WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Технологія розв'язку задач інформаційною системою - Реферат

Технологія розв'язку задач інформаційною системою - Реферат


Реферат
на тему:
Технологія розв'язку задач інформаційною системою
Розвиток електронно-обчислювальної техніки привів до появи нового виду технологій - інформаційних. До них відносяться технологічні процеси, де основою для обробки і кінцевою продукцією є інформація. У даний час інформаційні технології широко використовуються в плануванні та керуванні суспільним виробництвом на різних рівнях: у наукових дослідженнях, сфері обслуговування, торгівлі і т.д. Особливе значення ці технології мають в організації керування міжнародними та соціально-економічними процесами.
Інформаційна технологія базується на потенційних можливостях використовуваних технічних засобів інформатики - інформаційних системах (ІС). Вона повинна мати чітке розмежування процесу обробки інформації на стадії або фази, а також містити усі необхідні процедури, що забезпечують досягнення необхідного кінцевого результату.
Як було сказано раніше, основу ІС складають різного типу та складності комп'ютери. За допомогою ІС вирішуються різноманітні завдання обробки інформації. Можна виділити загальні особливості їх підготовки до вирішення на системі із врахуванням двох можливих ситуацій. Перша ситуація, коли для задачі, що розв'язується, є готова програма (або відповідний пакет прикладних програм), друга - коли такої програми немає і усе потрібно починати з "нульових початкових умов". За наявності готових прикладних програм організація комп'ютерної системної обробки інформації не потребує особливих зусиль. Користувачу, що володіє навичками роботи на комп'ютері, достатньо лише ознайомитися з інструкцією з експлуатації програми, підготувати вхідні дані, завантажити програму і дані в пам'ять комп'ютера системи, автоматично виконати програму та одержати результат у вигляді роздруку або екранного зображення. Проте частіше зустрічається інша ситуація, що пояснюється відсутністю готових пакетів програм, різноманіттям конкретних задач та проблем, що виникають, і потреб користувачів. Для організації комп'ютерної обробки інформації ІС необхідне достатньо складне і відповідальне попереднє багатоступеневе підготування завдання.
Структурну схему поетапної розробки програмного забезпечення (ПЗ) для вирішення ІС подано на рис. 1. Кожний з етапів має принципове значення для автоматизації вирішення завдання і буде розглянутий більш детально.
Рис. 1. Етапи розробки програмного забезпечення для ІС.
Успіх від застосування інформаційної технології багато в чому визначається вибором завдання. Результати використання ІС показують, що далеко не кожне завдання, що виникає в практиці міжнародної діяльності, необхідно автоматизувати. Визначення завдання для вирішення ІС зовсім не є тривіальним кроком, як це здається спочатку. Щоб реалізувати цей крок на практиці, необхідно враховувати, що, з одного боку, існують завдання, які важко формалізуються і тому не підлягають вирішенню ІС, з іншого боку - вирішення завдання, що не потребує використання комп'ютера системи, легко здійснюється за допомогою простих обчислювальних засобів. В останньому випадку використання для вирішення комп'ютерів ІС буде просто не економічним. Недотримання даної умови може поставити під сумнів необхідність усього процесу комп'ютеризації в органах управління. Практика показує, що використання ІС звичайно починають з вирішення обліково-статистичних, інформаційно-довідкових завдань із великими обсягами соціальної і економічної інформації, що потребує обробки, або з вирішення завдань, що потребують виконання великої кількості розрахунків. Для даних завдань можливості інформаційної системи, як правило, використовуються максимально і ефект від її застосування гарантований за чіткого виконання етапів підготування завдань до автоматизованого вирішення і безпосередньої реалізації ІС.
На початковому етапі автоматизоване вирішення завдань припускає проведення великої попередньої роботи, пов'язаної із змістовною підготовкою завдання та його формалізацією, розробкою відповідного алгоритму, упорядкуванням програми, проведенням контрольних тестувань для перевірки програми. І тільки після цього програма стає готовою для вирішення завдань. Послідовність перелічених етапів не є жорстко заданою, оскільки результати, отримані на деякому етапі, можуть зажадати повернення до попередніх етапів і змусити змінити усю процедуру вирішення завдання.
Етап постановки вибраного завдання є основою для реалізації й алгоритмізації та визначає увесь хід подальшої розробки.
Постановка завдання має виконуватися спільно із замовниками, для яких ставиться завдання, та фахівцями з алгоритмізації. Таке поєднання фахівців дозволяє забезпечити всю глибину і повноту проробки, зробити завдання обгрунтованим, що визначає ефективність його наступного практичного використання. Проте головна роль тут приділяється не стільки фахівцю з алгоритмізації, скільки фахівцю-замовнику у даній сфері, оскільки тільки він може чітко сформулювати завдання, накласти необхідні обмеження на технічні, економічні, соціальні параметри і т.д. Таких фахівців, в інтересах яких вирішується завдання ІС, звичайно називають користувачами на відміну від людей, що займаються обслуговуванням обчислювальної техніки ІС - програмістів та електронників. Цей етап реалізації завдань на системі потребує до себе самого серйозного відношення. Похибка, допущена тут, може звести нанівець свою подальшу роботу, що триває місяці, іноді роки. Так, практика розробки завдань для вирішення ІС показала, що в середньому на розробку завдання група в складі 5 осіб витрачає від 2 до 6 місяців. Сам етап постановки завдання займає за часом до 10 % від загального процесу її автоматизації.
У процесі постановки завдання спільними зусиллями фахівців у конкретній предметній сфері та сфері інформатики мають бути виконані такі обов'язкові процедури:
1. Формулювання завдання, у якому розкривається його зміст, значимість його вирішення для органів управління систем, способи вирішення, тип обчислювальних засобів;
2. Опис таких параметрів, як:
- мета вирішення завдання та його призначення з вказівкою органа управління, в інтересах якого вирішуватиметься дане завдання;
- умови вирішення завдання, що визначають вихідні і вхідні дані, головні чинники, що характеризують досліджувані процеси;
- критерії ефективності або обчислювальні показники, за якими можна оцінити результати вирішення завдання;
- обмеження і допущення, що у певних межах спрощують проведення розрахунків і визначають межі придатності отриманих результатів;
- очікувана періодичність вихідних результатів, припустима точність і тривалість їх дії.
При постановці завдання детально описується вся вихідна інформація, необхідна для її вирішення. Звичайно вона дається в текстовій або табличній формі. Остання більш краща, тому що надалі допоможе правильно оцінити обсяг вхідної інформації і визначити порядок її використання. При цьому дається не тільки перелік, але і докладна характеристика

 
 

Цікаве

Загрузка...