WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Обробка масиву та використання простої ітерації - Курсова робота

Обробка масиву та використання простої ітерації - Курсова робота

(n>10)n=10;
//-----введення чисел а------------
printf("якщо не хочете вводить числа то натисныть 1 , инакше будуте вводить");
calo=getch();
if(calo==49)
{ for(i=0;ifor(j=0;ja[i][j]=rand()%100;
//-----введення чисел в------------
for(i=0;ib[i]=rand()%100;
}else
{
for(i=0;ifor(j=0;j{printf(" Введить a[%d][%d]=",i+1,j+1);
scanf("%f",&a[i][j]);
}
for(i=0;i{ printf(" Введить b[%d]=",i+1);
scanf("%f",&b[i]);
}}
//-------------------------
for(i=0;ix[i]=b[i]/a[i][i];
for(q=0;q<10;q++)
{
for(i=0;i{for(j=0;jif(j==i)suma=suma;
else suma+=x[j]*a[i][j];
y[i]=(b[i]-suma)/a[i][i];
if((y[i]-x[i])<=0.000001) goto max;
}
for(i=0;ix[i]=y[i];
}
max:
for(i=0;iprintf(" x[%d]=%f",i+1,x[i]);
for(i=0;isuma+=a[i][0]*y[i];
printf(" =%f",suma-b[0]);
getch();
setgraphmode(getgraphmode());
}
void help(void)
{ restorecrtmode();
clrscr();
textmode(BW80);
textcolor(7);
cprintf(" Мiнiстерство освiти i науки України");
printf(" ");
cprintf(" Рiвненський державний технiчний унiверситет");
printf(" ");
cprintf(" Кафедра електротехнiки i автоматики");
printf(" ");
textcolor(4);
printf(" ");
cprintf("КУРСОВА РОБОТА");
printf(" ");
textcolor(7);
printf(" ");
cprintf(" зкурсу:"Програмування та алгоритмiчнi мови"");
printf(" ");
textcolor(7);
printf(" ");
cprintf(" на тему:Розв'язання системи рiвнянь за ");
printf(" ");
printf(" ");
cprintf("допомогою методу iтерацiй"");
printf(" ");
textcolor(2);
printf(" ");
cprintf("Виконав студент першого курсу");
printf(" ");
printf(" ");
cprintf("групи АУТП-2");
printf(" ");
printf(" ");
cprintf("Лотоцький Максим");
printf(" ");
printf(" ");
textcolor(58);
cprintf("РIВНЕ-2002");
textcolor(14+128 );
printf(" ");
cprintf(" натиснiть будь-яку клавiшу");
getch();
textcolor(GREEN );
setgraphmode(getgraphmode());
}
void draw(int x0,int y0)
{
unsigned char color[16]={0,4,2,6,1,5,3,7,8,12,10,14,9,13,11,15};
struct bmpinfo
{
char h1,h2;
unsigned long
size,reserved,offset,b,width,height;
unsigned int plans,bpp;
};
bmpinfo info;
FILE *f;
int x,y;
unsigned char b;
unsigned char bh;
unsigned char bl;
int nb;
int np;
int i,j;
if((f=fopen("34_.bmp","rb"))==NULL)
printf("-1");
//return -1;
fread(&info,sizeof(info),1,f);
if(info.bpp!=4)
printf("-2");
//return -2;
x=x0;
y=y0+info.height;
nb=(info.width/8)*4;
if((info.width/8)!=4)nb+=4;
fseek(f,info.offset,SEEK_SET);
for(i=0;i<=info.height;i++)
{
np=0;
for(j=4;j{
b=fgetc(f);
if(np>4;
putpixel(x,y,color[bh]);
x++;
np++;
}
if (np{
bl=b&15;
putpixel(x,y,color[bl]);
x++;
np++;
}
}
x=x0;
y--;
}
fclose(f);
}
void Pidgotovka(void);
void *saucer;
int size;
void max(void);
main()
{
int q,X,y,c,STEP=200;
int gdriver=DETECT,gmode,errorcode;
initgraph(&gdriver,&gmode,"c:\bcpp\bgi");
errorcode=graphresult();
if(errorcode !=grOk)
{
printf("Помилка графiчного режиму типу:%s ",grapherrormsg(errorcode));
printf("Натиснiть будь-яку клавiшу для виходу");
getch();
exit(1);
}
help();
poch:
q=1;
X=69;
y=111;
Pidgotovka();
do
{
putimage(X,y,saucer,XOR_PUT);
c=getch();
putimage(X,y,saucer,XOR_PUT);
switch(c)
{
case 80: y+=STEP;q++;if(y==511){y=111 ;q=1;}break;
case 72: y-=STEP;q--;if(y==-89){y=311;q=2;}break;
case 13: if(q==2)goto popa;if(q==1){maxa();
goto poch; }
}
} while(c!=27);
popa:
free(saucer);
closegraph();
}
void Pidgotovka(void )
{
draw(0,-2);
size=imagesize(69,111,207,177);
saucer=malloc(size);
getimage(69,111,207,177,saucer);
putimage(69,111,saucer,XOR_PUT);
}
Приклад
Запустивши перший пункт меню будемо мати :
Введiть кiлькiсть елементiв6
якщо не хочете вводить числа то натисныть 1 , инакше будуте вводить
x[1]=0.802469
x[2]=0.831579
x[3]=0.978261
x[4]=0.000000
x[5]=0.716216
x[6]=0.371795
перевірка:
=0.000000
Висновок
Завдяки цій курсовій роботі я закріпив здобуті теоретичні знання з курсу "Програмування та алгоритмічні мови",навчився застосувати їх при вирішенні питань виробничого характеру. Склав програму, яка знаходила корені системи рівняннь за допомогою методу простої ітерації .
Література
1.Головко Д.Б. і ін. Автоматика і автоматизація технологічних процесів,
"Либідь", 1997 р., 230 с.
2.Крис Паппас, Уїльям Мюррей, Програмирование на С и С++,
"Ирина", BHV,Киев,2000.
Ця курсова робота люб'язно надана Олександром Подранецьким

 
 

Цікаве

Загрузка...