WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Ринок інформаційних та комунікаційних технологій - Реферат

Ринок інформаційних та комунікаційних технологій - Реферат


Реферат
на тему:
Ринок інформаційних та комунікаційних технологій
Крім загального поняття інформаційного бізнесу необхідно мати деяку систему визначень його компонентів, яка відповідає прийнятим міжнародним стандартам, що особливо важливо для статистичного аналізу розвитку ринків ІТ та ІКТ. З цією метою вважається доцільним дати основні визначення, що відповідають угоді, підписаній міжнародною робочою групою EITO Task Force і корпорацією International Digit Corporation (IDC) в межах вимог стандартів ЄС в галузі статистики торгівлі.
Спираючись на аналіз міжнародного досвіду розвитку інформаційних фірм, виділяємо в якості 4-го сектора економіки інформаційний.
Ринок в силу його складності та багатоаспектності можна розглядати у декількох розрізах:
1. За об'єктами: ринок товарів (засобів виробництва та товарів споживання), ринок послуг, технологічний, кредитний, цінних паперів, робочої сили тощо.
2. У просторовому розрізі: ринок місцевий, регіональний всередині країни, національний, регіональний за групою інтегрованих країн (наприклад, ЄС, і в деякій мірі СНД), всесвітній;
3. З механізмом функціонування: вільний ринок (що регулюється на основі стихійної дії закону вартості, вільної конкуренції, багаточисленних незалежних товаровиробників), монополізований, державно-врегульований, планово-врегульований;
4. За рівнем насиченості: ринок рівноважний, надлишковий та ненасичений.
Отже, під ринком ІКТ слід розуміти систему економічних відносин продуктового та грошового обігу, що виникають між суб'єктами, які пропонують обчислювальну техніку, і її покупцями. Дані відносини проявляються при співставленні запропонованої кількості, якості, номенклатури і цін з їхнім попитом. Вони залежать, також від платоспроможності користувачів і від ступеня розвитку їх потреб. Окрім економічного, на попит впливають і інші фактори, в тому числі демографічні, територіальні, соціальні та інші. Їх вплив не пов'язаний прямо з економічними відносинами при купівлі-продажу, але відчувається при розвитку ринку, прогнозуванні поведінки користувачів та їх вибору.
Представляє інтерес визначення ринку щодо науково-технічної продукції: "Ринок науково-технічної продукції являє собою форму економічних відносин між власниками інтелектуальної власності та покупцем, права власності або права використання чи/або права розпорядження нею, в результаті чого відбувається еквівалентний обмін платоспроможного попиту (купівельної спроможності) покупця на споживацьку вартість, що міститься в ній".
Там же зазначається: "Під ринком електронних інформаційних продуктів і послуг розуміється створення різної інформації, баз даних (БД) на машинозчитувальних носіях (магнітних стрічках, дискетах, компакт-дисках) та їх торгова реалізація через мережі телекомунікацій, канали телебачення, а також надання телекомунікаційними та комп'ютерними мережами послуг з передачі, одержання, зберігання та обробки електронної інформації".
Особливості ринку ІКТ залежать головним чином від характеристик продуктів, що пропонуються користувачам, а також від характеру і важливості суспільних і особистих потреб, які вони задовольняють. Головною особливістю при виборі продукту є так звана "некомпетентність" користувача, який не в змозі самостійно визначити потрібний йому продукт, тому необхідне професійне орієнтування в широкій номенклатурі виробів. Ця особливість характеризує той факт, що споживацький попит на ринку залежить і від неекономічних факторів, які, в свою чергу, зменшують вплив індивідуального попиту на маргінальну вартість продукту. В силу цього, "класична" модель конкуренції в даному випадку повністю не може бути застосована.
До кількості основних проблем формування ринку ІКТ слід віднести наступні:
- інформаційне відображення ринку у вигляді маркетингових досліджень, рекламних бюлетенів і класифікаторів, окремих інформаційних повідомлень, каталогів і довідників; створення мережі банків даних про різні види обчислювальної, організаційної і комунікаційної техніки, програмного забезпечення і послуг;
