WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Система управління базами даних - Реферат

Система управління базами даних - Реферат

СУБД відіграють питання часу і достовірності.
У світі існує безліч СУБД. Незважаючи на те, що вони можуть по-різному працювати з різними об'єктами і надають користувачу різні функції й засоби, більшість СУБД спираються на єдиний устояний комплекс основних понять. Це дає нам можливість розглянути одну систему й узагальнити її поняття, прийоми й методи на весь клас СУБД.
Найпоширенішими СУБД є Visual FoxPro та Microsoft Access.
Система управління базами даних VISUAL FOX PRO (VFP)
СУБД VFP - це реляційна база даних. Кожна таблиця зберігається в окремому файлі з розширенням dbf. Усі інші об'єкти - форми (form), запити (query), звіти (report), програми (program), меню (menu), уявлення (view) теж зберігаються в окремих файлах з відповідними типами.
Дані поділяються на змінні бази даних (поля), змінні пам'яті (використовуються дляпроміжного зберігання даних) та масиви змінних пам'яті. Ім'я змінної може мати довжину до 10 символів, містити літери від А до Z, всі цифри та знак підкреслювання (-). У таблиці 1 перелічені типи даних, які можуть приймати змінні.
Таблиця 1
Тип даних Характеристика
Character Може містити всі символи клавіатури, максимальна довжина - 254
Currency Грошовий тип, може приймати значення від -900Е8 до +900Е8, містить 4 дробові розряди o
Float Може містити цифри, десяткову крапку. Максимальна довжина поля - 20 символів
Numeric Може містити цифри, десяткову крапку. Максимальна довжина поля - 20 символів (ціла частина + дробова частина + 1, якщо є десяткова крапка)
Date Містить дату в такому вигляді: місяць/число/рік, наприклад, 10/31/01
Date Time Містить дату та час, наприклад, 10/31/01 11:59 РМ
Double Може містити числові дані, але обчислення виконуються з більшою точністю, ніж з даними типу Numeric
Logical Логічний тип даних. Може приймати два значення Т (True) та F (False)
Memo Дозволяє зберігати текст необмеженого розміру. Дані у цьому випадку зберігаються в іншому файлі
General Може містити OLE-об'єкти, компоненти Windows, об'єкти, що створені в інших додатках
Character (binary) Може містити будь-які 8-бітні значення та символ null (0)
Memo (binary) Дозволяє зберігати відскановані зображення, оцифровану музику тощо.
СУБД FoxPro - це реляційна СУБД. При роботі в СУБД FoxPro користувач може працювати в інтерактивному і програмному режимах. В пам'яті зберігаються бази даних і змінні які можуть бути записані у файлах.
Система управлшня базами даних MICROSOFT ACCESS
Система управління базами даних Microsoft Access входить до складу пакета Microsoft Office. Вона дозволяє розв'язувати широке коло завдань користувачів без програмування і доступна для широкого кола непрофесійних користувачів персональних комп'ютерів.
Система управління базами даних (СУБД) Access розроблена для експлуатації у комп'ютерних мережах у середовищі Windows.
Одна з основних переваг СУБД Ассеss полягає у тому, що вона має прості та зручні засоби обробки кількох таблиць у одній базі даних. Таблиця є основним об'єктом бази даних. У одній базі даних зберігається кілька таблиць та засоби зв'язування таблиць.
У системі Acсess є різні способи управління даними, а саме:
" система меню;
" панелі інструментів;
" контекстивне меню;
" укажчик миші;
" комбінації клавіш.
СУБД Access має значну кількість спеціальних програм - "майстрів". Є майстер таблиць, майстер кнопок, майстер форм та ін. Майстри здійснюють діалог з користувачем, у процесі якого визначаються дані, необхідні для розв'язування відповідної задачі. Для зручності роботи кожен майстер має певні етапи (кроки). Будь-який етап можна пропустити або звернутись до попередніх.
Формою видачі даних на екран користувач може управляти. Важливо правильно конструювати форми, оскільки саме з ними працює користувач при введенні і редагуванні записів бази даних. Крім того, форми можна використовувати для збирання та виведення інформації.
Етапи створення бази даних у середовищі Microsoft Access:
" визначення мети створення бази даних;
" визначення таблиць, які повинна містити база даних;
" визначення структури таблиць (полів та їх типів);
" призначення ключів таблиць та створення потрібних індексів;
" визначення зв'язків між таблицями;
" завантаження даних;
" створення інших об'єктів бази даних: запитів, форм, звітів, макросів та модулів;
" аналіз ефективності бази даних за допомогою майстра таблиць (меню СЕРВИС>АНАЛИЗ>ТАБЛИЦА) та аналізатора швидкодії (меню СЕРВИС>АНАЛИЗ>БЬІСТРОДЕЙСТВИЕ).
Висновок
Отже, основне призначення системи управління базами даних (скорочено - СУБД) - створення та підтримка в актуальному стані бази даних, а також зв'язок її з програмами розв'язування економічних завдань (прикладні програми користувачів).
Організація єдиної бази даних стала можливою лише завдяки тому, що були створені спеціальні програмні продукти - системи управління базами даних (СУБД).
У світі існує безліч СУБД. Незважаючи на те, що вони можуть по-різному працювати з різними об'єктами і надають користувачу різні функції й засоби, більшість СУБД спираються на єдиний устояний комплекс основних понять. Це дає нам можливість розглянути одну систему й узагальнити її поняття, прийоми й методи на весь клас СУБД. Найпоширенішими СУБД є Visual FoxPro та Microsoft Access.
Система управління базами даних (СУБД) поєднує відомості з різних джерел в одній реляційній базі даних. Створювані форми, запити і звіти дозволяють швидко й ефективно обновляти дані, отримувати відповіді на питання, здійснювати пошук потрібних даних, аналізувати дані, друкувати звіти, діаграми і поштові наклейки.
Список використаної літератури
1. Інформатика: Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології. Посіб./ За ред. О.І. Пушкаря - К.: Видав-ничий центр "Академія", 2001. - 696 с.
2. Жалдак М.І., Рамський Ю.С. Інформатика. - К.: "Вища школа", 1991. - с.
3. Бакаревич Ю.Б., Пушкина Н.В. Microsoft Access 2000. - СПб.:БХВ Санкт-Петербург, 1999.

 
 

Цікаве

Загрузка...