WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → AutoCAD: основні поняття й принципи роботи системи (науковий реферат) - Реферат

AutoCAD: основні поняття й принципи роботи системи (науковий реферат) - Реферат

вікна той елемент, кольори якого бажано змінити.
Список, що розкривається, Color дозволяє призначити кольори для елемента головного вікна, обраного в списку Window Element або на панелях Model Tab та Layout Tabs.
Кнопка Default All дозволяє повернути значення всіх параметрів керування кольорами елементів головного вікна в стан, визначений за замовчуванням.
Кнопка Default One Element дозволяє повернути значення одного обраного параметра управління яким-небудь елементом головного вікна в стан, визначений за замовчуванням.
Діалогове вікно Command Line Window Font (мал. 1.4) управляє шрифтом для повідомлень у вікні команд. Вікно містить три панелі, інформаційне поле і дві кнопки.
Панель Font містить поле введення, у якому приведене значення поточного шрифту, і список, що розкривається, де можна вибрати ім'я іншого шрифту для тексту повідомлень у командному рядку.
Панель Font Style містить поле введення, у якому приведене значення поточного стилю шрифту, і список, де можна вибрати інший стиль шрифту для тексту повідомлень у командному рядку.
Рис. 1.4. Вибір шрифту для командного рядка
Панель Size містить поле введення, у якому приведене значення поточного розміру шрифту, і список, де можна вибрати інший розмір шрифту для тексту повідомлень у командному рядку.
Інформаційне поле Sample Command Line Font відображає написання поточного шрифту.
Панель Layout Elements вкладки Display містить параметри управління для існуючих і нових компонувань простору листа. Відповідне використання простору листа вимагає деякого досвіду поводження з ним, тому ми не рекомендуємо починаючому користувачеві змінювати настроювання, задані на цій панелі за замовчуванням.
Прапорець Display Layout and Model Tabs включає або відключає відображення ярликів вкладок Layout та Model у нижній частині області креслення. При роботі з монітором, що має невеликий екран, можна відключати відображення цих ярликів з метою збільшення робочої зони головного вікна AutoCAD. За замовчуванням прапорець включений.
Прапорець Display Margins дозволяє відображення країв поля друку при роботі в просторі листа. Краї зображуються пунктирними лініями, їхнє положення відповідає поточним настроюванням плотера або принтера. Об'єкти, виведені поза краями поля, відтинаються при виводі креслення на пристрої друку. За замовчуванням прапорець включений.
Прапорець Display Paper Background включає або відключає затінення області за межами розміру паперу, визначеного в настроюваннях пристрою друку. За замовчуванням при відображенні простору листа на екрані монітора затінення дозволене.
Прапорець Display Paper Shadow визначає чи буде відображатися тінь навколо листа. За замовчуванням прапорець включений.
Прапорець Show Page Setup Dialog for New Layouts вказує чи відображати діалогове вікно Page Setup у ході створення нового простору листа. Це вікно використовується для установки параметрів, пов'язаних з настроюванням простору листа. За замовчуванням прапорець включений.
Прапорець Create Viewport in New Layouts дозволяє автоматичне створення видового екрана в новому просторі листа. За замовчуванням прапорець включений.
Панель Display Resolution вкладки Display дозволяє настроювати параметри виводу на екран об'єктів системи AutoCAD. Установки діють тільки на відображення об'єктів на екрані і не діють при одержанні твердої копії креслення (у цьому випадку вони визначаються можливостями пристрою виводу). Змінювати значення цих параметрів звичайно не потрібно.
Поле введення Arc and Circle Smoothness забезпечує управління гладкістю відображення кіл, дуг кіл та еліпсів на екрані монітора. Чим більше значення цього параметра, тим більший час потрібно системі AutoCAD, щоб відтворити зазначені об'єкти. Припустимий діапазон зміни значень параметра - від 1 до 20000. Значення за замовчуванням - 100. Поточне значення параметра зберігається в системній змінній VIEWRES.
Поле введення Segments in a Polyline Curve встановлює число сегментів, які утворять криволінійні ділянки в полілінії. Дія параметра аналогічна попередньому. Припустимий діапазон зміни значень параметра - від -32767 до +32767. Значення за замовчуванням - 8. Поточне значення параметра зберігається в системній змінній SPLINESEGS.
Поле введення Rendered Object Smoothness забезпечує управління гладкістю тривимірних криволінійних поверхонь об'єктів системи AutoCAD. Чим більше значення цього параметра, тим більший час потрібно програмі AutoCAD для візуалізації об'єктів. Припустимий діапазон - від 0,01 до 10.
Значення за замовчуванням - 0,5. Поточне значення параметра зберігається в системній змінній FACETRES.
Поле Contour Lines per Surface встановлює число утворюючих ізоліній для поверхні об'єкта. Чим більше значення цього параметра, тим більший час потрібно програмі AutoCAD, щоб побудувати зазначені об'єкти. Припустимий діапазон - від 0 до 2047. Значення за замовчуванням - 4. Поточне значення параметра зберігається в системній змінній ISOLINES.
Панель Display Performance вкладки Display містить параметри, які впливають на продуктивність системи AutoCAD.
Прапорець Pan and Zoom with Raster Image дозволяє відображення растрових зображень при виконанні команд PAN й ZOOM у реальному часі.
Рекомендується використовувати значення параметра за замовчуванням, тому що включення цього режиму істотно сповільнює роботу системи. Поточне значення параметра зберігається в системній змінній RTDISPLAY.
Прапорець Highlight Raster Image Frame Only управляє підсвічуванням обраних растрових зображень. Включення цього прапорця підвищує ефективність роботи системи, тому що при виборі об'єкта висвітлюються тільки рамка, що обмежує растрове зображення. Поточне значення параметра зберігається в системній змінній IMAGEHLT.
Прапорець True Color Raster Images and Rendering управляє якістю відображення растрових зображень. Його включення значно зменшує ефективність роботи системи.
Прапорець Apply Solid Fill управляє заливанням плоских фігур, широких ліній (поліліній і мультиліній) і штрихувань. Щоб підвищити ефективність системи при роботі із тривимірними об'єктами, цей параметр можна виключити. Поточне значення параметра зберігається в системній змінній FILLMODE.
Прапорець Show Text Boundary Frame Only управляє відображенням тексту на екрані монітора. У випадку установки цього прапорця замість тексту буде відображатися прямокутна рамка, дозволяючи заощадити час, затрачуваний на регенерацію креслення. Поточне значення параметра зберігається в системній змінній QTEXTMODE.
Прапорець ShowSilhouettes in Wireframe управляє відображенням кривих контуру тривимірних моделей. Рекомендується використовувати значення параметра за замовчуванням. Поточне значення параметра зберігається в системній змінній DISPSILH.
У нижній частині вкладки Display розташовані дві панелі: Crosshair Size й Reference Fading Intensity.
Панель Crosshair Size дозволяє встановити, за допомогою поля введення або шкали, розмір перехрестя графічного курсору у відсотках від розміру екрана. Числове значення розміру курсору задають у полі введення. Припустимий діапазон

 
 

Цікаве

Загрузка...