WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Інформаційна система ООН - Реферат

Інформаційна система ООН - Реферат

(1991)).
Розробляються та близькі до опублікування:
- методи атестації і атестаційне тестування (conformance and conformance test methods);
- основи загальної безпеки(generic security frameworks);
- якості OSI-сервісу (Quality of Service for OSI).
Базові специфікації включають базові функції ОС, функції управління даними, функції інтерфейсу користувача, функції взаємозв'язку відкритих систем, функції розподіленої обробки, розподілені додатки.
Базові функції ОС визначаються стандартами щодо середовища відкритих систем (POSIX - Portable Operating System Interface for Computer Environments)-ISO/IEC 9945 ( 1990).
Функції управління базами даних вміщують мови баз даних SQL (Structure Query Language), інформаційну довідкову систему (Information Recource System - IRDS), протокол розподілених операцій RDA (Remote Data Base Access).
Функція інтерфейсу користувача включає наступні ІТ: MOTIF із OSF для графічного інтерфейсу користувача (GUI); система Х Windows, що охоплює процедури GUI і телекомунікації; стандарти для віртуального терміналу (Virtual Terminal - VT), вміщує Telenet, що визначає процедури для роботи в VT символьному режимі через транспортну службу TCP/IP; стандарти машинної графіки GKS (Graphical Kernel System - ISO/IEC 7942),PHIGS (Programmers Hierarchical Interactive Graphics System), а також CGI (Computer Graphics Interface).
Функції взаємозв'язку відкритих систем вміщують специфікації сервісу та протоколів, що розроблені в співвідношенні з моделлю OSI (рекомендації серії Х 200); стандарти локальних мереж (ІЕЕЕ 802); специфікації мережі Internet .
Функції розподіленої обробки вміщують базові специфікації OSI (Remote Procedure Call - RPC; Commitment Concurrency and Recovery - CCR; Distributed Transaction Processing - TP; File Transfer Access and Management - FTAM; OSI Management), а також API для доступу до сервісу Object Request Broker - ORB в архітектурі COBRA, API, що визначає базові можливості такого сервісу (Common Object Services - COS1), мову його інтерфейсів IDL (Interface Definition Language) та його проекції на ООП.
Розподілені додатки вміщують специфікації спеціальних сервісних елементів прикладного рівня моделі OSI, стандартів Internet, OMG, X/Open. Зокрема, до них відносяться: система обробки повідомлень MHS (Message Handling System - X.400), довідкова служба (The Directory - X.500) та ін.
Структура даних і документів, у тому числі, й засоби мови ASN.1 (Abstract Syntax Notation One - ISO/IEC 8842 -1990), що призначена для специфікації прикладних структур даних, тобто абстрактного синтаксису прикладних об'єктів; специфікація структур установчих документів (Office Document Architecture - ODA - T.411,T.418, T.421, T.502, T.505, T.506); структура документів для виробництва (Standard Generalized Markup Language - SGML - ISO/IEC 8876-1986); формати метафайлу для представлення графічної інформації: Computer Graphics Metafile (CGM); стандарт для повідомлення та елементи даних для електронного обміну даними в управлінні, комерції та торгівлі (стандарт EDIFACT - Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Trade); мови для опису документів гіпермалтімедіа : HyTime (ISO/IEC 10744, 1992), SMDL (Standard Music Description Language - ISO/IEC 1074, 1992), SMSL (Standard Multi-media/Hypermedia Scripting Language - ISO/SC1/WG8, 1993), SPDS (Standard Page Description Language - ISO/IEC 10180, 1994), DSSL (Document Style Semantics and Specification Language - ISO/IEC 10179), HTML (Hyper Text Markup Language) та ін.
Роль та призначення концепції профілю:
- реалізація пакетування та ідентифікації комбінацій базових стандартів та ISPs, разом із вказаними до них обмеженнями, включаючи відповідні класи і піднабори сервісу, опції та параметри, необхідні для підтримки технологічних функцій (наприклад, інтероперабельність) або підтримки класу додатків (наприклад, обробка трансакцій);
