WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Поняття,типова структура та класифікація міжнародних інформаційних технологій - Реферат

Поняття,типова структура та класифікація міжнародних інформаційних технологій - Реферат


Реферат
на тему:
Поняття,типова структура та класифікація міжнародних інформаційних технологій
Поняття міжнародних інформаційних технологій
Міжнародна інформація і інформаційні технології
Серед різноманітних інструментаріїв, що винайшло людство за час своєї цивілізації, поняття технологія має загальне і об'ємне (інтегроване) значення. Наприклад, технологія виробництва продовольчих товарів, споживчих товарів, важкої індустрії тощо. В широкому розумінні, технологія - це комплекс технічних, організаційних, економічних та матеріальних ресурсів, що забезпечують перетворення одного виду (стану) матерії в інший. Для розуміння цього, можна привести і розглянути всім знайомі технології: бродильних речовин, цукроваріння, виготовлення чавуну, сталі і т.д.
Інформаційні технології займають зовсім інше місце в ієрархії технологій, тому що вони несуть інтелектуальний зміст перетворення матерії - інформації. За своєю природою, як зазначив в своїх працях видатний кібернетик Норберт Вінер - інформація - не матерія, і не енергія.
Тому інформаційні технології - це технології, що пов'язані із основними технологічними операціями інформаційного процесу, а саме: прийняттям інформації, її запам'ятовуванням, обробкою інформації та її видачею.
Це складне поняття міжнародні інформаційні технології. Це такі технології, які займаються технологічними процесами з міжнародною інформацією, тобто інформацією, що царює на рівні міждержавних відносин та стосунків.
Слід зазначити, що міжнародні інформаційні технології стали основним інструментарієм спілкування в міжнародних комунікаціях, завдяки супермагістралі Internet та її режимів функціонування.
Типова структура міжнародних інформаційних технологій
Сучасні міжнародні інформаційні технології та еволюція їх розвитку
Типова структура міжнародних інформаційних технологій (МІТ) базується на основних технологічних операціях комп'ютерних інформаційних технологій. Вона включає чотири фундаментальні технологічні операції, а саме:
* технологію прийняття інформації;
* технологію видачі інформації;
* технологію запам'ятовування інформації;
* технологію обробки інформації.
Інформація може мати характер інтегрований, тобто від звичайної до міжнародної.
В загальному вигляді, як лінійна технологія, типова структура може бути представлена наступним способом (рис.1).
Інформація І1, що поступає на технологічний блок №1, проходячи технологічні блоки № 2, 3, 4, отримує форму І2. Таким чином відбувається трансформація (зміна) інформації з однієї форми І1, в іншу форму І2.
Прив'язуючи технологічні операції до архітектури інформаційних та програмних засобів типову структуру МІТ можна комплексно представити так (рис.6).
По характеру технологічних операцій, апаратних та програмних особливостей блок 1 та 2 лінійної технології, як правило, об'єднується в один технологічний блок (рис.2).
Канали зв'язку між технологічними блоками 1, 2 та 3 характеризують технологічний процес, що пов'язаний з характером технологічних операцій. Наприклад, при технології запам'ятовування інформації можливе використання тільки блоків 1 та 2, а при технології обробки інформації, можливе використання блоків 1, 3 і т.д.
І1
1 2 3 4 І2
Технологія прийняття інформації Технологія запам'ятовування інформації Технологія обробки інформації Технологія видачі інформації
Рис. 1. Лінійна типова структура МІТ
Кожний технологічний блок, звичайно, представляє собою складну технологічну операцію, що складається з декількох (багатьох) простих технологічних операцій. В системному вигляді це макрооперації, або команди інструментальних апаратурних засобів. Але завжди будь-який інформаційний процес можна на самому верхньому рівні представити як компоненту 4-х технологічних операцій: прийому, видачі, запам'ятовування та обробки.
МІ {
1 2
Технологія
прийому-видачі інформації Технологія
запам'ятовування інформації
3
Технологія
обробки інформації
Рис. 2. Комплексна структура МІТ
Сучасні міжнародні інформаційні технології складають основу індустрії інформатики. З розвитком людської цивілізації, звичайно, інформаційні технології змінювались досконало, використовуючи науково-технічний прогрес, надбаний людством.
Класифікація міжнародних інформаційних технологій
В даний час МІТ можна розділити на дві категорії: паперові та безпаперові технології.
Паперові інформаційні технології представляють інформаційний процес, де основним вихідним продуктом є інформація, що представлена на паперових (звичайний папір) або їм еквівалентних носіях інформації (перфострічка, перфокарта). До таких технологій відносять технологію видавництва журналів, газет, книг, посібників, довідників, тощо. Звичайно, не слід плутати процес створення (індустрії) паперових технологій з процесом автоматизації цих технологій з використанням комп'ютерних засобів обчислювальної техніки.
Безпаперові інформаційні технології базуються на основі використання електронних засобів обробки інформації. Ці електронні засоби обробки інформації можуть бути двох видів: аналогові (неперервні) та дискретні (цифрові).
До класу аналогових технологій відносяться технології засобів масової інформації (ЗМІ): технології радіомовлення, телебачення, гібридні (інтегроване радіомовлення та телебачення), тощо. Як правило, у цих технологіях основним каналом передачі інформації є радіо- та телевізійні канали.
В цих технологіях принципи обробки інформації базуються на аналогових методах перетворення сигналів, що еквівалентні кількісним та якісним критеріям одиниць інформації.
До класу дискретних технологій відносять технології, що базуються на принципах цифрової (двійкової) обробки інформації. Основним інструментарієм таких технологій є засоби комп'ютерної техніки. В останнє десятиріччя ці технології набули великої популярності завдяки простим методам управління, зниження собівартості, збільшення системної потужності, вдосконаленню каналів зв'язку тощо. Серед великої групи дискретних технологій можна виділити декілька видів цих технологій, що об'єднані загальним принципом використання.
Можна виділити наступні групи в порядку еволюції їх розвитку. Це, насамперед, технології систем: Відеотекст, Телетекс, Телеконференції та Мережевих систем. В свою чергу, мережеві технології можна поділити на три групи: локальні, регіональні та глобальні. Для міжнародних технологій характерне використання глобальних мереж типу Internet.
Таким чином, класифікацію МІТ можна представити наступним чином (рис.3).
Рис.3. Класифікація МІТ
Серед новітніх міжнародних інформаційних технологій слід виділити глобальну мережу - супермагістраль Internet. Це пов'язано з тим, що технологія мережі Internet, назвемо її І-технологією, увібрала в себе новітні досягнення попередніх дискретних технологій: від технологій системи Відеотекст до технологій системиТелеконференція. І-технологія завдяки своїм потужним інформаційним та технологічним характеристикам стала основним інструментарієм МІТ. Слід відмітити, що перспектива розвитку І-технологій на 5-10 років вперед має ефективний баланс.
Для фахівців міжнародного рівня різних професійних напрямів (юристи, дипломати, економісти та аналітики) питання опанування І-технологій являється основним та кваліфікаційним наряду з опануванням іноземних мов. За допомогою І-технологій відбувається комунікаційний інформаційний процес у світовому товаристві на усіх рівнях: державному, приватному та особистому. Тому в цьому курсі основна увага приділятиметься вивченню І-технологій.

 
 

Цікаве

Загрузка...