WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Визначення оптимальних змішаних стратегій підприємств на базі теорії ігор - Курсова робота

Визначення оптимальних змішаних стратегій підприємств на базі теорії ігор - Курсова робота

стратегію за прогнозом FA.
Величина додаткового виграшу, що отримується унаслідок підвищення достовірності прогнозу Vy, може бути визначена по формулі:
Vy = Vf(uB - uA)
Величину загального ефекту від використання інформації, що міститься в прогнозі для ЛПР Vd можна визначити як суму додаткових виграшів унаслідок зміни рішення і збільшення достовірності прогнозу:
Vd = Vx + Vy
Підвищення достовірності прогнозу забезпечує додатковий виграш ЛПР, який завжди позитивний. Для виконання цієї умови необхідно, щоб всі коефіцієнти платіжної матриці прогнозу FA і FB були ненегативними.
2.2. Сітьове планування
2.2.1. Мережеве подання програми (мережева модель)
Мережева модель відображає взаємозв'язки між операціями і порядок їх виконання (відношення упорядкування або слідування). Як правило, для представлення операції використовується стрілка (орієнтована дуга), напрямок якої відповідає процесу реалізації програми в часі. Відношення упорядкування між операціями задається за допомогою подій. Подія визначається як момент часу, коли завершуються одні операції і починаються інші. Початкова і кінцева точки будь-якої операції описуються, таким чином, парою подій, що зазвичай називають початковою подією і кінцевою подією. Операції, що виходять з деякої події, не можуть початися, поки не будуть довершені всі операції, що входять у цю подію. За прийнятою в СПУ термінологією, кожна операція відображається орієнтованою дугою, а кожна подія - вузлом (вершиною). Довжина дуги не повинна бути пропорційною тривалості операції, а графічне зображення дуг не обов'язково має являти собою прямолінійний відрізок.
Рис. 6.
На рис. 6. а) наведений типовий приклад графічного зображення операції i, j з початковою подією i і кінцевою подією j. На рис. 6. б) показаний інший приклад, з якого видно, що для можливості початку операції (3, 4) потрібне завершення операцій (1, 3) і (2, 3). Протікання операцій у часі задається шляхом нумерації подій, причому номер початкової події завжди менше номера кінцевої. Такий спосіб нумерації є особливо зручним при виконанні обчислень на ЕОМ.
Правила побудови мережевої моделі:
Правило 1. Кожна операція в мережі представляється однією і тільки однією дугою (стрілкою). Жодна з операцій не повинна з'являтися в моделі двічі.
Правило 2. Жодна пара операцій не повинна визначатися однаковими початковою і кінцевою подіями. Можливість неоднозначного визначення операцій через події з'являється у випадку, коли допускається одночасне виконання двох або більшої кількості операцій. Приклад цього випадку приведений на рис. 7. а) де операції А і В мають однакові початкову і кінцеву події. Щоб виключити таку "помилку", між А и кінцевою (початковою) подією або між В и кінцевою (початковою) подією, уводиться фіктивна операція. Рис. 7. б) ілюструє різні варіанти введення такої фіктивної операції D. У результаті операції А і В визначаються тепер однозначно парою подій, що відрізняються або номером початкової, або номером кінцевої події. Варто звернути увагу на те, що фіктивні операції не потребують витрат ані часу, ані ресурсів.
Рис. 7.
Фіктивні операції дозволяють також правильно відображати логічні зв'язки, які без їхньої допомоги не можна задати на мережі. Припустимо, що в деякій програмі операції А і В повинні безпосередньо передувати С, а операції Е безпосередньо передує тільки В. На рис. 8. а) ці умови відбиті невірно, тому що, хоча упорядкування між А, В і С показані правильно, з цього фрагмента випливає, що операції Е повинні безпосередньо передувати обидві операції А і В. Правильне відбиття зазначених умов дає фрагмент, зображений на рис. 8. б) у якому використовується фіктивна операція D.
Рис. 8.
Оскільки на операцію D не витрачаються ані час, ані ресурси, задані відношення упорядкування виконуються.
Правило 3. При включенні кожної операції в мережеву модель для забезпечення правильного упорядкування необхідно дати відповіді на наступні запитання:
а) які операції необхідно завершити безпосередньо перед початком розглянутої операції?
б) які операції повинні безпосередньо розпочинатись після завершення даної операції?
в) які операції можуть виконуватися одночасно з розглянутою?
Це правило не вимагає пояснень. Воно дозволяє перевіряти відносини упорядкування в процесі побудови мережі.
2.2.2. Розрахунок мережевої моделі
Застосування методів СПУ в кінцевому рахунку повинно забезпечити одержання календарного плану, що визначає терміни початку і закінчення кожної операції. Унаслідок взаємозв'язків між різними операціями для визначення термінів їх початку і закінчення необхідно проведення спеціальних розрахунків. Ці розрахунки можна виконувати безпосередньо на мережі, користуючись простими правилами. У результаті обчислень визначаються критичні і некритичні операції програми. Операція вважається критичною, якщо затримка її початку призводить до збільшення терміну виконання всієї програми. Некритична операція відрізняється тим, що проміжок часу між її раннім початком і пізнім закінченням (у рамках розглянутої програми) більше її фактичної тривалості. У такому випадку говорять, що некритична операція має резерв, або запас, часу.
2.2.3. Визначення критичного шляху
Критичний шлях визначає безперервну послідовність критичних операцій, що зв'язують вихідне і завершальну події мережі. Іншими словами, критичний шлях задає всі критичні операції програми. Метод визначення такого шляху ілюструється на чисельному прикладі.
Розрахунок критичного шляху включає два етапи. Перший етап називається прямим проходом. Обчислення починаються з вихідної події і продовжуються доти, поки не буде досягнута завершальна подія мережі. Для кожної події обчислюється одне число, що представляє ранній термін його настання. На другому етапі, називаному зворотним проходом, обчислення починаються із завершальної події мережі і продовжуються, поки не буде досягнута вихідна подія. Для кожної події обчислюється число, що представляє пізній термін його настання.
Зворотний прохід починається із завершуючої події мережі. При цьому метою є визначення пізніх термінів закінчення всіх операцій, що входять в подію.
Тепер, використовуючи результати обчислень при прямому і зворотному проходах можна визначити операції критичного шляху. Операція (i, j) належить критичному шляху, якщо вона задовольняє наступним трьом умовам:
E(i) - ранні терміни початку всіх операцій, що виходять з події i.
L(i) - пізні терміни закінчення всіх операцій, що входять в подію i.
Dij - тривалість операції, сполучаючою i-тое і j- тое події.
1. E(i)=L(i)
2. E(j)=L(j)
3. E(j) -E(i)=L(j)-L(i)=Dij
Власне кажучи, ці умови означають, що між раннім терміном початку (закінчення) і пізнім терміном початку (закінчення) критичної операції запас часу відсутній.
2.2.4. Визначення резервів часу
При визначенні критичного шляху необхідно обчислити резерви часу для некритичних

 
 

Цікаве

Загрузка...