WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Історичний аспект створення та використання комп'ютерних мереж у навчанні - Реферат

Історичний аспект створення та використання комп'ютерних мереж у навчанні - Реферат


Реферат на тему:
Історичний аспект створення та використання комп'ютерних мереж у навчанні
Розглянемо історичний аспект створення комп'ютерних мереж, провідні ідеї, що були покладені в основу глобальної комп'ютерної мережі Інтернет та локальних комп'ютерних мереж, що надасть можливість встановити форми та методи використання мережних технологій у навчанні, визначити загальні тенденції розвитку мережних технологій в освіті.
Процес перетворення комп'ютерних мереж у засіб навчання був досить складним і тривалим. Отже, розробка методики навчання мережних технологій потребує, з одного боку, науково-історичної оцінки форм і видів комп'ютерних мереж на різних етапах розвитку, а з іншого боку - аналізу під певним кутом зору ролі комп'ютерних мереж у навчанні, а також перспектив їх використання.
Історичний підхід до вивчення шляхів і форм використання комп'ютерних мереж має велике значення для комплексної розробки проблеми дослідження. При цьому необхідно порівняти особливості розвитку теорії та практики застосування комп'ютерних мереж. У наш час для дидактики, педагогічної психології і методики знову стає серйозною проблемою реалізація принципу наочності. Чимало сил і часу викладачі витрачають на пошук та виготовлення наочних посібників. Використання комп'ютерних мереж повинно значно полегшити вибір, пошук та використання наочності різного виду.
Як наголошує професор Н.Г. Салміна [6], знаки і символи оточують людину. Потрібно навчитися розуміти й оперувати знаками різного роду. Навчання, трудова та професійна діяльність широко використовують знаки і символи та потребують розвитку семіотичної функції людини. Використання комп'ютерних мереж перш за все базується на оперуванні різного роду знаками та символами. Ця проблема також має бути розв'язана у контексті використання мережних технологій.
Аналіз практики вищих навчальних закладів показує, що на сьогодні відсутня цілісна методика професійно спрямованого викладання дисциплін, пов'язаних із вивченням комп'ютерних мереж та мережних технологій з урахуванням сучасного етапу розвитку інформатики.
Проблемою нашого розгляду є історичний аспект створення комп'ютерних мереж та методів використання мережних технологій у навчанні.
Мета дослідження полягає у визначенні методів використання мережних технологій у навчанні та тенденцій розвитку мережних технологій в освіті.
За останнє десятиліття обчислювальна техніка і форми її використання набули значних змін. Цей процес викликаний як появою нової елементної бази, що дозволяє робити високошвидкісні та відносно дешеві персональні комп'ютери, так і зближенням обчислювальної техніки і техніки зв'язку. Така ситуація забезпечує можливість створення систем, в яких збереження, оброблення і передавання інформації пов'язані настільки тісно, що стає неможливим здійснити адекватний поділ на складові такої інтегрованої системи, як комп'ютерна мережа. Як це нерідко відбувається з напрямками, що виникають на стику різних галузей техніки, комп'ютерні мережі зазнають період інтенсивного розвитку як з погляду практичного застосування, так і в плані розробки теоретичних питань.
Динамічний розвиток цієї галузі техніки знайшов своє відображення й у зміні значення, вкладеного у поняття комп'ютерної мережі. У середині 60-х років, коли комп'ютерні мережі почали вперше згадуватися у науковій літературі, ця назва була пов'язана в основному з використанням обчислювальних машин (як правило, універсальних ЕОМ) як комутаційних вузлів у мережах цифрового передавання даних. У процесі включення в такі мережі як кінцевих пристроїв комп'ютерів, що здійснюють інформаційний обчислювальний сервіс, під комп'ютерними мережами почали розуміти весь комплекс технічних засобів, програмного забезпечення й організаційної структури, що забезпечує можливість спільної роботи всіх елементів системи та їх експлуатацію географічно розподіленими користувачами [1, 3].
З розвитком комп'ютерних мереж змінювалася й мета, яку ставили перед собою розробники. Не виправдалися міркування про те, що головна перевага комп'ютерних мереж полягає у можливості перерозподілу і вирівнювання обчислювального навантаження між комп'ютерами, підключеними до мережі. У той же час можливість спеціалізації обчислювальних центрів і, як наслідок, поділ праці, що здавався спочатку несуттєвим побічним ефектом, виявився, принаймні на даний період часу, одним із найбільш значних результатів використання комп'ютерних мереж. Можливість спеціалізації обчислювальних центрів дуже важлива у процесі навчання, зокрема технічних дисциплін, пов'язаних з використанням комп'ютерної техніки, а саме комп'ютерних мереж. Це вимагає поділу навчальної комп'ютерної мережі на окремі класи, та використання класу як окремої лабораторії.
Незважаючи на невідповідність початкової мети і досягнутих результатів, функціонування комп'ютерних мереж довело їх технічну життєздатність, економічну доцільність і педагогічну перспективність. Уключення комп'ютерів у мережі дозволило суттєво підвищити ефективність їх використання у різних галузях промисловості та науки. Навчальним закладам це дало змогу поліпшити наукову та методичну співпрацю між окремими кафедрами, факультетами та навчальними закладами взагалі.
Проблема перенесення та сумісності програмного забезпечення, що є досить складним процесом у галузі масового застосування обчислювальної техніки, набула іншої форми - можливості доступу через комп'ютерну мережу до різних комп'ютерів і програм, а спеціалізація обчислювальних центрів призвела до підвищення продуктивності праці програмістів.
Така проблема також виникає та розв'язується у комп'ютерних методиках навчання. Існує багато видів та форм педагогічних програмних засобів, що ускладнює роботу педагога. Багато вчених висловлюють думки про необхідність стандартизації педагогічного програмного забезпечення. Це стосується їх зовнішнього вигляду, призначення, структури та змісту допомоги, вмонтованої у програмний засіб та ін.
Характерною властивістю створення й експлуатації комп'ютерних мереж є комплексність виникаючих проблем. Коло завдань, що підлягають розв'язанню, не обмежується тільки технічними задачами, а включає також організаційні, економічні, соціальні, педагогічні, юридичні, а інколи й політичні проблеми. Що стосується педагогічних проблем, то це перш за все проблеми використання комп'ютерних мереж у навчанні та дистанційній освіті.
Дослідженням та розробкою комп'ютерних мереж займалися у багатьох країнах, провідні вчені створювали власні стандарти та протоколи. Але лідерами в цих дослідженнях були СРСР та США.
Основні принципи побудови мереж ЕОМ у СРСР розроблені і викладені в працях В.М. Глушкова [2; 3]. Зокрема, ним уперше була висловлена ідея створення державної мережі обчислювальних центрів, обґрунтована доцільність її впровадження та розроблені методологічні і наукові основи її побудови. В.М. Глушков один із перших наголосив на необхідностівикористання

 
 

Цікаве

Загрузка...