WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Поняття інформації. Повідомлення та дані - Реферат

Поняття інформації. Повідомлення та дані - Реферат


Реферат
на тему:
Поняття інформації. Повідомлення та дані
Сучасне трактування поняття інформації змінюється за мірою вивчення форм прояву та усвідомлення ролі інформації в процесах пізнання і керування.
У поняття інформації, що використовується ще з часів Марка Цицерона, люди вкладали цілком певний зміст, визначаючи цим словом повідомлення про будь-що або про стан чого-небудь. У такому контексті поняття інформації нерідко використовується і дотепер. Відповідно до цього трактування під інформацією розуміють, як правило, будь-які відомості, одержувані людиною.
За мірою поглиблення наукових досліджень до природи інформаційних процесів, що протікають у технічних, біологічних і соціальних системах, з'являлися усе нові трактування поняття інформації. При цьому виникла низка принципових питань, що потребують відповіді. Чи є інформація результатом розумової діяльності людини або вона може бути присутньою і в неживій природі Як співвідносяться поняття матерії та інформації, інформації й свідомості? Ці питання в даний час є предметом пожвавлених дискусій вчених різних фахів.
Інформація - одне з фундаментальних понять науки, таких як матерія та енергія. Слово "інформація" походить від латинського слова informare - зображувати, роз'ясняти, викладати що-небудь, складати поняття про будь-що, - і від російського слова інформувати - давати відомості, про будь-що інформувати. Інформації "взагалі" не існує. Її існування пов'язують з одержувачем (споживачем), у тому числі потенційним.
Інформація надходить по телефону, її переносять телеграф, радіо, телебачення. Вона записується на магнітних стрічках і фоточуттєвому папері, передається людською мовою, поширюється у вигляді газет, журналів, книг. Інформація зберігається у бібліотеках, архівах, базах даних, її повідомляють нам вимірювальні прилади, смак їжі, запахи, вид зоряного неба.
За значного розмаїття визначень терміну "інформація" найбільш загальним і прийнятним є таке: інформація - це характеристика взаємодії повідомлення зі споживачем. Усе, що ми спостерігаємо, чуємо, сприймаємо дотиком, відчуваємо, є не що інше, як прийом, обробка, накопичення та видача інформації. Справедливо відзначив академік В.М.Глушков, що "... по суті немає жодної ділянки людської діяльності, де б ми не мали справу з перетворенням інформації".
За рівнем цінності інформації для учасників інфовзаємодії, ступенем потреби в ній інформацію розділяють на три головні види: особисту, масову і спеціальну.
У широкому змісті інформація - це відомості, знання, повідомлення, що є об'єктом збереження, передачі, перетворення і які допомагають вирішити поставлене завдання. Інформація - це нові відомості, що можуть бути використані людиною для вдосконалення її діяльності й поповнення знань.
Зміст терміна "інформація" залежить від позиції, із якою дається його визначення, і від області його застосування (рис. 1).
Рис. 1. Зміст терміну "Інформація"
Інформація є відбиттям матеріальної сутності та служить способом опису взаємодії між джерелом інформації та одержувачем. Це легко перевірити, оскільки те саме повідомлення одному одержувачу може давати багато інформації, а іншому - мало або нічого. Одним словом, "інформувати" у розумінні теорії інформації означає повідомляти щось раніше невідоме.
Оскільки інформацію можна зберігати, перетворювати і передавати, мають бути носій інформації, передавач, канал зв'язку та приймач. Це середовище об'єднує джерело інформації та одержувача до інформаційної системи. Активними учасниками цієї системи не обов'язково мають бути тільки люди: обмін інформацією має відбуватися у тваринному і рослинному світі. Коли йдеться про людину як учасника інформаційного процесу, мається на увазі значима або семантична інформація, тобто та, що виражається людиною.
Будемо розрізняти поняття "інформація" і "повідомлення". Під повідомленням розуміють звичайно інформацію, виражену у визначеній формі та таку, що підлягає передачі. Повідомлення - це форма подання інформації. Прикладами повідомлень є текст телеграми, промова оратора, показання вимірювального приладу, команди керування, зображення на екрані телевізора та ін.
