WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Інтернет-технології у дистанційному навчанні. Програма “Web-Тест Конструктор” - Курсова робота

Інтернет-технології у дистанційному навчанні. Програма “Web-Тест Конструктор” - Курсова робота

знання про предмет, явище, в іншому - планується лише знайомство його з визначеними фактами. Часто студенту потрібно освоїти лише невеликий обсяг інформації, але вміти застосовувати свої знання на практиці. Вказівкою до вибору цілей навчання є розкриття змісту якості знання. Для того щоб тести могли виявляти досягнення учнями одного з рівнів засвоєння в процесі навчання, самі тести повинні бути розроблені з обліком названих вихідних положень і відповідати визначеним вимогам:
" відповідність тесту змісту й обсягу отриманої слухачами інформації
" відповідність тесту контрольованому рівню засвоєння
" визначеність тесту
" простота тесту
" однозначність тесту
" надійність тесту.
Послідовність підготовки завдань для тестового контролю містить у собі наступні етапи:
1. Складання графіка і специфікація навчальних елементів з обраної дисципліни чи теми
2. Визначення об'єктів контролю і виділення навчальних елементів, по яких будуть складені тести.
3. Складання тестів у першому (чорновому) варіанті.
4. Експертно-редакційна перевірка і коректування тестів.
5. Експериментальна перевірка.
6. Аналіз результатів експериментальної перевірки і коректування завдань і еталонів.
При використанні тестування необхідне коректування традиційних форм і методів організації навчального процесу. Можливість підвищення оперативності і регулярності контролю припускає розбивку матеріалу досліджуваної дисципліни на ряд навчальних модулів, що мають самостійне значення в рамках усього курсу і свої цілі. Обсяг модуля може відповідати 4-6 лекціям і 2-3 практичним заняттям. При реалізації викладених вище підходів до організації навчального процесу доцільно орієнтуватися на комп'ютерні технології обробки інформації. Застосування ЕОМ при проведенні тестового контролю не тільки полегшує роботу викладача під час перевірки тестів, але і підвищує мотивацію навчальної діяльності учнів, одночасно знижуючи їхню емоційну напруженість у процесі контролю.
Конструктор комп'ютерних тестів
Загальні вимоги
Як інструментальний засіб доцільно використовувати систему комп'ютерного тестування (СКТ), що задовольняє наступні вимоги:
" простота підготовки тестових завдань (завдання можуть створюватися викладачами, які в мінімальному обсязі обізнані з комп'ютером)
" широкий діапазон застосування (можливість використання для підготовки тестів з широкого спектру дисциплін)
" зручна система управління базами тестових завдань (видалення, додавання завдань, об'єднання баз завдань)
" наявність систем збору й обробки статистичної інформації з результатів тестування (для тих, кого тестують і для тестових завдань)
" легкість організації оперативного контролю знань у навчальному процесі
" зручні засоби рішення задач (наприклад, наявність вбудованого мікрокалькулятора з розширеними можливостями)
" вбудовані мультимедійні можливості
" компактність (система тестування з кількістю тестових завдань в кілька сотень повинна вміститися на одну дискету максимум)
" низькі системні вимоги (досить Windows 95/98/NT).
Бурхливий розвиток глобальної комп'ютерної мережі показав перспективність віддаленого тестування студентів за допомогою інтерактивних Web-тестів, встановлюваних на серверах, підключених до локальної комп'ютерної мережі чи мережі Інтернет. Більш ширшому розповсюдженню таких інформаційних технологій в освіті, що дозволяє не тільки підвищити інтенсивність і ефективність процесу навчання, але й істотно розширити аудиторію потенційних слухачів провідних університетів країни, перешкоджає трудомісткість процесу розробки тестів, призначених для роботи в Web-мережі.
Для створення інтерактивних Web-тестів викладачу, крім знань за курсом, необхідно мати спеціальні навички в області застосування Інтернет-технологій, або допомогу відповідного фахівця. При використанні для розробки навчальних матеріалів кожного з великої кількості наявних інструментальних засобів створення і редагування HTML-документів, наприклад, таких як Netscape Composer чи Microsoft FrontPage, вимагаються базові зведення про гіпертекст і визначені навички в області програмування. Крім того, для додавання Web-документам інтерактивних властивостей, що дозволяють оперативно реагувати на інформацію, введену користувачем, автору будуть потрібні ще більш глибокі знання Інтернет-технологій, пов'язані з необхідністю написання програм-оброблювачів з використанням Java, JavaScript чи CGI-додатків. Таким чином, створення навчальних матеріалів для дистанційного навчання в Web-мережі пред'являє дуже високі вимоги до кваліфікації викладача-розроблювача в області практичного використання сучасних інформаційних технологій. У протилежному випадку необхідна спільна робота колективу фахівців різного профілю. Ці обставини істотно підвищують трудомісткість створення навчальних Web-посібників і, деякою мірою, стримують процес розвитку такої форми дистанційної освіти.
Інструментальне середовище розробки інтерактивних мультимедійних Web-тестів
В основі розробленого програмного продукту W-TK закладений принцип динамічного формування HTML-сторінки, що містить текст Web-тесту. Для цього був розроблений шаблон універсальної HTML-сторінки, що включає в себе програми мовою JavaScript, яка на основі вихідних даних (кількість і тексти завдань у тесті, кількість пропонованих відповідей і самі варіанти відповідей, "ціна" правильної відповіді і необхідні суми набраних балів для одержання тієї чи іншої оцінки, час, що відводиться на виконання тесту і ряд інших) формують Web-тест.
При завантаженні HTML-документа в бравзер робочої станції клієнта відповідна програма, написана на JavaScript, здійснює динамічне формування Web-тесту відповідно до вихідних даних. Інші скриптові програми, що містяться в документі, здійснюють контроль за правильністю заповнення полів форми, яка відсилається на сервер для реєстрації, роблять обробку результатів виконання тесту з виставлянням оцінки і ведуть хронометраж роботи над тестом. Інструментальне середовище W-ТК має простий і зручний інтерфейс і дозволяє швидко скласти нове навчальне завдання чи відредагувати наявне. Дана програма написана в програмному середовищі Delphi і має наступні характеристики.
" Вона цілком інваріантна предметній області і генерує html-файл тесту, що може використовуватися локально на комп'ютері користувача чи розміщатися на Web-сервері. В останньому варіанті програмою передбачена можливість реєстрації студентів (за допомогою заповнення ними відповідної форми) і результатів виконання тесту. Ці дані пересилаються на сервер і обробляються спеціальним CGI-скриптом.
" При роботі з програмою "W-ТК" викладач може вводити тексти завдань і варіантів відповідей із вказанням правильних,

 
 

Цікаве

Загрузка...