- економічний аналіз двох- та багатосторонніх відносин в ланцюжку "виробник-користувач", вивчення їх стійкості на основі залежності "ціна - конкурентоспроможність";
- формування економічного регулювання ринкових відносин з створення і розповсюдження ІКТ на різних рівнях.
За думкою американських аналітиків, які досліджували два сектори - державний і змішаний, перший не є конкурентноспроможним в силу централізованого управління, відсутності розвиненої системи зв'язку з розробниками і користувачами. В свою чергу, змішаний сектор продуктів та послуг - асемблювання, розробка та продаж програмних продуктів, лізинг техніки та продуктів, системна інтеграція, ремонт і гарантійне обслуговування обчислювальної та організаційної техніки, навчання.
З урахуванням сутності інформації, що пропонується користувачам у складі продуктів та послуг, поки відсутня єдина думка відносно інформаційної інфраструктури в Україні. Це, здебільшого, зумовлюється необізнаністю в даній проблемі, відносною новизною процесів, що відбуваються, в першу чергу впровадженням ринкових відносин, а також високою мобільністю компонентів інформаційних технологій. Так запропоновано 5 макросекторів інформаційного ринку: науково-технічна продукція; об'єкти художньої культури; управлінські дані і повідомлення; побутова інформація і послуги освіти.
Перший макросектор об'єднує проектні розробки з подальшим поділом у галузевому розрізі, технологічні, в тому числі методологічного характеру, з аналогічним поділом, власне, наукові розробки, що слугують своєрідним "полуфабрикатом" для попередніх груп інформаційних продуктів з аналогічним галузевим поділом.
До об'єктів художньої культури віднесені текстова (книжково-журнальна), візуальна (кіно, відео, театрально-видовищна, живописна) і аудіопродукція.
В сектор управлінських даних і повідомлень включені: політична і господарська інформація, статистичні дані, дані про ринкову ситуацію, рекламні оголошення, оцінки і рекомендації щодо прийняття рішень.
В свою чергу, побутова інформація об'єднує повідомлення орієнтовного характеру, відомості про споживацький ринок і відомості про ринок праці.
Послуги освіти включають в себе дошкільне, шкільне, позашкільне, після шкільне і після вузівське навчання.
Розглянемо класифікацію компонентів нових інформаційних технологій з поділом трьох названих аспектів. З точки зору технічного аспекту слід виділяти:
- універсальні, міні-, персональні ЕОМ та робочі станції;
- машини баз даних;
- маніпулятор типу "миша";
- безклавіатурні технології;
- бездискові АРМ, включаючи пристрої для розпізнавання мови;
- оптичні запам'ятовувальні пристрої;
- гіперносії;
- персональні комп'ютери на базі 16- та 32-розрядних і більш довершених мікросхем.
Використовуючи підхід, заснований на програмному аспекті, можна виділити:
- автоматизовані технологіїпрограмування;
- програмне забезпечення для оперативного і календарного планування;
- комп'ютеризовані бібліотеки;
- програмне забезпечення для пошуку і перетворення текстової, графічної і звукової інформації;
- системи управління базами даних, настільні, видавницькі системи;
- експертні системи та штучний інтелект;
- мови програмування;
- універсальні системи підтримки прийняття рішень;
- гіпертекст;
- оперативний пошук інформації у зовнішніх базах даних, паралельна обробка, мова запитів, статистичні пакети, програмне забезпечення поліекранного режиму, програмне забезпечення для обробки тексту.
В свою чергу, маючи на увазі комунікаційний аспект, необхідно акцентувати увагу на наступних компонентах: телеконференційний зв'язок, електронна пошта, передача факсимільної інформації, цифрові мережі інтегрального обслуговування, локальні мережі, автоматична телефонна станція (АТС) з виходом у загальну мережу, мовна пошта, глобальні і регіональні мережі.
В рамках ринку розвинених країн номенклатура сегменту програмного забезпечення традиційно включає наступні групи продуктів:
- текстова обробка
- електронні таблиці
- бази даних і системи управління базами даних
- обробка графічної інформації
- редакційно-видавничі системи
- допоміжні засоби
- прикладні програми
- комп'ютерні ігри.

 
 

Цікаве

Загрузка...