WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Методи побудови ефективних WWW-систем - Реферат

Методи побудови ефективних WWW-систем - Реферат


Реферат
НА ТЕМУ:
Методи побудови ефективних
WWW-систем
Веб-системи стали на сьогодні одним з основних видів інформаційних систем, що функціонують у глобальних мережах. За останні 10 років число діючих у мережі Інтернет Веб-систем (WWW-систем або сайтів) досягнуло кількасот мільйонів. Проте кількість питань щодо підходів до проектування, розробки та функціонування сайтів не зменшується, швидше навпаки, збільшується. Зокрема, навіть чітко не визначено критеріїв якості та ефективності Веб-сайтів. Радикально різняться між собою також основні підходи до розробки Веб-сайтів, їхнього наповнення та супроводження.
У цій статті досліджено деякі аспекти побудови Веб-сайтів з огляду на основні критерії ефективності. Досліджено самі види оцінювання ефективності проектування, розробки та функціонування Веб-сайтів. Розглядаються сайти загального призначення (не досліджувалися сайти електронних транзакції, дистанційного навчання, extranet-системи, warez- і mp3-архіви).
Критерії оцінки ефективності Веб-сайтів
Визначення критеріїв ефективності є ключовим пунктом при побудові та супроводженні сайту. Вибрані критерії є основним фактором, що визначає формування сайту. Проте у значній частині випадків на початку Інтернет-проекту взагалі жодних критеріїв не визначається.
Існує ряд основних мотивів, що призводять до появи нових Інтернет-проектів. Це, зокрема:
" економічна вигода;
" формування суспільної думки
" ознайомлення суспільства з нормативною інформацією, результатами наукових досліджень тощо;
" зміцнення особистого авторитету чи авторитету організації;
Як правило, за конкретним Інтернет-проектом стоять декілька мотивів.
З перерахованих вище мотивів лише бажання отримати економічну вигоду відображається в критеріях якості - розмір прибутку відображає ефективність Веб-сайту (проводиться чітка аналогія зі звичайним підприємством). Проте, з другого боку, Інтернет є настільки великим та динамічним середовищем, що й економічні критерії не є достатньо точними та об'єктивними. Адже можливі суми прибутків і видатків для схожих проектів можуть радикально відрізнятися. І визначити, що отримані прибутки дійсно є максимально можливими (і навпаки) є надзвичайно складно. Крім того, добре відомі випадки надзвичайної фінансової успішності проектів, які взагалі не розглядалися спочатку як комерційні (Google, Yahoo! та ін.).
Серед неекономічних критеріїв оцінки ефективності Веб-сайтів є часто вживаними такі типи критеріїв:
" Технічні критерії швидкодії, оптимізації мережевого трафіку та вимог до апаратних ресурсів;
" технічні критерії надійності та безпеки й ефективності технічної підтримки;
" естетичні та художні критерії;
" психологічні критерії;
" системні критерії глобальних середовищ (відвідуваність сайту, рейтинг сайту, Link Popularity та ін.).
Сайт може ефективно функціонувати та розвиватися лише за умови, що під час його проектування та розробки були враховані усі основні критерії ефективності та якості. На відміну від традиційних ІС (орієнтованих на використання у внутрішніх інформаційних середовищах) сайти загального призначення не можуть орієнтуватися лише на технічні критерії якості, надійності та ефективності. Важливими також є естетичні, психологічні критерії. Винятково важливими стають також системні критерії.
Як наслідок, при розробці сайту виникає ряд колізій. Проаналізуємо таку ситуацію детальніше. Технологічні аспекти якісної реалізації Веб- сайтів є достатньо добре визначеними. Для кожного з класів сайтів існують типові набори рішень щодо розробки структури сайту, програмних кодів, інформаційного наповнення. Існують типові мережеві рішення та варіанти апаратно-програмних платформ.
Для кожного з таких рішень визначено рівні затрат, необхідні людські та матеріальні ресурси. Тому розв'язок задачі побудови ефективних сайтів із врахуванням лише технологічних аспектів не викликає принципових складнощів (хоча застосування критеріїв відкритості та простоти модифікації коду уже може спричинювати деякі колізії).
