аспекти є другою причиною домінуючого становища інформаційного продукту. Технологія зменшує вартість окремих блоків більшості засобів ОТ. Одночасно вартість інформаційного обслуговування зростає. Це пов'язано значною мірою з високою вартістю кваліфікованої праці. Фахівці, що створюють інформаційні продукти, - це дефіцитні та дорогі ресурси, грошова винагорода яких залежить від інфляції. Те саме можна сказати й про матеріальне забезпечення їх праці, зокрема офіси, апаратні та програмні засоби тощо.
Наступною інформаційною тенденцією є здатність до взаємодії.
Здатність до взаємодії - це можливість обміну інформаційною продукцією між двома або більше зацікавленими сторонами. Взаємодія логічних елементів ІТ розпочинається і закінчується різними видами інформації (мова, дані, зображення) і трьома людськими чуттями її сприйняття: слухом, відчуттям (дотиком) і зором. Між цими вхідними і вихідними елементами знаходиться інформаційний продукт різних рівнів: операційні системи, СУБД, прикладне програмне забезпечення і сама інформація. Одним з головних критеріїв здатності до взаємодії є сполучення у часі всіх цих компонентів.
Іншим важливим фактором забезпечення здатності до взаємодії є розроблення нових міжнародних стандартів на програмні та апаратні засоби, дисплеї, бази даних, мережі, оскільки система кожного постачальника має свою власну архітектуру і поки що ще не має повної взаємодії окремих серійних модулів.
Процес розроблення стандартів має контролюватися урядами тих країн, що беруть участь у ньому (як, наприклад, у США).
Нині у галузі обміну інформацією існує міжнародний стандарт OSI (Open System Interconnektion) (українською - Взаємозв'язок відкритих систем). Відповідно до нього створюється еталонна модель, яка має стати основою за координації зусиль різних розробників протоколів і дасть змогу ввести інші необхідні міжнародні стандарти. На сьогодні створено семирівневу модель архітектури відкритих систем, що включає такі рівні: фізичний, канальний, мережевий, транспортний, сесійний, прикладний і рівень подання даних.
Наступна тенденція - ліквідація проміжних ланок у взаємовідносинах виробників і покупців продукції, у тому числі інформаційної.
Ліквідація проміжних ланок стала можливою завдяки перетворенню інформації з допомогою нових інформаційних технологій у форми, доступні та зручні для негайного використання користувачем.
З розвитком інформаційних і комунікаційних технологій інформаційний бізнес стає все більш інтегрованим у всі сфери діяльності людини. Помітною стає тенденція ліквідації посередницьких ланок між продавцем і покупцем, яка веде до скорочення числа зайнятих у сфері послуг, у тому числі в інформаційному бізнесі. Впровадження нових інформаційних технологій скорочує кількість проміжних ланок між покупцями та продавцем. Під загрозу скорочення підпадають агенти з продажу, клерки, оператори телефонних мереж, посередники та ін. Цей перелік постійно збільшуватиметься.
Споживач стає безпосереднім учасником інформаційного виробничого процесу і цим змінює як свої функціональні обов'язки і можливості, так і функції і можливості інформаційного бізнесу. Тому він має змогу безпосередньо визначати напрями розвитку та вдосконалення діяльності інформаційної фірми та її продукції. Прикладом ліквідації проміжних ланок можуть слугувати системи телемаркетингу і система замовлень "комп'ютер-комп'ютер", що ліквідують посередницькі торговельні

 
 

Цікаве

Загрузка...