WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Виникнення та розвиток технологій - Реферат

Виникнення та розвиток технологій - Реферат


Реферат
на тему:
Виникнення та розвиток технологій
Ще в Стародавній Греції вважали, що слово "технологія" (від грецького techne -мистецтво, майстерність, вміння) - це майстерність робити речі. Тобто технологія - це сукупність методів обробки, виготовлення, зміни стану, властивостей, форми сировини, матеріалу або напівфабрикату, здійснюваних в процесі виготовлення продукції. Задача технології як науки - виявлення фізичних, хімічних, механічних та інших закономірностей з метою визначення та використання на практиці найбільш ефективних та екологічних виробничих процесів.
Технологія, як набір практичних правил, навичок, секретів виробництва окремих матеріалів, відома з прадавніх часів. Поняття технології використовується у вузькому та широкому розумінні. У вузькому розумінні під технологією розуміють конкретні технологічні операції (наприклад, встановлення різця під тим чи іншим кутом; очищення оперативної пам'яті тощо). В широкому розумінні технологія є спосіб освоєння людиною матеріального світу за рахунок соціальної діяльності людини. Ця діяльність включає три компоненти:
1. інформаційний (наукові принципи);
2. матеріальний (засоби праці);
3. соціальний (фахівці, що володіють професійними навичками).
Ця тріада складає суть сучасного розуміння технологій. Новизну кожної технології визначають наукові принципи, що в ній закладені.
За деякими літературними джерелами засновником дисципліни "технологія" є німецький вчений Йоган Бекман (1739-1811 рр.), який відомий своїми працями з загальної технології.
Технології обробки кам'яних, бронзових та залізних засобів праці були послідовними кроками розвитку суспільства. Технології співвідносились, як правило, з відповідним суспільним ладом. Не випадково історики говорять про кам'яний, бронзовий та залізний вік розвитку людства. Перша (промислова) революція перетворила ручні інструменти в машини, а ремесло - в промисловість. Друга (науково-технічна) революція поряд з емпіричними знаннями та повсякденним досвідом внесла в економічну діяльність систематичні, теоретичні знання (інформацію). Звідси зростаюча актуальність, значення та роль інформаційних технологій.
У всіх визначеннях суть поняття технології звичайно пов'язують з поняттями процедура та операція.
При цьому під процедурою розуміють набір дій (операцій), за допомогою яких здійснюється той чи інший головний процес (або його окремий етап), що виражає суть конкретної технології. А під операцією розуміють безпосередньо практичне рішення задачі в рамках даної процедури, тобто однорідна логічно неподільна частина конкретного процесу.
При розгляді технологій часто використовують поняття функціональні характеристики технології. Цепоняття введено у зв'язку з твердженням того, що задачею технології є виконання певних функцій. Поняття технології на сьогоднішній день означає дещо більш ширше, чим певний технічний метод. Звичайно воно відноситься до системи або до ряду технічних методів, які мають деякі загальні основні характеристики та використовуються для однієї і тієї ж проблеми або виконання однієї і тієї ж функції. Наприклад, автомобілі та літаки являють собою дві конкретні технології, але кожна виконує функції перевезення пасажирів.
При проектуванні будь-якої технології потрібно враховувати, що технологія, визначаючи шлях розділення складного процесу на більш прості етапи, повинна показувати, як необхідно діяти конкретному виконавцю, щоб досягнути максимально ефективного виконання цілі, яка стоїть перед ним. Ціль є важливим показником будь-якої технології, вона не тільки характеризує технологію з суттєвої сторони, але і є фундаментом будь-якого процесу, задаючи певний порядок його виконання та режими розгортання.
В сучасній науково-технічній літературі під технологією розуміють дуже складне та багатоаспектне явище. В залежності від об'єму дослідження, технологія розглядається або як взаємопов'язаний ланцюг процедур і операцій, або як система правил та нормативних документів.
Для англосаксонські термінології характерно вживання поняття технологія як "прикладні знання або технічні засоби, в яких матеріалізовані прикладні задачі". В російській інженерній традиції технологія розуміється як "виробничі процеси, способи практичної реалізації певних технічних можливостей".
Крім загального поняття технологія, існують ще два поняття: глобальна технологія та конкретна технологія. Глобальна технологія абстрагується від конкретного змісту того чи іншого процесу і повинна визначати в кожному процесі те найбільш суттєве, загальновизначене та обов'язкове, без чого цей процес не може існувати та розвиватися. Наприклад, трактування терміна технологія програмування визначає його як поняття, що охоплюють зміст процесу програмування в його широкому значенні - від появи потреби в створенні деякого програмного продукту до повної ліквідації його використання.
Відповідно конкретна технологія включає всі головні принципи глобальної технології і базується на визначених нею моделях реалізації процесу. Головний зміст конкретних технологій заключається в тому, щоб визначити і найбільш доцільно розподілити порядок процедур, що забезпечують хід даного процесу або класу процесів. При цьому необхідно рухатись до досягнення максимальної послідовності, раціональності та простоти виконання операцій.

 
 

Цікаве

Загрузка...