WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Поняття міжнародної інформації та її класифікації - Реферат

Поняття міжнародної інформації та її класифікації - Реферат


Реферат
на тему:
Поняття міжнародної інформації та її класифікації
Розгляд такого питання, як роль нових інформаційних технологій у сучасних міжнародних відносинах є актуальним як з теоретичного, так і з практичного погляду. Інформаційні технології, що все ширше застосовуються, кардинальним образом змінюють повсякденне життя мільйонів людей. Вони привносять зміни не тільки до внутрішньої політики різних за рівнем розвитку країн світу, але і у відносини між цими країнами, змінюючи роль, яку відіграють у світовій системі міжнародні організації, суспільні рухи, фінансові групи, злочинні організації та окремі особи. Змінюється сам предмет теорії міжнародних відносин. Теоретичне осмислення сучасних міжнародних відносин без урахування ролі нових інформаційних технологій стає просто неможливим. Подібні якісні зміни знаходять відображення в процесі вироблення зовнішньополітичних рішень. Зараз аналітик, що розв'язує конкретні зовнішньополітичні проблеми, зустрічається з наслідками інформаційної революції не тільки при вивченні того або іншого питання міжнародною життя. Інформаційні технології змінюють саму працю дослідника-міжнародника. Усвідомлення природи цих змін - необхідна передумова для вирішення практично будь-якої прикладної задачі. По-перше, потрібно розглянути вплив нових інформаційних технологій на сучасні міжнародні відносини (включаючи зміну ролі держави в міжнародних відносинах, у формах міжнародного конфлікту). По-друге, потрібно ясно усвідомити, які зміни нові інформаційні технології вносять до процесу дослідження міжнародних відносин. У наш час інформація в основній своїй масі є продуктом даних, зібраних електронними сенсорами. Електронні засоби зв'язку розширили зону, в якій можна своєчасно обмінюватися інформацією. Програмне забезпечення для обробки даних і апаратна частина також розвивалися швидкими темпами. Internet створив безпрецедентну потребу в постійному і швидкому обміні інформацією у військовому, урядовому і приватному секторах. Подібні якісні зміни в процесах збору даних, їх переробки в інформацію і поширенні цієї інформації складають основу так званої інформаційної революції. Інформація зараз є стратегічним ресурсом, який має використовуватися ефективно для того, щоб досягнути переваги. Унаслідок того, що інформація відіграє таку ключову роль, будь-яка дія, зроблена в інформаційній сфері, може мати наслідки для фізичної області (матеріали, персонал, фінанси) і для області абстракцій (система переконань).Технології інформаційної епохи роблять оточення, в якому ведуться бойові дії, більш динамічним і непередбачуваним. Це робить національні економіки більш чутливими до глобального розвитку, підвищує культурну і політичну свідомість частини світового населення і підживлює радикальні рухи, які підштовхують світову фрагментацію і дестабілізацію. Технології інформаційної ери можуть представити результати військових дій (малих або великих) глобальної аудиторії майже негайно. Образи війни і миру - реальні або створені - можуть впливати на національну волю та громадську думку ще до того, як аудиторія перевірить їх автентичність.
Уже розпочала виникати нова економіка, що засновується на інформаційних службах. Вона руйнує ієрархію промислового світу. Пізня промислова епоха - олігархічна суміш корпоративно-бюрократичних товариств. Влада нинішньої еліти засновується на системі плебісцитарної демократії, яка суворо обмежує суспільну участь, вибори і знання. Великі корпорації - як приватні, так і державні - складають правлячу мережу нашого часу, мають контролювати інформацію, щоб утримувати стабільну систему. Інформаційна революція істотно знизила, якщо не повністю усунула здатність урядів контролювати інформацію, що отримується населенням. Наявність інформаційної технології є таким важливим чинником, адже той, хто використовує цю технологію, має також змиритися з величезними соціальними змінами. Той же, хто відкидає цю технологію, зіткнеться із ризиком фізичного знищення. Internet став дуже популярним джерелом інформації та каналом зв'язку. Він показав, як важко здійснювати контроль над інформацією. Зміст друкованих видань ЗМІ і телебачення набагато легше контролювати - кількість продуктів обмежена, а аудиторія є пасивною. В Internet ж кожний є і споживачем, і виробником. Інформаційна революція змінює вигляд інститутів. Вона усуває ієрархії, розпилює і перерозподіляє владу (часто у бік менших елементів), перетинає і перекроює кордони, розширює горизонти часу і простору. Інформаційна революція посилює важливість мереж (наприклад, соціальної або комунікаційної). Вона дає можливість різним дійовим особам зв'язуватися, консультуватися, координувати один з одним дії на великих відстанях і з кращою інформацією, ніж до того. Інформаційна революція буде причиною зрушень у конфлікті між суспільством та методами військових дій - конфлікти на рівні суспільства і бойові дії у сфері управління та контролю на військовому рівні. Обидва типи пов'язані з інформацією, вони також є лише формами війни за інтелект суспільства або військові таємниці. Інформаційна технологія є "великим зрівнювачем" для держав, як в мирний час, так і під час війни. Ця технологія не знає державних кордонів і розповсюджується по всьому світу. Багато які компоненти і системи доступні на міжнародному ринку. Інформаційна революція створила оточення, в якому державний суверенітет зазнає перегляду. Тому конфлікт між державами і недержавними об'єднаннями так само вірогідний, як і конфлікт між двома державами.
З погляду керування процесами, що протікають у спілкуванні держав і народів, найбільше важливою є міжнародна інформація, різноманітні аспекти роботи якої розглядаються.
Під міжнародною інформацією в широкому змісті слова розуміють інформацію, що циркулює між державами і використовується у керуванні міжнародними процесами. У вузькому змісті - це інформація, що відбиває взаємовідносини держав. До головних видів міжнародної інформації відносяться: економічна, політична (дипломатична), правова, науково-технічна, естетична, історична і спортивна.
Розходження видів міжнародної інформації визначається розходженням джерел її виникнення, що знаходяться в політичній, ідеологічній та інших сферах діяльності держав. Наприклад, політична інформація є відбитком політичної сфери життя держав, сукупністю повідомлень про явища і процеси, що протікають у цій сфері. Завдання політичної інформації - формування в суспільстві глибоких і тривалих політичних переконань. Міжнародна інформація є вищим, найбільш складним і різноманітним видом інформації. Вона має забезпечувати злагоджене функціонування всієї сукупності державних, господарських і громадських організацій. Ця інформація виконує управлінські, комунікативні (забезпечення спілкування держав), науково-пізнавальні, навчально-виховні та агітаційно-пропагандистські функції.
Кількісні характеристики і якісний склад міжнародної інформації, що використовується державними, громадськими організаціями для координації їхньоїрізнобічної діяльності, визначаються рівнем розвитку суспільства.

 
 

Цікаве

Загрузка...