WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Особливості розробки програмних засобів на основі об’єктно-орієнтованого програмування - Реферат

Особливості розробки програмних засобів на основі об’єктно-орієнтованого програмування - Реферат

реалізовані перші чотири принципи, серед них С++Builder, Visual С++, Delphi та інші.
Так, абстрагуванням є процес виокремлення певних характеристик об'єкту, що відрізняють його від інших та визначають його особливості. Залежно від поставленої задачі характеристикою може бути форма предмета, його вага, матеріал або закон руху тощо. Абстрагування допускає об'єднання усіх характеристик, що визначають стан та поведінку об'єкта, в єдину програмну одиницю певного типу. Так формується клас об'єкта.
Обмеження доступу дозволяє приховувати окремі елементи об'єкта, що не відображають його істотні характеристики. Необхідність обмеження доступу припускає розмежування двох частин в описі характеристик об'єкта, а саме на інтерфейс та реалізацію.
Інтерфейсом є сукупність доступних елементів, що характеризують стан та поведінку об'єкта, тоді як реалізація відображає сукупність тільки недоступних елементів цього ж об'єкта. Це дозволяє розробнику програмного засобу виконувати конструювання програми за етапами, а також легко модифікувати реалізацію окремих об'єктів.
Об'єднання усіх властивостей об'єкта в єдину абстракцію та обмеження доступу до реалізації його властивостей визначило таке важливе поняття об'єктно-орієнтованого програмування, як інкапсуляція.
Модульність припускає реалізацію програм у вигляді окремих частин, так званих модулів. Використання модульності спрощує проектування та налагодження програми.
Ієрархічність є впорядкованою системою характеристик об'єкта. Вона використовується під час розробки структури класу, при побудові складних класів на базі простих за рахунок додавання нових характеристик та інших уточнень.
Основним недоліком об'єктно-орієнтованого програмування є зниження швидкості роботи середовища через більш складну організацію програмної системи. Цей недолік усувається при використанні розробником сучасної високошвидкісної комп'ютерної техніки.
Відсутність єдиної прийнятої термінології є недоліком теоретичного аспекту об'єктно-орієнтованого програмування.
Розробка програмних засобів для операційних систем Windows має ряд особливостей. Так, взаємодія програмного засобу з користувачем та з операційною системою здійснюється через відправлення та обробку повідомлень. Таку побудову обробки повідомлень в програмі назвали подією.
Управління подіями є процесом самостійним, не зв'язаним з програмуванням. Існують програми, що працюють за принципом події, але не є об'єктно-орієнтованими. Поєднання об'єктно-орієнтованої технології та опис реакції програми на подію дозволили істотно спростити процес програмування. Існуючі об'єктно-орієнтовані середовища програмування дозволяють порівняно легко розробляти складні Wіndows-програми, автоматизувати операції розробки програмного засобу та пропонують велику кількість різних шаблонів та заготовлень.
Процес розробки комп'ютерної програми на основі об'єктно-орієнтованого програмування містить такі етапи, як аналіз, проектування, еволюція та модифікація.
Метою аналізу є максимально повний опис поставленої задачі. На цьому етапі аналізується предметна область задачі, виконується об'єктна декомпозиція програми та визначаються особливості поведінки об'єктів. За результатами аналізу розробляється структурна схема програми, описуються об'єкти та події над ними.
Проектування поділяється на логічне та фізичне. Логічне полягає у розробці структури класів, коли визначаються поля для збереження складових об'єктів, алгоритми методів, що описують поведінку об'єктів.
Розробляючи класи об'єктів, слід відповісти на такі питання:
- Скільки класів потрібно для реалізації об'єктів, отриманих при декомпозиції задачі?
- Які дані необхідно описати як поля класу?
- Які методи, що визначають поведінку об'єктів, треба помістити до класу?
- Чи зв'язані між собою класи задачі? Чи потрібна побудова ієрархії класів?
Фізичне проектування містить об'єднання опису класів у модулі, вибір схеми їх підключення (статична або динамічна), визначення способів взаємодії з обладнанням, операційною системою та іншим програмним забезпеченням (базами даних, мережним оточенням), забезпечення синхронізації процесів для систем рівнобіжної обробки тощо.
На етапі проектування використовуються такі прийоми розробки класів як спадкування, композиція, наповнення. Результатом етапу проектування є створення ієрархії класів та їх опис.
Еволюція системи представляє етап послідовної реалізації та підключення класів до проекту. Процес починається із створення основного інтерфейсу проекту, бібліотеки класів, описуються тип поля класу, розробляються алгоритми методів, уточнюються вимоги до програми та вносяться певні зміни. Одержаний прототип продукту тестується й налагоджується.
Модифікація являє собою етап додавання нових функціональних можливостей до програми. Зміни торкаються лише реалізації класу, не змінюючи його інтерфейсу, інакше внесення на цьому етапі змін до інтерфейсу викличе необхідність узгодження процесів взаємодії між об'єктами та потребує змін в інших класах програми. Простота модифікації дозволяє легко адаптувати програмний продукт до умов експлуатації, що постійно змінюються.
Порівнюючи середовища програмування Vіsual C++, Delphі та C++ Buіlder, треба відзначити, що Vіsual C++ є найбільш універсальним програмним пакетом, а тому найбільш складним. Він використовує розвинуту об'єктну модель C++ та має більш могутню бібліотеку об'єктів. Інтерфейс і засоби Vіsual C++ потребують більше часу на їх освоєння й орієнтовані на професійні розробки високого рівня.
Delphі та C++ Buіlder використовують ідентичні середовища програмування та бібліотеку об'єктів VCL (Vіsual Component Lіbrary). Розробка програмних засобів у цих середовищах у порівнянні з Vіsual C++ значно більш автоматизована й полегшена. Вони містять засоби зв'язку з популярними базами даних, дозволяють створювати якісні програмні продукти за істотно коротший термін. Виходячи з того факту, що Паскаль є найкращою навчальною мовою програмування, ми визначили Delphі (Object Pascal) найбільш сприятливим середовищем для навчання студентів програмування.
Будь-який програмний засіб, розроблений на основі Delphi містить об'єкт-форму (вікно програми), де розміщуються певні компоненти. При цьому всі об'єкти форми повинні відповідати вимогам замовника та орієнтуватися на тривалу роботу з користувачем. Тому, крім техніко-технологічних вимог до розробки програм, слід також урахувати психолого-фізіологічні вимоги до поданої на екрані інформації. Основна увага під час процесу розробки комп'ютерної програми зосереджується на проектуванні форми з включенням змістового, наочного та емоційного компонентів, що впливають на ефективність роботи програмного засобу. Кожний з компонентів знаходиться у постійному взаємозв'язку з іншими компонентами.
Змістовийкомпонент визначається вимогами до коректного представлення інформації та вимагає правильності отриманих результатів при розрахунках. Так, під час роботи з фінансовими документами варто вибирати правильний спосіб

 
 

Цікаве

Загрузка...