WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Інформаційні продукти і послуги - Реферат

Інформаційні продукти і послуги - Реферат


Реферат на тему:
Інформаційні продукти і послуги
Результатом інформаційної діяльності є інформаційний продукт, який з'являється на ринку у вигляді інформаційних товарів і послуг.
Наведемо деякі основоположні визначення, необхідні для подальшого сприйняття матеріалу.
Товар - матеріальний виріб, що пропонується ринку з метою його придбання, використання або споживання.
Продукт - речовинний або нематеріальний результат людської праці (предмет, наукове відкриття, ідея).
Продукт економічної діяльності - результат людської праці, господарської діяльності, представлений у матеріально-речовинній формі (матеріальний продукт), у духовній, інформаційній формі (інтелектуальний продукт) або у вигляді виконаних робіт і послуг.
Продукція - результат діяльності чи процесів. Продукція може містити послуги, обладнання, перероблювані матеріали, програмне забезпечення чи комбінації їх (ДСТУ 3230-95).
Послуга - наслідок безпосередньої взаємодії між постачальником і споживачем і внутрішньої діяльності постачальника для задоволення потреб споживача. Постачання чи використання матеріальних видів продукції може бути частиною надання послуги. Послуга може бути пов'язана з виробництвом і постачанням матеріальної продукції (ДСТУ 3230-95).
Унаслідок застосування інформаційних технологій до інформаційних ресурсів створюється певна нова інформація або інформація в новій формі. Це продукція інформаційних систем та інформаційних технологій, яка називається інформаційними продуктами і послугами.
Стосовно тлумачення цього терміна зазначимо, що воно не є однозначним. Це знову ж таки пояснюється складністю, новизною і недостатнім опрацюванням економічних аспектів інформатизації та інформаційного виробництва як складової суспільного виробництва. Наведемо деякі з найпоширеніших визначень.
У Законі України "Про інформацію" (ст. 40, 41) чітко позначені поняття "інформаційна продукція", "інформаційна послуга":
"Інформаційна продукція - це матеріалізований результат інформаційної діяльності, призначений для задоволення інформаційних потреб громадян, державних органів, підприємств, установ та організацій".
"Інформаційна послуга - це здійснення інформаційної діяльності у визначений час і визначеній законом формі по доведенню інформаційної продукції до споживачів з метою задоволення їх інформаційних потреб".
Схоже визначення наведено в : інформаційний продукт (продукція) - документована інформація, підготовлена і призначена для задоволення потреб користувачів.
З позицій виробника, інформаційний продукт - це сукупність даних, сформована виробником для поширення в речовинній або нематеріальній формі.
Базою для створення інформаційних продуктів є інформаційні ресурси. Поняття "інформаційний ресурс" - нова економічна категорія, розгляд сутності якої може бути предметом для окремої розмови. Тому обмежимося лише його визначенням. Інформаційні ресурси - це весь обсяг знань, відчужених від їх творців, зафіксованих на матеріальних носіях і призначених для суспільного використання. В Законі України "Про інформацію" (ст. 54) записано: "до інформаційних ресурсів України входить вся належна їй інформація, незалежно від змісту, форм, часу і місця створення".
Інформаційний продукт може розповсюджуватися в такі самі способи, як і будь-який інший матеріальний продукт, - за допомогою послуг.
Інформаційна послуга - це отримання і надання в розпорядження користувача інформаційних продуктів.
З позицій виробника, інформаційна послуга включає дії суб'єктів щодо забезпечення споживачів інформаційними продуктами.
У вузькому значенні інформаційна послуга часто сприймається як послуга, отримувана з допомогою комп'ютерів, хоча насправді це поняття набагато ширше.
Слід зазначити, що більшість авторів також схиляються до наведеного вище трактування ІПП. Читаємо: інформаційна послуга - отримання та надання в розпорядження користувача інформаційного продукту. Інформаційний продукт виступає у вигляді специфічної послуги, коли певна інформація надається споживачеві. Як інформаційним продуктом, так і інформаційною послугою є інформація, деяке повідомлення. Або надання засобів для отримання інформації (наприклад, надання в оренду комп'ютерів) . І далі: інформаційний продукт, послуга - "послання", носій інформації (екран, папір, диск і т. ін.), надання в оренду обчислювальних і комунікаційних пристроїв тощо. Чи: інформаційний продукт або інформаційна послуга - специфічна послуга (деякий інформаційний вміст у вигляді сукупності даних), сформована виробником для поширення в речовинній або нематеріальній формі, надається в користування споживачеві. Інформаційний продукт втілює уявлення виробника (інформаційна модель) про конкретну предметну сферу, для якої він створений. Інформаційний продукт завжди зафіксований на матеріальному носії.
З наведених визначень видно, що існує розширений та звужений підходи до визначення інформаційного продукту (послуги).
За розширеним трактуванням, до інформаційних продуктів і послуг відносять не тільки інформацію та послуги з надання її споживачеві, а й безліч ІПП, які не є результатом інформаційної діяльності. Це передусім допоміжні продукти, матеріальні (технічні засоби) і нематеріальні (програмні засоби) компоненти, що забезпечують виробництво, зберігання, оброблення і поширення інформації, вже згадувані стратегічні інформаційні продукти та послуги. В міжнародній практиці все частіше використовують саме розширене трактування ІПП (пригадаємо розглянуті у підрозділі 1.2 підходи до трактування інформаційної сфери економіки).
Слід зазначити, що інформаційні продукти не завжди стають товаром. Багато видів інформації виробляються не для обміну і надаються споживачеві безкоштовно. Це так звані суспільні блага. Виробництво їх здійснюється державою або неприбутковими некомерційними організаціями, які становлять державний (суспільний) сектор.
Загальноприйнятої класифікації інформаційних товарів і послуг на сьогоднішній день немає. Кожний дослідник здійснює її по-своєму. Доцільність того чи іншого підходу до виділення видів інформаційного продукту визначається безпосередніми цілями дослідження, розробленими методами статистичного обліку, можливістю зіставлень як на рівні підприємств і окремих секторів економіки, так і на міжнародному рівні. Найбільш поширеними цілями будь-якої класифікації є, з

 
 

Цікаве

Загрузка...