WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Інформаційні продукти і послуги - Реферат

Інформаційні продукти і послуги - Реферат

одного боку, пізнавальна ціль, з іншого - уніфікація з метою порівняння, організації обліку, зіставлення та виявлення загальних тенденцій розвитку об'єктів чи процесів, що класифікуються.
Зупинимося на деяких підходах, застосовуваних до виділення певних категорій інформаційних продуктів на основі тих або інших ознак.
Почнемо з інформації, як основного продукту інформаційної діяльності. Передусім потрібно розрізняти інформацію як таку і носії інформації. Носій інформації - матеріальний об'єкт, призначений для записування, передавання і зберігання інформації. Носіями інформації можуть бутидокументи та інші носії, які являють собою матеріальні об'єкти, що зберігають інформацію. За фізичною ознакою вони поділяються на носії із записом, що стирається і не стирається. До носіїв з записом, що стирається, належать магнітні стрічки, карти, барабани, диски, дискети та ін. Носіями із записом, що не стирається, є паперові носії, які допускають ручне опрацювання (документи).
За галузями використання інформація може поділятися на :
політичну;
економічну;
духовну;
науково-технічну;
соціальну;
екологічну;
міжнародну.
За видом розрізняють інформацію:
статистичну - офіційна документована державна інформація, що дає кількісну характеристику подій та явищ, які відбуваються в економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя держави;
масову - публічно поширювана друкована та аудіовізуальна інформація;
про діяльність державних органів влади та органів місцевого і регіонального самоврядування - офіційна документована інформація, створювана в процесі поточної діяльності законодавчої, виконавчої та судової влади, органів місцевого і регіонального самоврядування;
правову - сукупність документованих або публічно оголошених відомостей про право, його систему, джерела, реалізацію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення і боротьбу з ними та профілактику їх тощо;
про особу - сукупність документованих або публічно оголошених відомостей про особу. Основними даними про особу (персональними даними) є: національність, освіта, сімейний стан, релігійність, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце народження;
довідково-енциклопедичного характеру - систематизовані, документовані або публічно оголошені відомості про суспільне, державне життя та навколишнє природне середовище;
соціологічну - документовані або публічно оголошені відомості про ставлення окремих громадян і соціальних груп до суспільних подій та явищ, процесів, фактів.
За прагматичного підходу, який оцінює блага від використання інформації, інформаційні продукти поділяються на пізнавальні та розважальні.
Відповідно до Міжнародного стандарту промислової класифікації сфера послуг поділяється таким чином:
оптова і роздрібна торгівля;
транспорт і зв'язок;
фінансові, страхові та банківські послуги;
інші послуги: медичне і страхове обслуговування, освіта і наукові розробки, відпочинок і культура, комунальні послуги.
За детального розгляду класифікаційних груп видно, що більшість послуг, пов'язаних з інформаційними і комунікаційними технологіями, присутні в кожній групі. Наприклад, оптова і роздрібна торгівля комп'ютерами і комп'ютерними аксесуарами, передавання інформації по комунікаційних каналах, страхування обчислювального обладнання та інформації, розроблення програмних продуктів для системи освіти і відпочинку.
Існують альтернативні варіанти класифікації послуг, зокрема класифікація, в основі якої покладено поняття об'єкта сервісної діяльності:
послуги, безпосередньо пов'язані з матеріальними предметами (система відносин "людина-предмет" - транспортування, зберігання, ремонт, гарантійне обслуговування, гуртова і роздрібна торгівля тощо);
інформаційні послуги (система відносин "людина-символ" - управління, наукові розробки, консультації, зв'язок, страхування, банківські послуги та ін.);
послуги, призначені для підтримування здоров'я і створення можливостей для трудової діяльності людини (система відносин "людина-людина" - охорона здоров'я, освіта, суспільний транспорт і т. ін.).
Виділення інформаційних послуг як об'єкта сервісної діяльності розширює цю класифікацію. Але необхідно знати, що інформаційні та комунікаційні технології не можна представляти тільки як діяльність типу "людина-символ", оскільки явно присутніми є відносини "людина-предмет" (компоненти технологій, у тому числі комп'ютери) і "людина-людина" (наприклад, система навчання, комп'ютерні ігри тощо).
Велика кількість інформаційних продуктів і послуг, пропонованих споживачам, засновані на різних базах даних у комп'ютерному або некомп'ютерному варіанті.
База даних (БД) - сукупність пов'язаних даних, правила організації яких засновані на загальних принципах опису, зберігання та маніпулювання даними. У БД містяться всілякі відомості про події, явища, об'єкти, процеси, публікації тощо. База даних - іменована сукупність даних, що відображає стан об'єктів та їх відношень у визначеній предметній області.
Бази даних є джерелом і свого роду напівфабрикатом для підготовки інформаційних послуг відповідними службами. Бази даних, хоча вони так і не називалися, існували і до комп'ютерного періоду в бібліотеках, архівах, фондах, довідкових бюро та інших подібних організаціях.
З появою комп'ютерів обсяги БД, що зберігаються, істотно збільшились, отже, розширюється коло інформаційних послуг.
Розглянемо класифікацію баз даних з позицій використання їх для систематизації інформаційних послуг і продуктів.
Бази даних заведено поділяти на бібліографічні та небібліографічні.
Бібліографічні БД містять вторинну інформацію про документи, включаючи реферати та анотації.
Небібліографічні БД мають велику кількість видів:
довідкові - містять інформацію про різні об'єкти та явища (наприклад, адреси, розклад руху, телефони магазинів тощо);
повнотекстові - містять первинну інформацію (наприклад, статті, журнали, брошури тощо);
числові - містять кількісні характеристики та параметри об'єктів і явищ (наприклад, статистичні та демографічні дані, хімічні та фізичні дані тощо);
текстово-числові - містять описи об'єктів та їх характеристики (наприклад, промислової продукції, фірм, країн тощо);
фінансові - містять фінансову інформацію, яка надається банками, біржами, фірмами

 
 

Цікаве

Загрузка...