WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Поняття інформаційних технологій - Реферат

Поняття інформаційних технологій - Реферат


Реферат
на тему:
Поняття інформаційних технологій
Будь-яке виробництво (матеріальне чи соціальне) досягає досконалості лише тоді, коли воно використовує досягнення сучасних технологій. Так і в інформаційному виробництві, після створення ЕОМ-інструментарію для переробки інформації, почався етап розробки методів її ефективного використання. Широке застосування засобів сучасної комп'ютерної техніки та їх багатогранність приводять до становлення новітніх інформаційних технологій (Іnternet-технології, ІР-технології, WАР-технології, РR-технології тощо) та формування сучасної інфраструктури суспільного виробництва. Предметом інформаційних технологій як науки є аналіз фундаментальних відношень в новітніх інформаційних системах. Більше того, вважається, що власне з моменту створення великих (складних) інформаційних систем почався розвиток новітніх інформаційних технологій.
Інформаційна технологія - це сукупність методів, виробничих процесів та програмно-апаратних засобів, які об'єднані в технологічний ланцюг, що забезпечує збирання, переробку, збереження, розповсюдження та відображення інформації з метою зниження працеємності процесів використання інформаційного ресурсу, а також підвищення його надійності та оперативності.
Відомо, що в сфері управління використовують чотири об'єкти ресурсу: ресурс праці, фінансовий та матеріальний ресурси, а також обладнання. На сучасному етапі з'явився п'ятий - інформаційний ресурс. В докомп'ютерній інформаційній технології цей ресурс не централізований, а розкиданий між працівниками сфери управління. Основний спосіб його отримання - виробничі наради, бесіди, семінари, брифінги, телефонні розмови тощо. Збір та підрахунок цього ресурсу працеємний, що вимагає величезних витрат часу суб'єктів сфери управління. Комп'ютерні новітні інформаційні технології значно покращують процес контролю за використанням інформаційного ресурсу, роблять цей процес більш надійним та оперативним.
Під інформаційним ресурсом розуміють сукупність фундаментальних та прикладних наукових знань, інженерних та управлінських рішень, всього професійного, освітянського та творчого потенціалу суспільства, а також наявність високоефективних засобів збирання, збереження, переробки, передачі та використання інформації.
Інформаційні процеси (збирання, переробка, та передача інформації) завжди відігравали важливуроль в науці, техніці та житті суспільства. В ході еволюції людини проглядається стійка тенденція до автоматизації цих процесів, хоча їх внутрішній зміст, по суті, залишився незмінним.
Збирання інформації - це діяльність суб'єкта, в процесі якої він отримує повідомлення про об'єкт, що його цікавить. Збирання інформації може здійснюватися або людиною, або за допомогою технічних засобів та систем.
Обмін інформацією (передача) - це процес, коли джерело інформації її передає, а споживач інформації її приймає. В результаті обміну інформацією між джерелом та споживачем встановлюється своєрідний "інформаційний баланс", при якому, в ідеальному випадку, споживач інформації буде володіти тією же інформацією, що й джерело інформації. Отриману інформацію споживач може використовувати неодноразово. З цією метою він повинен її зафіксувати на матеріальному (фізичному) носії (магнітному, фото, кіно і т.д.) Процес формування початкового несистематизованого масиву інформації називають накопиченням інформації.
Збереження інформації - це процес підтримки накопиченої інформації у вигляді, що забезпечує видачу даних по запитам у будь-який час.
Переробка інформації - це упорядкований процес її перетворення у відповідності з алгоритмом рішення задачі.
Після розв'язання задачі обробки інформації результат повинен бути виданий користувачеві в необхідному вигляді. Ця операція реалізується в ході рішення задачі видання інформації.
Таким чином, інформаційні технології характеризуються наступними основними властивостями:
oПредметом (об'єктом) обробки (процесу) є дані;
oМетою процесу є отримання інформації;
oЗасобами здійснення процесу є програми та апаратурні обчислювальні системи;
oПроцеси обробки даних поділяються на операції у відповідності з предметною областю;
oВибір керуючих впливів на процеси повинен здійснюватися суб'єктами, що приймають рішення;
oКритеріями оптимізації процесу є своєчасність отримання інформації користувачем, її надійність та повнота. З усіх видів технологій, інформаційна технологія виставляє самі високі вимоги до "людського фактору", виявляючи принциповий вплив на кваліфікацію персоналу, утримання його праці, фізичне та розумове навантаження, рівень соціальних відносин.

 
 

Цікаве

Загрузка...