Проте врахування додаткових художніх, естетичних критеріїв породжує ряд суперечностей. Зокрема, якісний художній дизайн сайту часто передбачає використання графічних та мультимедійних елементів, спеціальних засобів HTML для візуального форматування. Це викликає додаткове навантаження на мережі та обладнання.
Цей конфлікт є вже достатньо добре описаним [8], проте і сьогодні не існує єдиного обгрунтованого погляду на пріоритетність згаданих критеріїв. Естетичні аспекти оформлення сайту доповнюються критеріями зручності використання (usability). Якщо естетичні критерії часто можна ігнорувати (особливо на сайтах із великими об'ємами корисної інформації), то врахування вимог usability є необхідним у будь-якому разі [9]. Приведення сайту до вимог usability часто породжує великі об'єми надлишкової інформації, надлишкові внутрішні зв'язки на сайті та інші види надлишковостей. Це також призводить до ускладнення технічної реалізації сайту та погіршення його технічних характеристик.
Ще одним потужним джерелом колізій при побудові ефективних сайтів є системні критерії якості. Основними системними критеріями якості та ефективності сайту є:
" Відвідуваність сайту цільовою аудиторією;
" Рейтинг сайту в каталогах, рейтингових системах, пошукових машинах (за певними ключовими словами);
" Кількість зовнішніх посилань на сайт (та похідні від нього величини).
Відповідність цим критеріям призводить до значних змін у гіпертекстовій структурі сайту, зовнішньому оформленні, текстовому наповненні, внутрішній структурі сторінок.
Результатом застосування системних критеріїв є значне обмеження за допустимим спектром Веб-технологій, на яких базується сайт (можливе вилучення або обмеження JavaScript, інтелектуального настроювання сайту на користувача, застосування cookies, технологій динамічної генерації сторінок та інше).
Обмеження також накладаються на дизайн сайту - характерними є обмеження графічних елементів, мультимедії, не надто типових форматів файлів, інтерактивності сайту.
Системні критерії рідко вступають у конфлікт із критеріями зручності використання сайту. Це викликано в першу чергу тим, що сучасні пошукові машини, редактори Інтернет-каталогів, стараються "ставити себе на місце звичайного користувача", і, як наслідок, часто вище оцінюються зручні для відвідувача сайти (правда, інколи узгодження usability та системних критеріїв призводить до значного дублювання інформації - це викликано неточним моделюванням звичайного відвідувача пошуковою машиною).
При побудові реально діючих WWW-систем розробники постійно зустрічаються з іще складнішими ситуаціями. Одночасно застосовуються критерії усіх наведених вище типів. Проте одночасне застосування технічних, естетичних, психологічних та системних критеріїв призводить до серйозних колізій. На жаль, ця колізія, як правило, на сьогодні належним чином нерозв'язується. Більша частина існуючих сайтів побудована з розрахунку на задоволення вимог одного (максимум двох) типів.
Проте окреслені вище проблеми та колізії не виключають можливості побудови сайтів, що будуть ефективними та якісними з огляду на критерії усіх типів.
Для цього існує ряд передумов. Зокрема, усі часто вживані критерії є синтетичними (наприклад, технічна досконалість сайту об'єднує у собі декілька технічних характеристик).
Ряд критеріїв є суб'єктивними, і не є стабільними (наприклад, естетичні уподобання можуть змінюватися). Це дає можливість узгодження критеріїв між собою. На основі критеріїв різних типів часто можна виділити спільні вимоги до сайтів. Так, уже згадувалась схожість вимог з usability та позиціонування в пошукових системах. Іншим прикладом є вимога швидкого завантаження сайту, яка може бути викликана як звичайними технічними критеріями, так і естетичними потребами (повільне завантаження графіки може призвести до втрати

 
 

Цікаве

Загрузка...