WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Навчальні інформаційні системи - Реферат

Навчальні інформаційні системи - Реферат


Реферат
на тему:
Навчальні інформаційні системи
Один з напрямів навчального процесу, де навчальні інформаційні системи набули найбільшого поширення, є дистанційна освіта. Інтерес до дистанційної освіти в Україні підтримується повідомленнями про динамічне зростання системи дистанційної освіти за кордоном. Саме поняття дистанційної (чи дистантної) освіти позичено з англійської мови і практики освіти Великої Британії, де не лише поняття Distance Education, але і абревіатура DE, що походить від цих слів, стали сталими і не потребують розшифрування. У зарубіжній практиці поняття дистанційної освіти охоплює найрізноманітніші моделі, методи і технології навчання, за яких викладач і студент просторово розділені, знаходяться в різних місцях (класах, школах, районах, містах і навіть країнах). При цьому стає необхідним певне середовище чи засоби, за допомогою яких відбувається спілкування викладача і студента. Такими засобами можуть бути:
- друковані та письмові матеріали, що пересилаються звичайною поштою або факсом;
- телефонна мережа;
- аудіо- та відеозаписи, навчальне радіо і телебачення (а також кіно);
- інтерактивні програмовані навчальні засоби, комп'ютерні навчальні програми.
Термін "дистанційна освіта" не означає якоїсь особливої технології, скоріше, він описує спосіб навчання, що дозволяє викладачу і студентам вийти за вузькі межі навчання в класі. Розглянемо докладніше поняття дистанційної освіти, а також спектр його можливостей.
Дистанційна освіта (ДО) - це практика, яка поєднує викладача, студента, а також джерела, розміщені в різних географічних регіонах, за допомогою спеціальної технології, що дозволяє здійснювати взаємодію. Взаємодія забезпечується різними засобами, такими як обмін друкованими матеріалами через пошту і телефакс, аудіоконференція, комп'ютерна конференція, відеоконференція. Дистанційна освіта виявляється перспективним засобом отримання освіти ізольованими сільськими студентами, студентами із специфічними вимогами чи особами, що нездатні досягти мети іншими засобами.
Важливо відмітити, що користь від отримання інформації ззовні робить освіту на відстані більш привабливою для працюючих дорослих, тих, хто переконаний, що масовість і розклад навчання для нього непридатні.
Можна визначити дистанційну освіту як таку, що характеризується п'ятьма основними моментами:
1. Існування викладача і студента і, як мінімум, наявність домовленості між ними.
2. Просторова роздільність викладача і студента.
3. Просторова роздільність студента і навчального закладу.
4. Двонапрямкова взаємодія викладачі і студента.
5. Підбір матеріалів, що передбачені спеціально для дистанційного вивчення.
Це визначення охоплює низку форм навчання - від заснованих на друкованих матеріалах, коли спілкування здійснюється за допомогою пошти і телефону, до двосторонніх відеокурсів, коли викладач і студент "зустрічаються" на телевізійних екранах.
В основному, у дистанційній освіті існує два підходи у забезпеченні підтримки навчання - розширення і трансформація. Ці підходи можуть бути описані наступним чином.
Модель розширення має місце тоді, коли викладач проводить урок, що технологічно мало відрізняється від традиційного, розширюючи його до інших просторових і часових рамок. Діяльність викладача, сукупність навчальних матеріалів, навчальне середовище дозволяє імітувати ситуацію навчання в умовах класу, а також компенсувати втрачені канали спілкування і отримання навчальної інформації. Дана модель навчання передбачає перетворення лекції і наступного обговорення в класі на індивідуальні навчальні матеріали.
Модель трансформації характеризує такі форми організації дистанційної освіти, які не імітують традиційну освіту, а являють собою дещо нове, специфічно пов'язане з технологіями відповідного зв'язку викладача і студентів.
Програми дистанційної освіти не обов'язково є прикладами точної відповідності тієї чи іншої моделі, проте знання відмінностей між моделями важливо для розуміння проблем психологічного і викладацького порядку, з якими зустрічається дистанційна освіта. Разом з новими методами і технологіями навчання дистанційна освіта привносить до теоретичної педагогіки та освітньої практики нові поняття і терміни:
- віртуальний клас (група);
- підтримка освіти (підтримка студентів);
- навчальні телекомунікаційні проекти;
- зворотній зв'язок;
- діалогова технологія;
- комп'ютерний зв'язок;
- телеконференція;
- координатор, модератор, фасілітатор телекомунікаційного проекту (телеконференції).
Під віртуальним класом (групою) у зарубіжній практиці дистанційної освіти розуміється спільнота студентів, взаємодія між якими при спільному виконанні ними навчальних завдань відбувається через комп'ютерні мережі. Віртуальний клас - поняття, притаманне трансформаційній моделі дистанційної освіти, оскільки можна допустити, що спілкування між студентами за допомогою комп'ютерної мережі досить суттєво відрізняється від звичайного. В умовах вітчизняної освіти є досвід, на основі якого правильніше говорити про квазівіртуальні класи, коли студенти, що не мають комп'ютерів вдома, при спільній груповій діяльності використовують комп'ютери своєї школи для спілкування з аналогічними групами з інших шкіл (інших міст).
Навчальний телекомунікаційний проект - одна з перспективних форм трансформаційної моделі дистанційної освіти, заснована на спільній (колективній) діяльності студентів, спрямованій на досягнення певної модельної мети. Мета, яка звичайно постає перед студентами, носить не навчальний характер і моделює мету будь-якої наукової чи виробничої діяльності (наприклад, мета навчального проекту екологічної спрямованості - виявити джерела забруднення довкілля в деякому районі). Така модельна мета придає дієвості учнів у проекті інтегрованого характеру, стимулює у них навички та вміння працювати в колективі з використанням розподілу праці та ролей, а також активну соціальну спрямованість. Важливими рисами навчального телекомунікаційного проекту є такі:
- його часова визначеність і обмеженість (від двох тижнів до трьох місяців);
- використання комп'ютерних телекомунікаційних мереж і програмних засобів для обміну інформацією між всіма учасниками проекту, які часто утворюють віртуальну чи квазівіртуальну групу;
- необхідність чіткої організації діяльності студентів, яка встановлюється координатором проекту.
Зворотній зв'язок у дистанційному навчанні - узагальнення відповідного кібернетичного поняття - потік інформації від педагога до дистанційного учня на стадії оцінювання педагогом діяльності студента, його просування та успіхів і такий, що несе реакцію педагога на успіхи студентів, оцінку його діяльності.
Діалогова технологія - конфігурація програмного забезпечення, обладнання, а також міжособистісної взаємодії та діяльності, що забезпечує вільне спілкування.
Телеконференція - спосіб обмінутекстовими повідомленнями з певними спільнотами зацікавлених у цьому людей.
Комп'ютерний зв'язок - сукупність способів використання

 
 

Цікаве

Загрузка...