У житті ми часто вживаємо слово "дані" як синонім інформації, проте між ними є суттєве розходження. Дані - це величини, їх відношення, словосполучення, факти, перетворення та обробка яких дозволяють витягнути інформацію, тобто знання про той або інший предмет, процеси або явища. Іншими словами, дані служать сировиною для створення інформації, отриманої в результаті обробки даних.
На рис. 9 показаний взаємозв'язок понять інформація, повідомлення, дані, знак і сигнал.
Існування багатьох визначень інформації зумовлено складністю, специфічністю і різноманіттям підходів до тлумачення сутності цього поняття. Як довідку виділяємо три найбільш поширені концепції інформації, кожна з яких по-своєму пояснює її сутність.
Перша концепція (математика К.Шеннона), відображуючи кількісно-інформаційний підхід, визначає інформацію як міру невпевненості (ентропію) події. Кількість інформації в тому або іншому повідомленні залежить від можливості його одержання: чим більш імовірним є повідомлення, тим менша кількість інформації утримується в ньому. Цей підхід, хоча і не враховує змістовну сторону інформації, виявився дуже корисним у техніці зв'язку та обчислювальній техніці, послужив основою для виміру інформації й оптимального кодування повідомлень. Крім того, він виявляється зручним для ілюстрації такої важливої властивості інформації, як новизна, несподіваність повідомлень.
Рис. 2. Взаємозв'язок: інформація, повідомлення, дані, знак, сигнал
Друга концепція розглядає інформацію як властивість (атрибут) матерії. Її поява пов'язана із розвитком кібернетики і заснована на твердженні, що інформацію містять будь-які повідомлення, що сприймаються людиною або приладами. Найбільш яскраво та образно ця концепція інформації виражена академіком В.М.Глушковим. Він писав, що "інформацію несуть у собі не тільки поцятковані буквами листи книги або людська мова, але і сонячне світло, складки гірського хребта, шум водоспаду, шелест трави... ". Іншими словами, інформація як властивість матерії створює уявлення про її природу та структуру, упорядкованість, розмаїття і т.д. Вона не може існувати поза матерією, отже, вона існувала і існуватиме вічно, її можна накопичувати, зберігати, переробляти.
Третя концепція заснована на логіко-семантичному підході, при якому інформація трактується як знання, причому не будь-які знання, а лише та його частина, що використовується для орієнтування, активної дії, керування і самоврядування. Іншими словами, інформація - це діюча, корисна, "працююча" частина знань. Представник цієї концепції академік В.Г.Афанасьєв, розвиваючи логіко-семантичний підхід, дає визначення соціальної інформації: "Інформація, що циркулює в суспільстві та використовується в керуванні суспільними процесами, є соціальною інформацією. Вона являє собоюзнання, повідомлення, відомості про соціальну форму руху матерії та про усі інші форми тією мірою, якою вони використовуються суспільством... ".
Розкрити природу розмаїтості, взаємозв'язок різноманітних видів інформації можна за допомогою різних методів упорядкування. Одним із методів упорядкування різноманіття інформації є її класифікація. Так, усю інформацію, використовувану в суспільстві, можна розділити на:
- елементарну - у неживій природі;
- біологічну - у світі звірів і рослин;
- соціальну - у людському суспільстві.
При переході від нижчих форм руху матерії до вищих властивості відбиття і розмаїтості, а, отже, і властивості інформації, якісно змінюються - вони наповнюються новим змістом. Тому, наприклад, біологічна і соціальна інформація мають, поряд із загальними властивостями, властивими інформації взагалі, свої специфічні властивості та характеристики.
Перелічені види інформації відіграють двояку роль у життєдіяльності людини. З одного боку, роль інформації полягає у забезпеченні людини відомостями про довкілля, з іншого боку - тільки інформація може упорядкувати і забезпечити цілеспрямовану діяльність людини як щодо суспільства, так і щодо самої себе. При цьому цінність інформації визначається тієї користю, що вона приносить конкретній людині в її суспільно-політичній, науковій, виробничій або іншій діяльності.

 
 

Цікаве

Загрузка...