WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Визначення оптимальних змішаних стратегій підприємств на базі теорії ігор - Курсова робота

Визначення оптимальних змішаних стратегій підприємств на базі теорії ігор - Курсова робота


курсова робота
Визначення оптимальних змішаних стратегій підприємств на базі теорії ігор.
Зміст
Вступ.....................................................................................................................................3
1. Завдання............................................................................................................................4
2. Теоретична частина.........................................................................................................8
2.1. Теорія ігор.................................................................................................................8
2.1.1. Поняття про ігри і стратегії..............................................................................8
2.1.2. Запис матричної гри у вигляді платіжної матриці.........................................8
2.1.3. Поняття про нижню і верхню ціну гри. Вирішення гри в чистих стратегіях.............................................................................................................................8
2.1.4. Поняття про матричні ігри зі змішаним розширенням................................10
2.1.5. Вирішення матричних ігор із змішаним розширенням методами лінійного програмування...................................................................................................................11
2.1.6. Основні чинники, що визначають величину ефекту прогнозу станів навколишнього середовища і значень виграшу ЛПР.....................................................13
2.2. Сітьове планування................................................................................................16
2.2.1. Мережеве подання програми (мережева модель).........................................16
2.2.2. Розрахунок мережевої моделі.........................................................................18
2.2.3. Визначення критичного шляху......................................................................19
2.2.4. Визначення резервів часу...............................................................................20
2.2.5. Побудова календарного графіка і розподіл ресурсів...................................21
2.2.6. Імовірнісні фактори, що враховуються при календарному плануванні програм..............................................................................................................................23
3. Розрахункова частина..................................................................................................26
3.1. Завдання 1...............................................................................................................26
3.2. Завдання 2...............................................................................................................32
3.3. Завдання 3...............................................................................................................36
Висновки.................................................................................................................................39
Список використаної літератури.........................................................................................40
Вступ
Теорія ігор - теорія математичних моделей прийняття оптимальних рішень в умовах конфлікту.
Так як сторони, які беруть участь більшості конфліктів зацікавлені в тому, щоб приховати від супротивника свої наміри, прийняття рішень в умовах конфлікту, як правило, виявляється прийняттям рішень в умовах невизначеності. Навпаки, фактор невизначеності можна інтерпретувати як противника суб'єкта, який приймає рішення (тим самим прийняття рішень в умовах невизначеності можна розуміти як прийняття рішень в умовах конфлікту). Зокрема, багато тверджень математичної статистики природнім чином формулюються як теоретико-ігрові.
Логічною основою теорії ігор є формалізація трьох понять, які входять в її визначення і є фундаментальними для всієї теорії:
" Конфлікт,
" Прийняття рішення в конфлікті,
" Оптимальність прийнятого рішення.
Ці поняття розглядаються в теорії ігор у найширшому сенсі. Їх формалізації відповідають змістовним уявленням про відповідні об'єкти.
Змістовно, конфліктом можна вважати будь-яке явище, відносно якого можна казати про його учасників, про їхні дії, про результати явищ, до яких призводять ці дії, про сторони, які так чи інакше зацікавлені в таких наслідках, і про сутність цієї зацікавленості.
1. Завдання
Завдання 1
Два підприємства виготовляють продукцію і постачають її на ринок регіону. Вони є єдиними постачальниками продукції в регіоні, тому повністю визначають ринок даної продукції в регіоні.
Кожне з підприємств має можливість виготовляти продукцію із застосуванням однієї з п'ятьох різних технологій. Залежно від якості продукції, виготовленої за кожною технологією, підприємства можуть встановити ціну одиниці продукції на рівні 10, 8, 6, 4 і 2 грошові одиниці відповідно. При цьому підприємства мають різні витрати на виробництво одиниці продукції. (табл. 1).
Таблиця 1. Витрати на одиницю продукції, виготовленої на підприємствах регіону (гр.од.).
Технологія Ціна реалізації одиниці продукції, гр.од. Повна собівартість одиниці продукції, гр.од.
Підприємство 1 Підприємство 2
I 10 5 8
II 8 4-0.1*N 6
III 6 3+0.1*N 4-0.2*N
IV 4 2 2
V 2 1,5-0.1*N 1+0.1*N
де N - номер варіанта.
В результаті маркетингового дослідження ринку продукції регіону була визначена функція попиту на продукцію:
Y = 8 - (0.3+0,1 (N-1)) X
де Y - кількість продукції, яку придбає населення регіону (тис. од.), а X - середня ціна продукції підприємств, гр.од.
Значення часток продукції підприємства 1, придбаної населенням, залежать від співвідношення цін на продукцію підприємства 1 і підприємства 2. В результаті маркетингового дослідження ця залежність встановлена і значення обчислені (табл. 2).
Таблиця 2. Частка продукції підприємства 1, що купується населенням залежно від співвідношення цін на продукцію
Ціна реалізації 1 од. продукції, гр.од. Частка продукції підприємства 1, купленої населенням
Підпр. 1 Підпр. 2
10 10 0,31+0.1*(N-1)
10 8 0,33
10 6 0,25
10 4 0,2
10 2 0,18
8 10 0,4
8 8 0,35
8 6 0,32
8 4 0,28
8 2 0,25
6 10 0,52
6 8 0,48
6 6 0,4
6 4 0,35
6 2 0,3-0.02*N
4 10 0,6
4 8 0,58
4 6 0,55+0.05*N
4 4 0,5
4 2 0,4
2 10 0,9
2 8 0,85
2 6 0,7
2 4 0,65
2 2 0,4
По умові завдання на ринку регіону діє тільки 2 підприємства. Тому частку продукції другого підприємства, придбаної населенням, залежно від співвідношення цін на продукцію можна визначити як одиниця мінус частка першого підприємства.
Стратегіями підприємств в даному завданні є їх рішення щодо технологій виробництва продукції. Ці рішення визначаютьсобівартість і ціну реалізації одиниці продукції. У

 
 

Цікаве

Загрузка...