- підтримка та зв'язування таких аспектів, як визначення, документування, стандартизація, реалізація, атестація реалізацій, супроводження специфікацій ІТ;
- підтримка створення системи ідентифікації та класифікаційної схеми ІТ-профілів;
- підтримка єдиної методики документування ІТ-профілів (у вигляді ISP);
- профілювання, яке є базисом для створення засобів (тестових пакетів) і методів тестування реалізацій ІТ з метою атестації останніх на міжнародному рівні;
- впровадження в практику стандартизованих рішень, що вміщують концептуальні побудови еталонних моделей;
- сприяння створенню навколо діяльності з функціональної стандартизації клімату, що є зручним для розробки гармонізованих профілів, для яких досягалась би велика міра згоди.
Визначення профілів вміщує такі елементи:
- стисле визначення сфери дій функції, для якої визначається профіль;
- ілюстрацію прикладу застосування профілю з використанням діаграмного уявлення ІТ-системи, самого додатку та інтерфейсів;
- нормативні посилання на набір базових стандартів або ISPs, що вміщують чітку ідентифікацію актуальних текстів базових специфікацій, а також охоплює прийняті доповнення та виправлення;
- специфікації застосування кожного базового стандарту ISPs, що цитується; специфікації, які встановлюють вибір класів, підмножин, опцій, діапазонів значень параметрів, а також посилання на об'єкти, що реєструються;
- розділ, що визначає вимоги щодо відповідності даному профілю систем-ІТ;
- посилання на специфікацію атестаційних текстів для реалізації даного профілю та інформативні посилання на будь-які потрібні документи.
Типова структура документу ISP:
FOREWORD // Попереднє слово
INTRODUCTION // Вступ
1. SCOPE // Сфера застосування +Scenario
2. NORMATIVE REFERENCES // Нормативні посилання
3. DEFINITIONS // Визначення
4. ABREVATIONS // Скорочення
5. CONFORMANCE // Відповідність
6. Requirements specifications related to each base standard //Специфікації вимог для кожного базового стандарту.
NORMATIVE ANNEXES // Вимоги, що задають відповідність профілю в табличному уявленні.
INFORMATIVE ANNEXES // Пояснення, якщо потрібні.
У доповнення до 10000-1 наводяться правила складання кожного з елементів ISP, що відповідають правилам IEC/ISO (у випадку розбиття на частини, кожна частина має задовольняти цій структурі).
Вимоги до змісту та формату ISP:
- безпосередня пов'язаність з базовими стандартами і атестацією на відповідність їм;
- відповідність правилам IEC/ISO для представлення проектів і самих міжнародних стандартів;
- компактність документу, який не дублює тексту документів, на які він посилається;
- можливість визначення одного профілю з посиланнями на інші;
- уникнення багатокомпонентними профілями копіювання загального тексту для пов'язаних профілів, можливість для тісно пов'язаних між собою профілів використання такого, що більше підходить, для випадку багатокомпонентних ISPs (multipart ISPs);
- забезпечення для кожного профілю специфікації тестування профілю (Profile Test Specification), яка визначається або як частина ISP, або як окремий самостійний ISP. В останньому випадку у вихідному ISP використовується посилання на цей документ.
Семантика атестації системи на відповідність профілю тягне за собою її відповідність тим специфікаціям, на які були посилання в профілі (з урахуванням параметризації специфікацій, що використовуються).
Атестаційні вимоги класифікуються наступним чином:
- обов'язкові вимоги (mandatory requirements), які мають розглядатися у всіх випадках;
- необов'язкові або додаткові вимоги (options requirements), які розглядаються тільки у випадку, коли реалізація вміщує відповідну опцію.
Додатково вимоги можуть визначатися так:
- безумовні, що застосовуються завжди;
- умовні вимоги, які в деяких зручних умовах можуть бути обов'язковими, а в деяких інших - додатковими, а ще в деяких - недопустимими взагалі.
Щоб оцінити відповідність конкретної

 
 

Цікаве

Загрузка...