WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Інформаційна система ООН - Реферат

Інформаційна система ООН - Реферат

реалізації, необхідно мати деякий опис реалізованих можливостей, включаючи опис опцій та обмежень з тим, щоб реалізація могла бути випробувана на відповідність тільки тим вимогам, що відповідають її можливостям (Implementation Comformance Statement-ICS).
У реалізації профілю можливо використання точок, в яких забезпечується управління і відстеження подій тестування. Ці точки, наприклад, могли б входити в інтерфейси профілів. Випробування реалізації на відповідність профілю потребує наявності специфікації атестаційних тестів для даного профілю. Оскільки профіль є набором посилань на базові стандарти та ISPs, специфікація атестаційних тестів для профілю базується на атестаційних тестах, що входять до складу профілю стандартів та ISPs, з відповідним вибором і параметризації тестів.
Якості профілів:
- профіль лише обмежує функціональність базової специфікації завдяки вибору його опцій та значень параметрів. Таким чином, функціональність профілів витікає з функціональності обраних у них базових стандартів;
- профілі не можуть вміщувати ніяких вимог, що суперечать базовим стандартам, вони лише здійснюють вибір відповідних опцій і діапазонів значень параметрів;
- профіль може вміщувати додаткові, більш спеціальні або обмежувальні атестаційні вимоги. Таким чином, атестація на відповідність профілю має на увазі атестацію на відповідність усьому набору складових його специфікацій, зокрема, базових стандартів, на які він посилається.
Якості відкритості систем, які є й цілями OSE-профілів, розвиваються до наступного набору:
- переносимість прикладного програмного забезпечення та перевикористаність програмного забезпечення на рівні вихідного коду;
- переносимість даних;
- інтероперабельність прикладного програмного забезпечення;
- інтероперабельність управління та безпеки;
- переносимість користувачів;
- використання існуючих стандартів та пристосування до стандартів перспективних технологій;
- легка налагодженість на нові технології інформаційних систем;
- визначення меж щодо прикладних платформ;
- визначення меж щодо розподілених систем;
- прозорість реалізацій;
- підтримка вимог користувачів.
Визначення:
Стандарт (за визначенням ISO) - технічний стандарт або інший документ, доступний і опублікований, колективно розроблений або узгоджений та загальноприйнятий в інтересах тих, хто їм користується; оснований на інтеграції результатів науки, технології, досвіду, що сприяє підвищенню суспільного блага; прийнятий організаціями, що визнані на національному, регіональному і міжнародному рівні.
Базовий стандарт (часто називається формальним стандартом або базовими специфікаціями), прийнятий міжнародний стандарт або рекомендація організації ITU-T (до 1993 р. - CCITT).
ІТ-система (IT-system) - сукупність ресурсів інформаційних технологій, що надають сервіс (послуги) на одному або більшій кількості інтерфейсів.
Профіль (Profile) - набір, який складається з одного або більшого числа базових стандартів ISPs, що вміщує вказівку сфери застосування, а також вказівку на обрані класи обслуговування, атестаційних наборів, опцій та параметрів тих базових стандартів ISPs, які необхідні для виконання конкретної (прикладної) функції.
ISP (International Standardized Profile) узгоджений на міжнародному рівні офіційний документ, що описує один або декілька профілів.
Таксономія (taxonomy) - класифікаційна схема, що застосовується для однозначної ідентифікації профілів або набору профілів.
OSE (Open Systems Environment - середовище відкритих систем) - повний набір інтерфейсів, послуг, форматів, а також аспектів користувача, що забезпечують інтероперабельність або переносимість додатків (програм), даних, людей у межах відповідних специфікацій базових стандартів та профілів інформаційних технологій.
SE-профіль специфікує всю поведінку ІТ-системи або частину її поведінки на одному чи більшому числі інтерфейсів OSE.
