WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Особливості розробки програмних засобів на основі об’єктно-орієнтованого програмування - Реферат

Особливості розробки програмних засобів на основі об’єктно-орієнтованого програмування - Реферат

представлення числових даних. Отримані результати, що містять дрібну частину, мають бути правильно округлені та однозначно представлені. При цьому варто дотримувати єдиних вимог, використовуючи однакову кількість знаків у дрібній частині числа, роздільник груп розрядів у числових даних з великим значенням, єдиний формат числових даних в одній області представлення (шрифт, колір, вид тощо).
До змістового компонента відносять наявність у програмі інформаційних областей з необхідними довідковими відомостями, точну розробку необхідних вихідних форм згідно із законодавством України, можливості роботи у комп'ютерній мережі з використанням клієнт-серверних технологій.
Наочний компонент програми ставить вимоги до розміщення інформації на екрані згідно з особливостями сприймання її людиною. Так, людське око, звичне до читання зліва направо, розпочинає перегляд інформації від лівого верхнього кута екрану до правого нижнього кута. Тому початкову або найважливішу за логікою представлення інформацію слід розташовувати у лівому верхньому куті екрану.
Комп'ютерна програма повинна містити допоміжну, спливаючу інформацію, що пояснює призначення кожного компонента форми на екрані. Це значно полегшує освоєння користувачем роботи програмного засобу. При цьому слід уникати зайвих текстових подробиць та незначущих графічних прикрас, що відволікає увагу людини під час роботи з програмою.
Особливу увагу треба приділити кольоровому оформленню програмного засобу, який повинен відповідати закономірностям сприймання людиною спектру кольорів. Дотримання цих вимог дозволяє користувачеві працювати з програмою без впливу на його фізичний стан. Тому розробнику комп'ютерної програми слід пам'ятати такі правила:
- короткохвильові кольори (фіолетовий, синій) при систематичному використанні призводять до пригніченого стану користувача, надмірного напруження його очей;
- чим більша довжина хвилі колірного спектру (червоний, рожевий, жовтогарячий), тим сильнішим є вплив на зоровий аналізатор користувача, а це призводить до його стомлення;
- кольори середньої частини спектра (зелений, прилеглі до жовтого та блакитного, а також сірий) створюють найкращі умови для сприйняття інформації, оскільки не викликають ні пригнічуваної, ні збуджуючої дії;
- велика кількість областей з різнокольоровими відтінками спричинює роззосередження уваги користувача. Контрастне забарвлення створює різкий перепад довжини хвиль кольору, що важко сприймається людським оком, тому екран слід оформлювати в єдиній тональності;
- одночасно рекомендується використовувати не більше 4-х основних кольорів;
- однакові відтінки кольорів, окремі рамки використовують для передачі єдності інформації, її подібності, тоді як контрастні кольори або взагалі відсутність кольору (білий чи фоновий) - для розходження, ізолювання інформації.
Деякі інформаційні об'єкти програмного засобу потребують підвищеної уваги користувача. З метою її активізації слід використовувати коректні способи, що зосереджують увагу, при цьому не відволікають людину від змісту інформації. До таких прийомів відносять збільшення шрифту або підкреслення тексту, кольорове оформлення, використання короткочасного переміщення об'єкта або його нетривале мерехтіння (кілька секунд) з низькою частотою.
Велике значення має ефективне використання площі екрана програми. Слід раціонально використовувати під усі види інформації не більше 90% від загальної площі екрану. При цьому краще розподілити екран на окремі зони для компонентів уведення інформації, отримання результатів, а також для компонентів виклику додаткової інформації, переходу до попереднього або наступного етапів роботи комп'ютерної програми.
Емоційний компонент орієнтований на розвиток позитивних емоційних умов роботи користувача з програмним засобом, застосування ним ефективних засобів управління програмою.
Найбільш сприятливою формою організації програмного засобу є використання компонента меню, однак при цьому також слід дотримуватися певних норм. Так, при створенні меню необхідно обмежуватися не більше як дев'ятьма командами, тоді як кожна команда меню не повинна перевищувати трьох укладень. Робота з пунктами меню має здійснюватися за допомогою одночасної роботи користувача як з мишею, так і з клавіатурою.
Обробка інформації припускає можливості сортування, пошуку та вибірки даних за певною умовою. При роботі з інформацією великих об'ємів треба використовувати швидкі методи розміщення на формі екранних покажчиків процентного виконання операції обробки даних.
Рутинна робота користувача при введенні чи редагуванні даних викликає втому та знижує уважність, веде до зростання кількості помилок. Наявність режиму автоматичного збереження даних та можливість скасування останньої дії допоможуть уникнути зайвих проблем.
Для покращення емоційного стану користувача під час роботи розробники програмного засобу передбачають звуковий супровід, створення мовних або музичних фрагментів. Робота із звуковою інформацією також має певні особливості. Так, слід пам'ятати, що час обробки звукової інформації довший, ніж зорової, тому звук і текст не повинні дублюватися, а можуть лише доповнювати один одного. Для більш осмисленого сприймання звукової інформації її чергують із текстовою. При використанні музичних збірників треба пам'ятати, що використання спокійного музичного супроводу підтримує увагу, тоді як ритмічна музика увагу роззосереджує.
Одним із важливих факторів підтримки сприятливих умов роботи з програмним засобом є стійкість програми до некваліфікованих дій користувача. Тому при введенні інформації слід передбачити використання маски введення даних, застосування єдиного роздільника дрібної частини числа незалежно від способу введення користувачем. Це дозволяє уникнути введення некоректних даних та "зависання" системи.
Урахування перелічених техніко-технологічних та психолого-фізіологічних особливостей розробки програмного засобу дозволяє спеціалісту значно знизити термін створення ефективної комп'ютерної програми, зорієнтованої на підвищену якість обробки інформації та продуктивну роботу користувача.
ЛІТЕРАТУРА
1. Глушаков С.В., Мельников В.В., Сурядный А.С. Программи-рование в среде Windows: Учебный курс. - Харьков: Фолио; М.: ООО "Издательство АСТ", 2001. - 487 с.
2. Иванова Г.С., Ничушкина Т.Н., Пугачев Е.К. Объектно-ориентированное программирование: Учеб. для вузов. - М.: Изд-во МГТУ имени Н.Э.Баумана, 2001. - 320 с., ил. (Сер. Информатика в техническом университете).
3. Мархель И.И. Компьютерная технология обучения: Психолого-педагогические проблемы // Советская педагогика. - 1990. - № 5. - С. 87-91.
4. Мачто Д., Фолкнер Д.Р. Delphi: Пер. с анг. - М: Бином, 1995. - 464 с.
5. МашбицЕ.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения. - М.: Педагогика, 1988. - 191 с.
6. Скляров В.А. Язык С++ и объектно-ориентированное программирование. - М.: Высш. шк., 1997. - 478 с.
7. Фаронов В.В. Delphi 5. Руководство программиста. - М.: Нолидж, 2001. - 880 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...