WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Історичний аспект створення та використання комп'ютерних мереж у навчанні - Реферат

Історичний аспект створення та використання комп'ютерних мереж у навчанні - Реферат

(Network Control Protocol). Протягом 1971 - 1972 років протокол NCP був реалізований на всіх комп'ютерах які входили до мережі Arpanet, і тільки тоді було створено середовище, в якому стало можливо використовувати прикладне програмне забезпечення. У цей же час була апробована перша електронна пошта.
Перша система обміну текстовими повідомленням була створена Дугом Енгельбартом з Стенфорду. Вся наступна робота над першою версією поштового клієнта продовжувалася півроку Реєм Томлінсоном. Він надав їй вигляду поштового конверта з грифом "куди", "кому" і самим текстом листа. Також для зручності автор запропонував розташувати на кожному комп'ютері віртуальну поштову скриньку. Однак знайомий нам вигляд електронна пошта набула тільки після серйозного доопрацювання програми Лоуренсом Робертсом. Робертс передбачив перегляд списку всіх листів, вибірковий перегляд потрібного повідомлення, збереження листа в окремому файлі, пересилку іншому адресату й можливість автоматичної підготовки відповіді [10]. Після виникнення електронної пошти її почали активно використовувати для дистанційної освіти у багатьох навчальних закладах, як більш дешевий та швидкий засіб спілкування студентів та викладачів.
Перші міжнародні підключення до комп'ютерної мережі Arpanet були здійснені у 1973 році, коли до мережі приєдналися локальні мережі навчальних закладів різних країн: Англії, Норвегії, Франції, ФРН. У цьому ж році було розпочато використання супутникової лінії зв'язку з Гавайським університетом.
У 1975 році експериментальна програма експлуатації мережі була завершена і в травні того ж року проект було передано під пряме керівництво відділу передавання даних міністерства оборони США.
У цей час з'являється велика кількість різноманітних комп'ютерних мереж. Так, у 1977 році починає функціонувати мережа TheoryNet, розробником якої став Л. Ландвебер, професор Вісконсинського університету. Ця мережа об'єднувала більше 100 спеціалістів з обчислювальної техніки, використовувалась електронна пошта та Telnet. Відбулась демонстрація взаємодії Arpanet, PrNet (Packet Radio Net), Ethernet та SatNet (Satellite Network) на основі протоколів TCP/IP.
На початку 80-х років у практиці навчання з'являються перші важливі спроби використовувати у викладанні не тільки персональний комп'ютер, а й мережі персональних комп'ютерів. Такі спроби мали місце в багатьох країнах світу. Наприклад, у Бердянському державному педагогічному інституті під час навчання студентів використовувалися мережі комп'ютерів УКНЦ, Yamaha та інші.
У Західній Європі, незважаючи на окремі спроби розробки комп'ютерних мереж, їх розвиток було затриманий до початку 70-х років, коли було нагромаджено перший досвід використання мережі ARPA. Необхідно зауважити, що виникненню проектів національних комп'ютерних мереж передувала розробка двох міжнародних мереж - Європейської інформаційної мережі (EIN) та EuroNet. Домовленості про утворення Європейської комп'ютерної мережі були підписані 23 листопада 1971 року Італією, Францією, Югославією, Норвегією, Швейцарією, Швецією та Англією.
Проект передбачав розробку експериментальної мережі пакетної комутації з п'ятьма комутаційними вузлами. Завдання мережі були сформульовані таким чином [9]:
" сприяти обміну ідеями між обчислювальними центрами, а також розробці координованої програми;
" забезпечити форму для дискусій і порівняння запропонованих схем національних мереж, а також сприяти розробці європейських стандартів обміну інформацією між комп'ютерами;
" створити потенційну модель для майбутніх мереж, які використовуватимуться як для комерційних, так і інших цілей, зменшити невідповідність між системами обробки інформації, які перебувають на стадії планування.
З 1989 року починається масове підключення до комп'ютерної мережі NSFNet різних країн світу. В першу чергу до комп'ютерної мережі Інтернет підключалися навчальні заклади. Україна була підключена до всесвітньої комп'ютерної мережі у 1993 році.
Розглянемо більш детально, в чому полягають переваги використання комп'ютерної мережі у навчанні.
Навчання з використанням комп'ютерних мереж дає можливість викладачеві оперативно публікувати методичні матеріали. Студенти можуть разом виконувати один навчальний проект. Головними перевагами використання комп'ютерних мереж у навчанні є:
- гнучкість навчального процесу (незалежність від місцезнаходження учня, студента);
- легкість обслуговування й оновлення методичного матеріалу та навчальних комп'ютерних програм;
- можливість для співробітництва, яке є дуже необхідним при колективному навчанні.
Існують й інші переваги використання комп'ютерних мереж у навчанні. Це середовище, яке повністю відповідає вимогам повномасштабної системи навчання, що інтегрує в собі управління навчальним матеріалом, діяльністю студентів, розробкою інформаційного змісту (навчальний план, авторські матеріали), механізм доставки методичних матеріалів, довідників, словників, тестування та зворотній зв'язок, а також засоби для моніторингу та збору статистики роботи студентів.
У наступних дослідженнях будуть розглянуті такі питання:
1. проблеми моделювання логічної структури курсу "Комп'ютерні мережі";
2. розробка технології навчання студентів інженерно-педагогічних спеціальностей, що має в основі використання програмування як методу навчання.
ЛІТЕРАТУРА
1. Бутрименко А.В. Разработка и эксплуатация сетей ЭВМ. - М.: Финансы и статистика, 1981. - 256 с., ил.
2. Глушков В.М. Основы безбумажной информатики. Изд. 2-е, испр.- М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1987.-552 с.
3. Глушков В.М. Проблемы и перспективы создания ОГАС. - М.: Вопр. Кибернетики, 1977, вып. 21, с. 3-12.
4. Митрофанов Ю.И., Квашин Г.А. Некоторые результаты имитационного моделирования вычислительного центра коллективного пользования СО АН СССР. - В кн.: Вычислительные сети коммутации пакетов: Тез. докл. Всесоюз. конф. Рига, 1979, с. 201-204
5. Проблемы проектирования республиканской автоматизированной системы / В.М. Глушков, М.Т. Матвеев, А.А. Стогний, Н.Н. Быченок. - В кн.: Проблемы проектирования и моделирования обеспечивающих систем РАС. К., 1977, с.3-12, Сети ЭВМ / В.М. Глушков, Л.А. Калиниченко, В.Г. Лазарев, В.И. Сифоров / Под. ред. В.М. Глушкова. - М.: Связь, 1977. - 280 с.
6. Салмина Н.Г. Знак и символ в обучении - М.: Из-во Моск. ун-та, 1988. - 288с.
7. Щербина В.И. Сетевые сообщества в ракурсе социологического анализа: Опыт рефлексии становления "киберкоммуникативного континуума". - Запорожье: Просвіта, Бердянський государственный педагогический институт, 2001. - 228 с.
8. Якубайтис Э.А. Архитектура вычислительных сетей. - М.: Статистика, 1980. - 279 с.
9. Vereinbarung uber den Aufbau eines Europaischen Infirmatiknetzes, abgesschlossen in Bruessel am 23. November 1971.
10. История создания почты и интернета http://security.tsu.ru/info/misc/
comer/chap1.htm

 
 

Цікаве

Загрузка...