WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Інформаційні продукти і послуги - Реферат

Інформаційні продукти і послуги - Реферат

тощо;
юридичні - містять правові документи по галузях, регіонах, країнах.
Залежно від характеру інформації в базах даних і способу організації зберігання розрізняють такі види інформаційних послуг:
випуск інформаційних видань;
ретроспективний пошук інформації (пошук за замовленням користувача, результат - інформація на носії);
традиційні послуги науково-технічної інформації (перекази, огляди);
дистанційний доступ до віддалених баз даних і пошук у них інформації;
підготовка і надання інформаційних послуг;
послуги зв'язку;
надання першоджерела.
Основні види інформаційних послуг наведено на малюнку.
Випуск інформаційних видань - означає підготовку друкарської продукції: бібліографічних та інших покажчиків, реферативних збірників, оглядових видань, довідкових видань.
Інформаційні видання підготовлюються практично всіма видами інформаційних структур, служб, органів і систем. Ці видання містять вторинну інформацію, яка створюється на основі роботи з базами даних, надання роботи з якими також є послугою.
Ретроспективний пошук інформації - це цілеспрямований за замовленням користувача пошук інформації в базіданих і пересилання результатів або поштою у вигляді роздруківок, або електронною поштою у вигляді файла.
Традиційні послуги науково-технічної інформації - також здійснюються за попереднім замовленням і включають в себе:
підготовку оглядів у вигляді рукописів;
підготовку перекладів текстів.
Дистанційний доступ до віддалених баз даних - організовується в комп'ютерній мережі в діалоговому режимі. Популярність послуг дистанційного доступу до баз даних зростає швидкими темпами і випереджає всі види інших послуг завдяки:
збільшенню кількості комп'ютерно та інформаційно грамотних користувачів, що оволоділи інформаційною технологією роботи в комунікаційному середовищі комп'ютерних мереж;
високій оперативності надання послуг;
можливості відмови від власних інформаційних систем, створення і супровід яких дорого коштують.
Традиційно основними користувачами послуг дистанційного доступу до баз даних є організації. Однак за останні роки намітилася тенденція до істотного збільшення числа індивідуальних користувачів - фізичних осіб.
Основними постачальниками цих інформаційних послуг на ринку виступають:
центри-генератори баз даних (ЦГБД);
центри оброблення інформації на основі баз даних (ЦОБД);
шлюзові інформаційні служби;
служби передавання даних і телекомунікації;
інформаційні брокери та інші структури, орієнтовані на обслуговування кінцевих споживачів.
Основні види інформаційних послуг
Дистанційний доступ до баз даних може бути наданий за передплатою на основі абонементної плати або за договорами. Схема оплати може бути різною, але в основному це почасова оплата, що залежить від обсягу отримуваної інформації.
Послуги дистанційного доступу до баз даних можна класифікувати так:
безпосередній доступ до баз даних - може бути організований з локального місця користувача тільки за умови його обізнаності щодо роботи в комунікаційному середовищі. У противному разі потрібно скористатися послугами, що надаються спеціальними організаціями;
непрямий доступ включає організацію навчання користувачів, випуск бюлетеня новин, організацію довідкової служби, організацію зустрічей з користувачем для з'ясування питань, які його цікавлять, розсилання опитувальника користувачам;
послуга Down loading - дає змогу завантажити результати пошуку в центральній базі даних у свій персональний комп'ютер для подальшого використання як персональної бази даних;
регулярний пошук - передбачає регулярне проведення пошуку в масивах однієї або кількох центральних баз даних і надання результатів пошуку на термінал користувачеві у зручний для нього час.
Підготовка та надання інформаційних послуг:
оброблення даних;
програмне забезпечення;
розроблення інформаційних технологій;
розроблення інформаційних систем;
зв'язок (телефонний, телекомунікаційний) для надання інформаційних послуг, здійснюваних у формі передавання даних.
Надання першоджерела - традиційна послуга бібліотечних служб. Передбачає не тільки видачу першоджерел, а й їх копій, отриманих з допомогою пристроїв різного принципу дії.
Заслуговує на нашу увагу ще одна, досить поширена, градація інформаційних продуктів і послуг, побудована на основі групування ринкових секторів і відповідної продукції, запропонованого Г. Поппелем і Б. Голдстайном , яке вони назвали сферами інформаційних технологій:
СФЕРИ ІТ
Послуги Продукція
зв'язок споживча електроніка
інформація конторське обладнання
розваги системи для забезпечення бізнесу
На основі цієї градації у запропоновано відносити до інформаційних продуктів і послуг:
Зв'язок.
Інформацію - вид інформаційного продукту, що включає дані, знання, а також програмні засоби їх опрацювання для пізнавальних цілей. На ринку є такі види інформації:
ділова інформація - біржова, фінансова, політична та господарська (котирування цінних паперів, валютні курси, дані про ринкову ситуацію тощо), статистична (соціальна, демографічна, екологічна тощо), комерційна (щодо компаній, продуктів, цін, вакансій тощо), управлінські дані та повідомлення, оцінки та рекомендації для прийняття рішень, рекламні повідомлення;
інформація для фахівців, або професійна інформація - спеціальні дані для юристів, лікарів, метеорологів тощо, науково-технічна інформація, доступ до першоджерел;
споживча інформація - новини і література (інформація служб новин, електронні журнали, довідники, енциклопедії), побутова і споживча інформація (розклад транспорту, замовлення товарів і послуг тощо), розважальна інформація (ігри, телетекст, відеотекст, об'єкти художньої культури у вигляді текстової, візуальної та аудіопродукції).
Послуги освіти - комп'ютерні і некомп'ютерні підручники, методичні матеріали, ігри тощо для всіх форм і рівнів освіти.
Забезпечувальні інформаційні системи і засоби - програмні продукти, технічні засоби, розробка і супровід інформаційних систем і технологій; науково-технічна продукція у вигляді проектних, технологічних, методичних розробок, консультування з різних аспектів інформаційної індустрії, підготовка джерел інформації у вигляді баз даних.
Розваги - вид інформаційного продукту, який є результатом

 
 

Цікаве

Загрузка...