WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Комп’ютерна графіка та графічні редактори (науковий реферат) - Реферат

Комп’ютерна графіка та графічні редактори (науковий реферат) - Реферат

позначення / Радіальний розмір [ЛКМ]
Виділяється дуга кола для відмальовки радіального розміру, тобто курсор встановлюється в точку 1 і натискається [ЛКМ].
У рядку параметрів курсор переводиться в зону txt і натискається [ЛКМ].
У зоні Значення (мал. 2.20) записується розмірне число 32 і натискається кнопка [ОК].
Натискається [ПРКМ]у контексному меню, що з'явилося, вибирається рядок Параметри розміру натискається [ЛКМ]у вікні (рис.2.25) включається кругла кнопка На полиці і кнопка Вліво і натискається [ОК].
Задається точка 2 початку полиці, і фантом перетвориться в незмінну конструкцію.
На панелі розмірів натискається кнопка Позначення центру і в рядку параметрів задається команда відмальовки знаку центру дуги.
Задається довільна точка 1, розташована на колі, і з'являється фантом осей.
У рядку параметрів в зоні an задається нульове значення кута розташування осей.
Стоп [ЛКМ]
Приклад 37. Проставити радіальний розмір дуги кола R30 (рис.2.26г).
Порядок побудови:
Розміри і технологічні позначення / Радіальний розмір [ЛКМ]
Виділяється дуга кола в довільній точці 1 для відмальовки радіального розміру.
У рядку параметрів курсор переводиться в зону txt і натискається [ЛКМ].
У зоні Значення (мал. 2.20) записується розмірне число 30 і натискається кнопка [ОК].
Задається точка 2 на дузі кола, через яке пройде стрілка розмірної лінії.
Стоп [ЛКМ]
Переміщення елементів
Порядок переміщення полягає в наступному:
Для переміщення виділяються один або декілька елементів креслення курсором або рамкою.
Курсор встановлюється на будь-який елемент переміщуваного зображення [УЛКМ] курсором переміщається виділене зображення в потрібне місце креслення і відпускається [ЛКМ].
Для відміни виділення курсор переводиться на вільне поле креслення і натискається [ЛКМ].
Поворот елементів
Порядок повороту елементів креслення полягає в наступному:
Для повороту виділяється один або декілька елементів креслення курсором або рамкою.
Задаються команди:
Редагування / Поворот [ЛКМ]
Задається базова точка, навколо якої повинні обернутися елементи зображення.
У рядку параметрів з'являється кнопка для завдання кута повороту виділенихелементів, задається кут повороту і натискається [ЛКМ].
Стоп [ЛКМ]
Приклад 45. Повернути на 30 градусів зображення перетину з базовою точкою в центрі 3 (рис.3.2в).
Порядок повороту:
Виділяється зображення перетину рамкою 12 (рис.3.2в).
Редагування / Поворот [ЛКМ]
Задається базова точка 3 повороти, тобто курсор встановлюється в точку 3 і натискається [ЛКМ].
У рядку параметрів задається кут 30 градусів, натискається [Enter] і зображення повертається на 30 градусів.
Стоп [ЛКМ]
Після виконання сеансу роботи як на рис.3.2в на екрані з'явиться зображення, приведене на рис.3.2г.
Для відміни виділення курсор переводиться на вільне поле креслення і натискається [ЛКМ].
Операції симетрії
Команда симетрії дозволяє автоматично викреслювати симетричні зображення, тобто викреслюється симетрична частина зображення, а інша симетрична частина викреслюється автоматично.
Порядок побудови симетричних зображень полягає в наступному:
Виділяється побудований симетричний елемент зображення курсором або рамкою.
Задаються команди:
Редагування / Симетрія [ЛКМ]
Задаються дві точки осі симетрії, щодо якої буде побудовано симетричне зображення, або в рядку параметрів можна явно задати кут повороту симетричного зображення і видалити або залишити початкове зображення.
Кнопка Залишити початкові об'єкти. Якщо клацнути по цій кнопці, то з'явиться кнопка Видалити початкові об'єкти.
Кнопка Видалити початкові об'єкти. Якщо клацнути по цій кнопці, то з'явиться кнопка Залишити початкові об'єкти.
Приклад 46. Побудувати праве симетричне зображення по базовому лівому зображенню (рис.3.2д).
Порядок побудови:
Виділяється базове зображення рамкою 12 (рис.3.2д).
Редагування / Симетрія [ЛКМ]
У рядку параметрів задається команда Залишити початкові об'єкти.
На осі симетрії задаються довільні точки 3 і 4, тобто курсор встановлюється спочатку в точку 3 і натискається [ЛКМ]а потім в точку 4 [ЛКМ]. Після задання точки 3 з'являється фантом зображення, якому можна задати будь-який кут повороту.
Стоп [ЛКМ]
Після виконання сеансу роботи за прикладом рис.3.2д на екрані з'явиться зображення, приведене на рис.3.2е.
Для відміни виділення базового зображення курсор переводиться на вільне поле креслення і натискається [ЛКМ].
КОМАНДИ РЯДКА ПОТОЧНОГО СТАНУ
Рядок поточного стану має наступні кнопки:
Команда Шар відображає на екрані діалог настройки стану шарів, в якому можна змінити параметри існуючих шарів і створити нові шари. Для швидкого виклику команди слід нажинати цю кнопку.
У цьому полі відображається значення кроку курсора, тобто відстань, на яку переміститься курсор при одноразовому натисненні клавіші, що управляє (будь--якій з клавіш із стрілками). Значення кроку можна вибрати із списку.
У цьому полі відображається поточний масштаб зображення. Можна змінити масштаб, набравши вручну потрібне значення. Значення масштабу також можна вибрати із списку.
Ця кнопка викликає діалог управління глобальними об'єктними прив'язками.
Кнопка Запретить/разрешить дія глобальних прив'язок відключає або включає глобальні прив'язки. Натиснута (світла) кнопка означає, що глобальні прив'язки відключені, віджата (темна) включені.
Кнопка Сітка включає або вимикає відображення на екрані допоміжної сітки. Натиснута (світла) кнопка означає, що сітка включена, віджата (тьмяна) відключена. Для завдання необхідних параметрів сітки треба вибрати команду Параметри поточного вікна у меню Настройка. У діалозі, що з'явився на екрані, слід увійти до розділу Сітка і встановити потрібні параметри відображення на екрані сітки.
Ця кнопка викликає діалог створення локальної системи координат (ЛСК).
Команда прив'язок
Прив'язки застосовуються для точного розташування курсора в заданій точці. При цьому як тільки курсор потрапляє в зону прив'язки, він автоматично захоплює потрібну точку.
Прив'язки підрозділяються на локальні і глобальні. Локальні прив'язки пригнічують глобальні, оскільки вони є одноразовими.
Локальні прив'язки викликаються натисненням [ПРКМ] з подальшим вибором потрібної прив'язки.
Глобальні прив'язки викликаються в рядку поточного стану натисненням клавіші Прив'язки внаслідок чого з'являється діалогове вікно (рис.4.1), у якому після завдання окремих або всіх прив'язок натискається [Ок].

 
 

Цікаве

Загрузка...