WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Геоінформаційні системи - Реферат

Геоінформаційні системи - Реферат

Тематичний аспект пов'язаний з існуванням масштабних оперативних інформаційних потоків (геофізика, геохімія, екологія) і спеціалізованих методів їх обробки. У цій частині геоінформатики особливо важливою стає проблема застосування методів математичної логіки і штучного інтелекту для створення ймовірних "сценаріїв" природних ситуацій у регіональному і державному вимірах.
У збільшеному плані пріоритетні напрями досліджень з геоінформатики найближчим часом зводяться до:
- створення сучасної системи інформаційного забезпечення наукової, аналітичної іуправлінської діяльності з вивчення та освоєння надр;
- визначення умов формування, функціонування і оновлення необхідних інформаційних масивів;
- розробки принципів уніфікації й стандартизації для інформаційної взаємодії користувачів з виходом на міжнародні системи і мережі.
У предметному плані ці напрями можна конкретизувати таким чином:
1. Створення методології інформаційного забезпечення фундаментальних і прикладних досліджень, що забезпечують взаємодію користувачів системи на регіональному, національному і міжнародному рівні.
2. Розробка теорії формування національного інформаційного ресурсу України з наук про надра.
3. Обґрунтування типових форматів даних, протоколів зв'язку, програмних засобів, розробка рекомендацій зі структуризації документальних і фактографічних баз даних.
4. Створення інтелектуальних інформаційних систем для великих і комплексних масивів інформації, що забезпечують її збирання і обробку в заданому порядку, передачу в різних формах та режимах користувачам.
5. Розробка експертних систем, що дозволяють здійснювати цілеспрямований пошук інформації, імітувати на її основі необхідний об'єкт або процес і аналізувати можливі наслідки рішень.
6. Складання путівників (навігаційних засобів) для полегшення пошуку інформації в різноманітних базах даних.
7. Створення:
- електронних систем для поширення оперативної інформації (бібліографії світового потоку про Землю і геологічне середовище, електронний каталог наукових досліджень, що проводяться, електронні відомості про музейні колекції);
- нових інформаційних продуктів і засобів спілкування з ними (повнотекстових і фактографічних баз даних з автоматизованим пошуком необхідної інформації, електронних журналів, гіпертекстових систем, а також систем мульти- і гіпермедіа);
- інтелектуальних інформаційних систем, призначених для представлення, обробки і пошуку наукової інформації;
- природномовних інтерфейсів для забезпечення кінцевим користувачам можливостей спілкування з інформаційними системами різного призначення;
- засобів взаємодії кінцевих користувачів інформаційних систем через національні та міжнародні телекомунікаційний мережі у процесі розв'язання різних інформаційних задач;
- інтелектуальних систем отримання нових знань шляхом обробки міждисциплінарних баз даних для розв'язання дослідницьких задач;
- міжмовних інтерфейсів (передусім, англо-українського і українсько-англійського) для забезпечення доступу зарубіжних користувачів до вітчизняних банків даних і навпаки; - термінологічних словників і тезаурусів (українських і багатомовних) із засобами взаємодії з ними користувачів.
Потрібно враховувати, що наше відставання в інформаційному забезпеченні фундаментальних і прикладних досліджень набуває загрожуючого характеру, і, як наслідок, подальші зусилля в науці без осмислення досвіду, що вимагатимуть прогресивно зростаючих матеріальних і фінансових ресурсів.
Розглядаючи геоінформатику як міждисциплінарну науку в системі наук про Землю, доцільно навести деякі розробки Академії Наук Росії і Міннауки РФ, що є провідною організацією Росії у сфері наукової та технічної інформації.
Завдання інтеграції різного роду даних у межах єдиного банку даних є одним з першочергових для Банку даних (БнД) ВІНІТІ. До кінця 1996 р. БнД включав описи понад 17 млн документів (ретроспектива з 1981 р.). Бази даних ВІНІТІ, завантажені в БнД, містять описи документів, представлені структурованими текстовими даними. Набір елементів для різних видів першоджерел (журнальних статей, книг, описів патентів і т.п.) розрізнений. У середньому для опису кожного документа використовується близько 20-25 елементів даних (загальне число елементів даних дорівнює 120), що представляють наступні групи:
- реєстраційні дані,
- класифікаційні ознаки,
- бібліографічний опис,
- пошуковий образ документу (ключові слова),
- реферат.
Реєстраційні дані включають:
- ідентифікатор випуску бази даних ВІНІТІ, до якої входить даний документ;
- код країни: місце видання, відповідний стандарт ISO-3166-88; рік видання першоджерела;
- мову першоджерела;
- вигляд першоджерела (журнальна стаття, книга, опис патенту і т.п.).
Класифікаційні ознаки представлені індексами Державного Рубрикатора НТІ Росії, Рубрикатора ВІНІТІ, Міжнародної і Національної класифікації винаходів.
Бібліографічний опис включає:
- прізвища авторів (редакторів, укладачів) мовою оригіналу (для мов, що використовують особливу графіку письма, прізвища наводяться в російській транслітерації);
- оригінальний заголовок джерела і його російський переклад (оригінальні заголовки джерел, що використовують особливу графіку письма, наводяться в основному в російському перекладі);
- повну і/або скорочену (залежно від вигляду документа) назву видання;
- ISSN (для серійних видань);
- ISBN (для книг, збірників, атласів і карт);
- вихідні дані.
Ключові слова (КС) відображають основний зміст першоджерела і подані як нормованою, так і вільною лексикою. В основному КС наводяться російською мовою, у деяких тематичних фрагментах БД - англійською.
Реферат поданий російською мові, у деяких тематичних фрагментах БД - англійською. Центральною компонентою, що забезпечує зберігання, обробку і забезпечення комп'ютерного доступу до баз даних ВІНІТІ, є Централізована система баз даних з науково-технічної інформації (ЦСБД НТІ), яка являє собою комплекс апаратних, програмно-технологічних і мережевих служб, в рамках яких вирішуються всі вказані задачі.
До основи функціонування ЦСБД НТІ були закладені наступні основні принципи:
- гнучкість і масштабованість системи, тобто можливість реалізації на різних апаратних платформах за єдиною технологічною схемою; можливість розширення обсягів інформації, зміни її структури; введення елементів мультимедіа і збільшення пропускної спроможності без принципових змін у програмному забезпеченні.
- глибока інтегрованість з мережевим середовищем Internet, що забезпечує доступ до інформаційних ресурсів широкого кола вчених усього світу; зокрема, вся внутрішня

 
 

Цікаве

Загрузка...