WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Розвиток глобальної інформаційної інфраструктури - Реферат

Розвиток глобальної інформаційної інфраструктури - Реферат


Реферат
на тему:
Розвиток глобальної інформаційної інфраструктури
Глобальна інформаційна інфраструктура (ГІІ) являє собою комплексне рішення з розвитку індустрії телекомунікаційних та інформаційних послуг нового покоління у світовому масштабі. ГІІ можна розглядати у вигляді композиції (перехрестя) низки базових технологій, інтегрування яких у межах концепції ГІІ обіцяє якісні зміни умов діяльності та життя людини. Пакет базових технологій ГІІ включає наступні види індустрій:
- комп'ютерну;
- телекомунікаційну;
- побутових електронних приладів (consumer electronics); інформаційних додатків або сервісів, що звуться також індустрією змістовних сервісів або додатку (content or application industry).
При цьому важливою особливістю комбінацій базових технологій, що задовольняють вимогам концепції ГІІ, є їх узгодженість, цілісність і закінченість у тому значенні, що дані комбінації технологій визначають закінчені сценарії надання послуг (сервісу) кінцевому користувачеві.
У даний час сформовано могутню міжнародну кооперацію з розробки стандартів ГІІ та принципів створення технологій ГІІ. Розроблено широку програму робіт зі стандартизації ГІІ, що включає декілька десятків високо пріоритетних проектів, виконання яких здійснюється швидкими темпами. Загальна стратегія практичного втілення ГІІ в життя передбачає еволюційний шлях розвитку, тобто побудова ГІІ на основі вже існуючих систем і технологій за допомогою їх послідовної модернізації та інтеграції на базі нових принципів і стандартів. Зокрема, потенційними сервісами ГІІ можуть служити послуги сучасної телефонії, передачі даних і сервіси додатків мережі Internet.
Визначення ГІІ. Під Глобальною інформаційною інфраструктурою або ГІІ потрібно розуміти глобальне інтегроване середовище телекомунікаційних і інформаційних сервісів (послуг), що характеризуються:
- "безперервною" в просторі та у часі фізичною доступністю сервісів ГІІ, тобто можливістю доступу до ГІІ у будь-який момент часу і в будь-якій точці географічного простору;
- технічною простотою доступу до ГІІ, що реалізовується за допомогою використання спеціалізованих інформаційних пристроїв (приладів, терміналів) вводу/виводу нового покоління (information appliances - IA);
- загальною доступністю сервісів ГІІ, передусім за вартістю послуг, що дозволяє потенційно кожній людині за прийнятну плату мати необхідний доступ до інформаційних і телекомунікаційний сервісів ГІІ;
- гарантованістю забезпечення необхідної якості обслуговування та захисту інформації при використанні послуг ГІІ;
- широким асортиментом вибору прикладних послуг, що надаються, та охоплюють різні види інформації: аудіо, відео, графічну, динамічну графіку, дані, документи гіпермультимедіа;
- функціонуванням на основі досягнення широкої міжнародної згоди за загальними принципами управління доступом до ресурсів ГІІ, заснованого на безшовному з'єднанні взаємопов'язаних, інтероперабельних комунікаційних мереж, комп'ютерного обладнання, інформаційних баз і інформаційних терміналів.
Для опису та аналізу властивостей ГІІ застосовується деякий набір моделей, за допомогою яких об'єкт дослідження розглядається з різних поглядів. Розглянемо деякі модельні уявлення ГІІ.
Моделі ГІІ. ГІІ являє собою надзвичайно складну комплексну технологію. Фахівці, що займаються цією проблемою, дійшли висновку, що для специфікації технологій ГІІ, не уявляється можливим обійтися деякою єдиною еталонною моделлю. Тому для цілей специфікацій властивостей, послуг, принципів функціонування, організаційної структури та інших аспектів ГІІ, використовується цілий набір різного роду моделей. Розглянемо деякі з них.
Найбільш загальною моделлю призначеного для користувача бачення ГІІ служить її подання у вигляді середовища, яке наповнює життєвий простір, що реалізовує наступні основні функції:
- акумулювання та інтеграцію різноманітних інформаційних, комунікаційних, проблемно-орієнтованих послуг, включаючи, зокрема, такі прикладні сервіси як, наприклад, електронна пошта, відеоконференції, телемаркетинг, телемедицина, дистанційна освіта і т.п.;
- забезпечення гарантованого персонального доступу до сервісів і ресурсів ГІІ незалежне від часу і місця знаходження споживача за допомогою застосування інтелектуальних інформаційних приладів, якими можуть використовуватися різні термінали, пристрої вводу/виводу даних, комунікаційні прилади, обладнання з обробки інформації, а також їх комбінації;
- усі організаційно-технологічні аспекти, необхідні для підтримки функціонування ГІІ.
При цьому компонентами мережевої інфраструктури ГІІ можуть бути різні типи сучасних мережевих технологій, інтегрованих в єдине всеосяжне телекомунікаційне середовище (наприклад, мережевими компонентами ГІІ можуть бути системи вузькосмужного і широкосмужного ISDN (N-ISDN, B-ISDN), мережі пакетної комутації (PSDN), мережі кабельного телебачення (CATV), сучасні локальні мережеві технології (LAN) та інше).
Для більш детального опису ГІІ застосовується підхід функціональної декомпозиції (на противагу фізичному уявленню), за допомогою якого визначається функціональна структура ГІІ (Functional structure of the ГІІ), що складається з наступних функціональних рівнів:
- мережевої інфраструктури (Network infrastructure) - найнижчого рівня;
- програмного забезпечення середнього рівня (Middleware);
- рівня додатків (Application).
Мережева

 
 

Цікаве

Загрузка...