WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Основні завдання інформаційних технологій - Реферат

Основні завдання інформаційних технологій - Реферат


Реферат
на тему:
Основні завдання інформаційних технологій
На початку 90-х років за оцінками фахівців в структурі виробництва ЕОМ, апаратури передачі даних, розробки програмного забезпечення відбулися серйозні зміни. Аналогова техніка буде поступово витіснятися цифровою, переваги якої заключаються в забезпеченні високої швидкості передачі даних на відстані, можливості зниження впливу перешкод. Тенденція до розповсюдження цифрової техніки підсилюється з розвитком систем волоконно-оптичного зв'язку. Оптичний зв'язок внаслідок великої передаючої потужності дозволяє створити єдину широкосмугову систему цифрового зв'язку. Ця система об'єднає всі компоненти інформаційної інфраструктури і стане загальною для всіх відомих форм телекомунікацій: телефону, телебаченню, відеотексту, телеконференцій, мереж передачі даних тощо.
Таким чином, перспективи інтегральних цифрових мереж зв'язку, електронної пошти, персональних комп'ютерів, різноманітних засобів фіксації та обробки даних характеризують становлення якісно нових інформаційних технологій. На основі фундаментальної науки - інформатики поступово викристалізовується і прикладна наука про новітні інформаційні технології.
В практичному аспекті інформаційні технології являють собою величезну та швидкозростаючу галузь світового господарства, яка займається його інформаційним забезпеченням.
Ця індустрія забезпечує збір, збереження, передачу та обробку інформації в зацікавленості з іншими галузями світового господарства, тобто має свою інфраструктуру. Вона являє собою своєрідну "нервову систему" країн і з розвитком світової економіки є все більше комплексною та інтегрованою в світову цивілізацію. Засоби зв'язку інтегруються в глобальні автоматизовані системи зв'язку, державні та корпоративні автоматизовані системи обробки інформації все тісніше об'єднуються, створюючи потужні інформаційні конгломерати (супермагістралі Internet, ВіtNеt, СоmpuSегvе і т.д.)
Наукова діяльність в області сучасних інформаційних технологій включає безліч конкретних видів праці та сфер застосування різноманітних груп технічних та соціальних наук. Всі ці науки орієнтовані на створення вже не простих інформаційних систем, а складних людино-машинних комплексів. Тому і виникає комплексна задача стикування та координації усіх видів та сфер інженерної діяльності: від системної до схематехнічної.
Не менш важливими в інформаційних технологіях є проблема "стикування" комп'ютерів та інформаційно-аналітичних систем з соціальним середовищем, а також проблема органічного включення ("вмонтування") інформаційної технології в ту чи іншу галузь соціальної практики - виробництво, управління, науку, медицину, освіту і т.д.
Особливості методології та ідеології новітніх інформаційних технологій описані в працях вітчизняного академіка В.М.Глушкова. Новітні інформаційні технології (НІТ) різко відрізняються від класичних (паперових), але їх засоби та методи ще не стали звичними. В той же час збільшується сфера їх застосування. Крім традиційних галузей: документообіг управління, архівна справа, бібліотеки, патентна справа і т.д. споживачами НІТ стають практично всі галузі суспільної практики: економіка, соціологія, політологія, психологія, лінгвістика, біологія, криміналістика, медицина та інші.
Проектуються нові інформаційні моделі, впроваджуються нові методи збору, обробки, передачі даних та доступу користувача до світового інформаційного ресурсу.
Роблячи можливим використання складних математичних моделей для вирішення практичних задач, НІТ сприяють швидкому знищенню кордонів між точними та прикладними науками. Для точних наук характерні чіткість в постановці задач, кількісний характер висновків, формально-логічний характер міркувань, використання чітко визначених вимог, широке застосування математичного апарату.
Для традиційних гуманітарних (або описових) наук характерне інше: вербальний (словесний) спосіб побудови дослідження, широке використання аналогій, переконливих міркувань і т.д.
Із застосуванням НІТ різниця між гуманітарними та точними науками майже зникає, тому що НІТ дозволяють найбільш повно використати весь арсенал сучасної математики у вирішенні описових (гуманітарних) задач. В той же час необхідно відмітити, що інформатизація таких задач повинна відбуватися природно, коли в ній виникає потреба, яка обумовлена запитами суспільної практики. Технології не тільки проникають в раніше "заборонені" зони, але при цьому і трансформуються, міняють свої методологічні підходи. Все це находить своє підтвердження в розвитку практичної інформаційної технології: поява нових програмно-технічних засобів, удосконалення організаційної структури технологічних систем обробки даних.
Необхідно відмітити і роль НІТ в розвитку засобів масової інформації та пропаганди. Соціальна роль НІТ швидко зростає. Вона все ширше проникає в усі сфери суспільного життя, швидко розвиваються її засоби і методи. Усе це викликає багато нових проблем методологічного, наукознавчого та соціально-філософського плану, потребує перегляду багатьох попередніх уявлень.
Для НІТ головною проблемою є включення ("монтаж") її компонентів в соціальне середовище та вміння передбачити ті наслідки, до яких може привести подібне проектування. Внаслідок цього, НІТ повинні враховувати соціальний уклад, рівень розвитку виробничих сил, науки, культури та техніки і охоплювати складний комплекс суспільно-економічних, технологічних, психологічних, правових та інших проблем.
Сучасний розвиток НІТ, їх становлення як нової науки обумовлено швидким розвитком принципово нових засобів соціальних комунікацій - інформаційно-аналітичних систем. Принциповою новизною їх є те, що тут, на відміну від інших засобів масових комунікацій (телебачення, радіо), присутня велика зворотна дія соціального середовища на об'єкт проектування - інформаційну технологію.
Ефективне рішення цих задач повинно спиратись на відповідний теоретичний апарат НІТ, основними складовими частинами якого повинен бути функціональний аналіз процесів розвитку інформаційно-комунікативних систем в різноманітних галузях суспільної практики.
Головною сучасною задачею, яка стоїть перед НІТ, є не тільки обробка документів, але і створення, обробка та передача нових форм представлення знань, орієнтованих на вирішення різноманітних проблем. НІТ дозволяють об'єднувати і споживачів, і інформаційний ресурс таким чином, щоб ті суб'єкти інформаційного процесу, які потребують допомоги, легко знаходили тих, хто зможе її надати. В основі інформаційного обслуговування лежить не діяльність інформаційних органів, а взаємодія тих, кому потрібна порада (інформація), і тих, хто цю пораду (інформацію) дає. В таких умовах кожний користувач може створювати електронні бази даних доступні іншим та отримувати інформацію без допомоги інформаційних фахівців. Це є основною метою створення інформаційних систем та нової базової технології для майбутніх обчислювальних мереж, які стануть інтелектуальнимимережами, призначеними для обробки та передачі знань. Інтелектуальні мережі отримають можливість автономного самоуправління. Для цього необхідна розгалужена система збору даних від усіх елементів мережі, є додаткові канали для передачі цих даних та команд управління. Частково ця задача реалізована в архітектурі супермагістралі Internet та інших глобальних мережах (ВіtNеt, СоmрuSегvе та інших).

 
 

Цікаве

Загрузка...