WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Поняття про інформаційні та комунікаційні технології - Реферат

Поняття про інформаційні та комунікаційні технології - Реферат


Реферат
на тему:
Поняття про інформаційні та комунікаційні технології
Технології, пов'язані з інформаційним забезпеченням процесу управління, називають новими інформаційними технологіями. Так, тут вказується, що "на роль технології претендує нова інформаційна технологія (НІТ), під якою розуміється вся сукупність форм, методів і засобів автоматизації інформаційної діяльності в різних сферах, і в першу чергу організаційному управлінні". Загальне визначення НІТ: "НІТ - сукупність впроваджуваних в системи організаційного управління принципово нових засобів і методів обробки даних, які представляють собою цілісні технологічні системи і забезпечують цілеспрямоване створення, передачу, зберігання і відображення інформаційного продукту (даних, ідей, знань) з найменшими витратами і у відповідності до закономірностей того соціального оточення, де розвивається НІТ".
При цьому автори вбачають прояв автоматизації проектування, оперативного планування і управління промисловим виробництвом в автоматизації організаційного управління. М. Бангеманн, член Комісії ЄС з промисловості, інформаційних технологій і комунікацій, в докладі "Інформаційні технології в Європі" пов'язує перехід від індустріального до інформаційного суспільства з процесом конвергенції комп'ютерів, телекомунікацій, споживацької електроніки та інтерактивних ЗМІ з використанням інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ).
Побудова подібного суспільства вбачається лише на базі використання ІКТ за умови, що вони змінюють не лише діяльність людини, але й економіку країни. Саме ІКТ є зв'язуючою ланкою у розповсюдженні інноваційного обладнання, а також продуктів, призначених для приватного бізнесу, суспільного управління, підприємств суспільного сектору.
Треба погодитися з тим, що реальні зміни, які супроводжують процес впровадження і вдосконалення ІКТ, не зводяться лише до технологічного впливу. Впровадження нових форм інтеграції і розповсюдження ІКТ відповідає радикальним змінам в організаційних структурах управління підприємствами, що сприяють швидкій та гнучкій реакції на конкуруюче оточення. Це не тільки економічний та організаційний вплив, але й зміна соціальних відносин, оскільки в інформаційному суспільстві зароджується новий тип відносин: більше індивідуальності та гнучкості за рахунок використання інтерактивних засобів масової інформації (зображення, звук і текст).
Інтерактивне телебачення та електронні ЗМІ не лише енергійно втручаються у ринок товарів та послуг, але і є специфічною сферою, в межах якої обробка даних, телекомунікації та побутова електроніка все більше наближаються до користувача.
Визначення ІТ розширюється за рахунок включення сфери розваг. Зокрема, деякі автори вказують: "Ми визначаємо ІТ як використання обчислювальної техніки та систем зв'язку для створення, збору, передачі, зберігання, обробки інформації для всіх сфер суспільного життя, в тому числі і розваг. По мірі того, як ІТ забезпечує створення інформаційного суспільства, виникає могутня індустрія ІТ, призначена задовольняти його потреби. Отже, ІТ представляє собою сплав багаточисельних секторів економіки, таких як організація розваг, видавнича справа, виробництво комп'ютерного обладнання та обчислювальної техніки, системи телезв'язку та побутової техніки, які до недавнього часу якщо і були взаємозв'язані, то в незначній мірі. ІТ стимулює цей взаємозв'язок".
Іноді висловлюється думка про те, що спочатку НІТ виникли як концепція, а потім з'явилися продукти (компоненти) для побудови систем, орієнтованих на бізнес.
Б. Ламборгіні, президент EUROBIT, розширюючи визначення, вказує, що НІТ базується на комп'ютерних мережах, розподіленій архітектурі та структурах типу "клієнт-сервер". Ці технології вимагають нових робочих місць, більшої безпеки, високої якості життя; вони можуть бути використані у розвитку нових видів діяльності, розробці інформаційних мереж та моніторингових систем, покращанні рівня інформаційної безпеки, спрощенні багатьох аспектів побутового життя людей.
Великі зміни відмічаються у теперішній час по відношенні до таких процесів, як організація робочих місць, освіта та медицина. Використання інформаційних мереж і комп'ютерів у домашніх умовах значно полегшує доступ до необхідних даних, прискорює їх обробку і т.д.
Можна повністю погодитися з думкою автора, що "інформаційні технології - товар не зовсім звичайний. На ринку вони виступають в двох іпостасях: як продукт споживання і як засіб виробництва, оскільки від них залежать інформаційне забезпечення ринку, і, відповідно, тільки його нормальне функціонування. Ні в якому іншому виді людської діяльності такого немає, і це характеризує якісно новий рівень розвитку суспільства".
При цьому можна виділити наступні базові технології:
- технологія мікроелектронних компонентів;
- технологія технічного забезпечення;
- технологія програмного забезпечення;
- технологія телекомунікацій
Ці технології взаємодіють і об'єднуються в рамках конкретних варіантів архітектури обчислювальних систем і мереж, еволюція яких, в свою чергу, відіграє ключову роль в розвитку ІКТ в цілому. З свого боку ІКТ, здійснюючи суттєвий вплив на формування ринку інформаційних продуктів і послуг, систем електронної обробки даних і телекомунікацій (ринку ІКТ) самі знаходяться в більшій залежності від стану на цьому ринку (рис.1).
Конвергенція базових технологій здійснюються в напрямку створення електронних магістралей, що порівнюються з індустріальною революцією минулого століття. Даний процес охоплює не тільки промислові галузі виробництва, а й розповсюдження реклами, а також торгівлю "електронними образами". Зокрема, основними тенденціями в розвитку визнані наступні:
Для індустрії ІТ:
- розвиток безпровідникових комп'ютерних технологій;
- покращання товарних якостей програмних продуктів;
- експертиза технічного і програмного забезпечення;
- інтеграція стандартів розробки і їх експертиза для нових ринків;
- розвиток нових комп'ютерних платформ і мовних засобів для створення комунікаційно-зорієнтованих додатків;
Для комунікаційних технологій:
- подальший розвиток інфраструктури;
- збільшення стиснення цифрової інформації при її транспортуванні;
- фінансова стабільність для залучення інвестицій;
- ознайомлення користувачів з перевагами сотової технології;
- продовження зниження цін та зріст конкуренції;
- ствердження міжнародних стандартів для індустрії ЗМІ та розваг;
- експерименти з оточуючими технологіями;
- зростання інформаційних активів;
- експертиза інформаційних продуктів та їх розповсюдження в оточуючому середовищі;
Для індустрії побутової електроніки:
- підвищення ринкових можливостей;
- зниження вартості виробництва;
- обізнаність користувачів щодо переваг та якості продуктів.
?
Ринок ІКТ
Інформаційні продукти та послуги Системи електронної обробкиданих Телекомунікації
Архітектура обчислювальних систем та мереж
Технологія програмного забезпечення
Технологія
технічного
забезпечення Технологія
телекомунікацій
Технологія мікроелектронних компонентів
Базові технології
Інформаційні та комунікаційні технології
Рис. 1. Структура інформаційних та комунікаційних технологій

 
 

Цікаве

Загрузка...