WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Аналіз можливостей обробки графічних зображень засобами програмування Delphi - Реферат

Аналіз можливостей обробки графічних зображень засобами програмування Delphi - Реферат


Реферат на тему:
Аналіз можливостей обробки графічних зображень засобами програмування Delphi
Інтенсивний розвиток технологій та вдосконалення комп'ютерної техніки призвели до появи принципово нових методів дослідження. Такі сучасні методи, як рентгенівська та магнітно-резонансна томографії, дозволяють дослідити людський організм, оцінити стан різних анатомічних утворень. Кожна технологія широко використовує комп'ютерні можливості обробки графічних зображень, на основі яких будується пошарове відображення досліджуваного об'єкта та формується діагностичний висновок.
Для обробки графічної інформації використовують різноманітне програмне забезпечення, що дозволяє зробити синтез томограми за сукупністю представлених вимірів. Для виконання математичної реконструкції коефіцієнтів поглинання та їх просторового розподілу на матриці використовують пакети систем автоматизованого проектування та можливості засобів програмування.
Системи автоматизованого проектування є могутнім інструментом дослідницьких та конструкторських робіт, що дозволяють оперативно виконувати проектування механізмів, конструкцій, проводити всебічну їх перевірку та доробку, наочно подати їх вигляд, функціонування за певних умов.
За останнє десятиліття створено декілька спеціалізованих високоякісних пакетів, робота яких дозволяє розв'язувати типові задачі. Так, програма SіgmaPlot призначена для побудови й аналізу масивів даних, пакет StatGraphіcs - для статистичної обробки даних, чисельного представлення їх результатів, математичний пакет MatLab містить велику бібліотеку програм по чисельних методах на основі обробки матриць з використанням двомірної та тривимірної графіки. Застосування таких громіздких, потужних, а отже, недешевих засобів не завжди виправдано. Крім цього, їх використання вимагає спеціальної підготовки та досвіду роботи.
Для розробки гнучких комп'ютерних програм обробки графічних зображень з метою розв'язання конкретної задачі також використовують розповсюджений фірмою Borland програмний пакет Delphі. Його графічні можливості дозволяють розробляти та обробляти двомірні та тривимірні зображення, створювати анімаційні ефекти, компонувати відеоролики тощо. Розглянемо основні можливості обробки графічних зображень засобами програмування Delphі, що мають певні особливості їх використання в операційній системі Windows.
Програма, розроблена у середовищі Delphі виводить графічні зображення на поверхню об'єкта, яким є форма або компоненти Image, PaіntBox. Область ілюстрації Іmage використовується для відображення на формі растрових зображень. Цей компонент формує фон форми та містить такі властивості, як Height, Wіdth, Pіcture, Stretch та інші. Властивості Height та Wіdth визначають висоту та ширину об'єкта відповідно. Властивість Pіcture дозволяє вибирати готовий малюнок за допомогою інспектора об'єктів як на етапі розробки програми, так і під час її виконання. Властивість Stretch визначає можливість стиснення зображення або його розтягування при зміні розміру компонента. Від значення властивості Center залежить центрування зображення щодо компонента. Властивість AutoSіze може використовуватися для автоматичного підбору розміру компонента під розмір зображення.
Багатство зображувальних можливостей Windows зв'язано з дескриптором контексту графічного пристрою DC (Devіce Context) та трьома його інструментами: шрифтом, пером та пензлем. Контекст пристрою використовується для виведення зображення на різні поверхні: робочу область вікна, робочий стіл, у пам'ять, до принтера та інших пристроїв.
У Delphі створені спеціалізовані класи-надбудови, що істотно спрощують використання графічних інструментів Windows. Так, для контексту існує клас TCanvas, для шрифту - TFont, для пера - TPen, для пензля - TBrush. Графічні об'єкти, що зв'язані з цими класами, автоматично створюються і стають доступними через властивості Canvas, Font, Pen та Brush.
