WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Інформаційні продукти і послуги - Реферат

Інформаційні продукти і послуги - Реферат

творчої діяльності людей і призначений для забезпечення дозвілля та отримання задоволення.
Основна тенденція у сфері створення інформаційних продуктів і послуг - ускладнення та інтеграція всіх видів інформаційних продуктів і послуг, злиття інформації та засобів розваги. Деякі приклади інформаційної продукції та послуг наведено в табл.1.
Останнім часом все більшого поширення набуває надання комплексних послуг однією фірмою, або створення пакета послуг різними фірмами. Наприклад, у разі постачання баз даних з юриспруденції для юридичної фірми розробником спеціалізованих баз даних інша фірма додатково розробляє низку функціональних модулей з автоматизації діяльності юридичної фірми по роботі з клієнтами та архівом, які встановлюють на ту саму комп'ютерну систему.
Таблиця 1
ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОДУКТИ І ПОСЛУГИ
Бажана функція Вид продукції Послуга
Комп'ютерні послуги Персональний комп'ютер Поділ машинного часу
Бібліографія ПЗП на циліндричних магнітних доменах База даних, що працює в реальному масштабі часу
Охоронна сигналізація Індикатори диму та пристрої сигналізації Дистанційне прочитання
Синтезатори повідомлень
Міні-ЕОМ Мережа з накопиченням і переприйомом
Комп'ютерна програма Флопі-диски Розвантажування програми
Гра Побутовий комп'ютер Відеотека
Заслуговує на увагу класифікація ІПП (рис 5.2), виконана відповідно до вимог стандартів ЄС у галузі статистики торгівлі, прийнятих угодою міжнародної робочої групи ЕITO TASK FORCE і корпорації IDC (International Data Corporation). Роз'яснення використовуваних термінів наведено у додатку 14.
У 1999 р. в Україні введено в дію Державний класифікатор продукції та послуг (ДКПП), який є складовою Державної системикласифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації. ДКПП призначений для використання органами центральної та місцевої державної виконавчої влади, фінансовими органами, органами статистики та всіма суб'єктами господарювання (юридичними та фізичними особами) в Україні.
Використання ДКПП забезпечує умови для вирішення таких завдань:
виконання комплексу облікових функцій щодо продукції та послуг у межах робіт з державної статистики;
складання міжгалузевого балансу виробництва і розподілу продукції та послуг відповідно до системи національних рахунків;
проведення зіставлення національних статистичних даних з даними Статистичної комісії Європейського Союзу (Євростату) та ООН;
подання інформації про вітчизняну продукцію та послуги на ринки інших країн через відповідні кодові позначення;
організація та забезпечення функціонування системи оподаткування суб'єктів господарювання;
створення інформаційних систем для забезпечення зовнішньоекономічних зв'язків і торговельної діяльності з виходом на міжнародні електронні системи пересилання даних;
використання кодів продукції та послуг ДКПП із системою перехідних ключів як засіб спілкування під час роботи з міжнародними банками даних в інформаційно-обчислювальних мережах.
Об'єктом класифікації в ДКПП є продукція та послуги, створені внаслідок усіх видів економічної діяльності, у тому числі інформаційної.
ДКПП гармонізований з Державним класифікатором України ДК 009-96 "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД) (див. підрозділ 1.3), але має глибшу деталізацію класифікаційних угруповань продукції та послуг. Це викликано гармонізацією ДКПП з Європейською класифікацією продукції та послуг за видами діяльності (СРА), яка, у свою чергу, пов'язана з Гармонізованою системою опису та кодування товарів (НS) та Комбінованою номенклатурою Європейського співтовариства (СN). Усе це забезпечує гармонізацію ДКПП з європейськими класифікаціями, створює умови для переходу України на міжнародну систему обліку та статистики.
У додатку 15 наведено витяг з Державного класифікатора продукції та послуг. Це розділи ДКПП, що є повністю "інформаційними": К 72 - "Послуги у сфері інформатизації", в якому наведено послуги, пов'язані виключно з обробленням інформації, що виконуються за дорученням третьої особи, а також DL 30 - "Устаткування електричне та електронне", зокрема група 30.0 - "Машини конторські та електронно-обчислювальні", клас 30.02 - "Електронно-обчислювальні машини та інше устаткування для оброблення інформації" та ін. (див. підрозділ 1.3).
Інші інформаційні продукти та послуги наведено у різних розділах ДКПП. Деякі з них розшифровано у посиланнях до таблиці, наведеної у додатку 15.
Зважаючи на те, що ДКПП гармонізовано з європейськими і міжнародними класифікаціями (HS/CN), для класифікації можна використати угруповання, наведені на рис. 5.2.
Рис. 5.2. Класифікація ІПП відповідно до
вимог стандартів ЄС у галузі статистики торгівлі
Література:
1. Азеев А. А. и др. Организация и функционирование вычислительного центра. - М.: Статистика, 1977. - 160 с.
2. Ансофф И. Стратегическое управление. М: Экономика, 1989, 518 с.
3. Аррендондо Лени. Искусство деловой презентации: Пер. с англ. - Челябинск: Урал LTD, 1998. - 520 с.
4. Артамонов Г. Т. Информатика: теория и практика (заготовки к книге) // НТИ, Сер.1. Организация и методика информационной работы, 1997, № 8, с. 30-33; 1998, № 1, с. 29-34; № 4, с. 31-36; № 6, с. 31-35; № 12, с. 29-33; 1999, № 6, с. 36-43.
5. Бизнес в Европе: информационная индустрия. / Информатика. Экспресс-информация. М. - ВИНИТИ, 1991. - № 45. - С. 2-9.
6. Бланк И. А. Управление формированием капитала. - К.: "Ника-Центр", 2000. - 512 с.
7. Бове К, Аренс У. Ф. Современная реклама: Пер. с англ. / Общ ред. Феофанова О. А. - Тольятти: Издательский дом Довгань, 1995. - 704 с.
8. Большой экономический словарь. Multilex 2/0 EKONOMICS.
CD-ROM.
9. Боэм Б. У. Инженерное проектирование программного обеспечения. - М.: Наука, 1991. - 190 с.
10. Бузова Н. Н. Проблемы развития народнохозяйственного информационного комплекса // Современные средства информатики. М.: Наука, 1986. - 277 с.
11. Бурлак Г. Н и др. Экономика, организация и планирование работы ВЦ / Г. Н. Бурлак, С. Н. Помпеева, Л. С. Фельдман: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 1989. - 238 с.
12. Введение в информационный бизнес: Учеб. пособие / О. В. Голосов, С. А. Охрименко, А. В. Хорошилов и др.; Под ред. В. П. Тихомирова, А. В. Хорошилова. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 240 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...