OSI-профіль - конкретний профіль, що складений з базових стандартів, які відповідають моделі OSI, або базових стандартів представлення форматів та даних (тобто F-профілів).
Портативність (Portability) - якість системи (продукту), що дозволяє з меншими накладними витратами або без них здійснювати перенос програмного забезпечення, інформації та користувачів системи з однієї платформи на іншу.
Інтероперабельність (Interoperability) - можливість спільного використання інформації та ресурсів компонентами розподіленої системи.
Масштабованість (Scability) - якість системи, що дозволяє їй ефективно працювати в широкому діапазоні параметрів, що визначають технічні і ресурсні характеристики системи.
Прикладні ПЗ (Application Software) - прикладне програмне забезпечення), яке є специфічним для деяких додатків та складене з даних і документації.
Прикладна платформа (Application Platform) - набір програмно-апаратних ресурсів, що необхіднідля підтримки послуг, які надаються для виконання прикладного ПЗ.
API-інтерфейс (Application Program Interface) - інтерфейс прикладної програми між прикладним ПЗ та прикладною платформою, забезпечує всі послуги.
CSI-інтерфейс (Communication Services Interface) - інтерфейс комунікаційних послуг, кордон, через який забезпечується доступ до послуг, які реалізують взаємодію між внутрішніми об'єктами ПЗ і зовнішніми об'єктами прикладної платформи.
HCI-інтерфейс (Human-computer Interface) - людино-машинний інтерфейс), кордон, через який здійснюється фізична взаємодія між людиною та прикладною платформою.
ISI-інтерфейс (Information Services Interface) - інтерфейс інформаційних послуг, кордон, через який забезпечується сервіс зовнішнього сховища даних.
Мета таксономії OSE-профілів - забезпечення класифікаційної схеми, що застосовується до будь-якого профілю (метод структурованих ідентифікаторів).
Структурований ідентифікатор має наступні компоненти:
- корнєву мнемоніку або корінь (root mnemonic) короткої символьної строки, що визначає сферу використання OSE-профілів. Наприклад, EDI (для Electronic Data Interchange) чи MED (для медичних додатків).
- числовий рядок, який слідує за коренем та використовується для розбиття на підрозділи області застосування профілю.
- характеристику інтерфейсів, що специфікуються, яка складається з однієї до нижческазаних чотирьох літер, які йдуть в алфавітному порядку:
C - для CSI;
I - для ISI;
H - для HCI;
P - для API;
(Розглядається використання літери F для F-профілів).
Приклади:
Ідент-р сфера OSE-профілю тип інтерфейсів
AMHnnn-C Messaging functions CSI
AFTkkk-CP File function CSI/API
WINaaa-H Windows functions HCI
MEDkkk-CHP Medical functions CSI/HCI/API
У таксономії можлива вказівка на профілі, що цитуються в конкретному OSE-профілі, при цьому для ідентифікації OSE-профілю використовується функціональна форма запису: MEDkkk-CHP (FTmmm-CP, WINiii-H).
Класи OSI-профілів:
А-прикладні профілі, що потребують послуг транспортного рівня у режимі з встановленням зв'язку.
В-прикладні профілі, що потребують послуг транспортного рівня у режимі без встановлення зв'язку.
F-профілі представлення форматів даних, які обмінюються.
R-ретрансляційні профілі, реалізують функції ретрансляції, що забезпечують можливість взаємодії різних груп профілів (між різними профілями різних транспортних класів профілів, тобто T і U, ретрансляція відсутня).
T-транспортні профілі, що забезпечують послуги транспортного рівня в режимі з встановленням зв'язку.
U-транспортні профілі, що забезпечують послуги транспортного рівня в режимі без встановлення зв'язку.
Класи Т- й U-профілів підрозділяються на групи. Група - набір Т- або U-профілів, які є сумісними, в тому смислі, що ІТ-системи, вони реалізують різні профілі з даної групи, можуть здійснювати взаємодії в співвідношенні з моделлю OSI мінімально в обсязі обов'язкових засобів профілів цієї групи.

 
 

Цікаве

Загрузка...