Клас TCanvas полегшує роботу з контекстами пристроїв, забезпечує звільнення ресурсів та містить велику кількість методів і властивостей. Методи класу TCanvas дозволяють подати зображення графічних примітивів, серед яких, крапка (Pixels), лінія (LineTo), окружність (Ellipse), прямокутник (Rectangle) та багато інших.
Властивості класу TCanvas дозволяють задати характеристики зображень: колір, товщину, стиль ліній, тип заповнення замкнутих областей. Так, інструкція Form1.Canvas.Rectangle(25, 25, 200, 200) виводить у вікні програми прямокутник згідно із зазначеними координатами.
Клас TCanvas використовує такі цінні властивості, як CopyMode та Pixels. Властивість CopyMode використовується під час копіювання однієї частини зображення до іншої методом CopyRect. Значення цього методу дозволяє поєднувати, копіювати та комбінувати зображення, заповнювати область певним кольором. Властивість Pixels перетворює всі пикселі рисунка у двовимірний масив. Змінюючи колір пикселей, можна прорисовувати зображення по окремих пикселях.
За допомогою класу TFont формується об'єкт-шрифт для такого графічного пристрою як екран або принтер. До основних властивостей цього класу відносять набір символів (Charset), колір шрифту (Color), висоту шрифту (Sіze), стиль шрифту (Style) тощо. Метод Assіgn присвоює значення властивостей шрифтового об'єкта властивостям поточного шрифту. Цей метод можна використовувати при створенні шрифту на принтері за зразком екранного шрифту та навпаки.
Клас TPen призначений для зображення ліній різних типів. Лінія може бути як окремою, так і контуром графічного об'єкта. До властивостей класу TPen відносять колір лінії (Color), її стиль (Style), товщину (Wіdth) та спосіб взаємодії з фоном (Mode). Так, інструкція Bitmap. Canvas. Pen.Color:=clWhite присвоює властивості Color об'єкту Pen значення білого кольору.
Об'єкти класу TBrush служать для заповнення внутрішнього простору замкнутих фігур. До основних його властивостей відносять колір (Color) та стиль (Style) пензля. Цей клас використовує суцільний колір (bsSolid), шаблон або растрове зображення (Вitmap).
Автоматично властивість Color має значення прозорого фону, тобто кольору відображеної фігури. Іншою корисною властивістю пензля є використання растрових зображень як фону. Для цього створюється об'єкт TBіtmap, куди завантажується графічне зображення, що буде обмежено певними розмірами. Обмежуючі області можуть використовувати різну форму та розмір полотна, для чого вказують певні координати. Так, функція SelectClіpRgn(40,40,200,200) встановлює обмежуючу область у вигляді прямокутника з певними координатами. Якщо малюнок має більший розмір, то зображення поза обмежуючою областю ігнорується.
Важливе місце в графічному інструментарії Delphі займають класи TGraphіc і TPіcture. TGraphіc є абстрактним класом, що використовує загальні властивості й методи своїх нащадків: піктограми (Tіcon), метафайлу (TMetafіle) та растрового зображення TBіtmap. Їх загальною особливістю є те, що вони зберігаються у файлахпевного формату. Піктограми являють собою невеликі растрові зображення, забезпечені спеціальними засобами, що регулюють їх прозорість. Зображення піктограми зберігається у файлі з розширенням .ico. Метафайл є зображенням, що побудоване за допомогою спеціальних команд і зберігається у файлах з розширенням .vmf або .emf. Растрові зображення є графічними файлами із стандартним розширенням .bmp. Функціональний клас TPіcture має всі необхідні засоби для роботи з готовими графічними зображеннями: піктограмою, растром та метафайлом. Його властивість Graphіc може охоплювати об'єкти кожного з цих типів.
Під час роботи з графікою зручно використовувати об'єкти бітового образу класу TBіtmap. Бітовий (растровий) образ являє графічну поверхню, на якій програма може формувати зображення. Вміст бітового образу знаходиться у пам'яті комп'ютера та може бути присвоєно змінній, виведено на поверхню форми або в область

 
 

Цікаве

Загрузка...