WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Технологія організація масивів даних RAID. Порівняння RAID0 та RAID6 - Курсова робота

Технологія організація масивів даних RAID. Порівняння RAID0 та RAID6 - Курсова робота

ПЗ є інформаційна місткість і продуктивність. Для оцінки продуктивності використовується три параметри:
а) Час доступу (access time). Для ПЗ з довільним доступом цей параметр характеризує час виконання операцій читання або запису, і виміряється як тривалість тимчасового інтервалу між моментом, коли в пристрій передана адреса, і моментом, коли дані зафіксовані в памяті (при виконанні запису) або коли ними може скористатися інший пристрій комп'ютера (при виконанні читання). Для ПЗ з послідовним або прямим доступом цей параметр характеризує час, необхідний для перекладу механізму читання/запису в потрібну позицію по відношенню до носія інформації.
б) Тривалість циклу звернення до пам'яті (memory cycle time). Цей параметр характеризує ПЗ з довільним доступом. Він вимірюється мінімальною тривалістю тимчасового інтервалу між послідовними
сеансами доступу до пам'яті. Таким чином, час циклу включає час
доступу плюс час виконання додаткових операцій, пов'язаних з
підготовкою пристрою до наступного обігу. Ці додаткові
операції залежать від типу конструкції пристрою - в одних потрібен
деякий час для скидання сигналів на лініях, а в інших може бути потрібним відновлення інформації в елементі, що запам'ятовує, після її зчитування (так звані ПЗ з руйнуванням інформації при зчитуванні).
в) Швидкість передачі (transfer rate). Цей параметр характеризує інтенсивність інформаційного потоку між ПЗ і тими пристроями, які потребують інформації, що зберігається в ньому. Для ПЗ з довільним доступом швидкістю передачі є величина, зворотна тривалості циклу обігу.
1.1.3 ФІЗИЧНІ ТИПИ ПЗ
Історія конструювання засобів зберігання інформації налічує стільки ж років, скільки і історія електронної обчислювальної техніки. За цей час були створені ПЗ на основі різних фізичних явищ. В даний час зі всієї різноманітності конструкцій на практиці застосовуються чотири типи ЗУ (точніше, чотири типи фізичних носіїв інформації):
а) напівпровідникові, в яких зберігання інформації виробляється або в електронних елементах з двома стійкими станами, або в запапамятовуючих напівпровідникових місткостях;
б) магнітні, де для зберігання використовується ефект перемагнічування магнітного матеріалу, нанесеного на яку-небудь поверхню (стрічку, диск і т.п.);
в) Оптичні;
г) Магнітооптичні;
Конструктора системи цікавить така характеристика фізичного типу носіїв інформації, як можливість збереження інформації при відключенні живлення (цей параметр одержав назву "незалежність" ПЗ). Всі магнітні, оптичні і магнітооптичні ПЗ (точніше, носії інформації) є незалежними. Що стосується напівпровідникових ПЗ, та більшість їх конструкцій вимагає наявності електроживлення для збереження інформації, але існують і спеціальні конструкції, що зберігають інформацію при відключенні живлення. Серед останніх особливе місце відводиться постійним ПЗ, або - в сучасній термінології - ROM-пам'яті (read only memory). Інформація в ROM-пам'ять записується на стадії виготовлення компоненту або включення його в комп'ютерну систему, а потім може тільки прочитуватися.
Таким чином, менш ємкі, але швидкісніші ПЗ доповнюються менш швидкісними пристроями, але володіючими більшою місткістю. Ключовим питанням, рішення якого забезпечує успіх проекту, є організація потоків інформації в системі, забезпечуючи у міру переходу від пристроїв верхніх рівнів ієрархії до пристроїв нижніх рівнів зниження інтенсивності звернень до ПЗ з боку процесора.
Якщо необхідно всього декілька екземплярів постійних ПЗ з ідентичною інформацією, економічно доцільніше застосовувати програмовані (programmable) постійні ПЗ - PROM-ПЗ. Пристрої цього типу також є незалежними, але процес запису відокремлений від процесу виготовлення мікросхеми і виконується за допомогою електричних сигналів за допомогою спеціального устаткування поза комплектованою обчислювальною системою. Тому запис можна виконувати не на заводі виготовлення мікросхем, а при виготовленні комп'ютера, в якому пристрій з конкретною інформацією повинен використовуватися. Таким чином, область застосування PROM-ПЗ - спеціалізовані обчислювальні системи, що виготовляються дрібними серіями.
Останнім часом набули досить широке поширення ПЗ постійної інформації, допускаючі її стирання і заміну - перепрограмовуючі постійні ПЗ (іноді можна зустріти термін напівпостійні ПЗ). На відміну від RAM-ПЗ такі пристрої є незалежними, і в той же час дозволяють змінювати інформацію, що зберігається в модулі. Існує три типи таких ПЗП: стирані ПЗП, ПЗП з електричним стиранням і флеш-ПЗ (flash memory).
У стираних постійних ПЗ - EPROM-ПЗ (erasable programmable ROM) - і читання, і запис інформації виконується електричними сигналами, але перед процедурою запису всі осередки модуля повинні бути переведені в початковий стан, відповідний зберіганню в них кодів 0. Ця процедура називається стиранням ПЗ. Стирання EPROM-ПЗ виконується оптично - засвіченням модуля потоком ультрафіолетового випромінювання. Звичайно на це йде досить багато (за комп'ютерними мірками) часу - порядком 20 хв. Стирати один і той же модуль EPROM-ПЗ можна багато разів. Записана в модуль після цього інформація може зберігатися досить довго - до декількох років (при дотриманні певних умов експлуатації і зберігання устаткування). Вартість EPROM-ПЗ декілька вищі, ніж порівнянного за об'ємом інформації PROM-ПЗ, але це окупається можливістю час від часу модифікувати дані, що зберігаються.
Ще привабливіші для конструкторів спеціалізованих комп'ютерних систем ПЗ з електричним стиранням - EEPROM-ЗУ (electrically erasable programmable ROM). У таких ПЗ немає необхідності стирати перед записом весь вміст модуля - операції стирання із записом виконуються на рівні осередку, що адресується (як правило, байта). Операція запису займає значно більше часу, ніж операція читання - порядком декількох стільників мікросекунд на байт. У EEPROM-ПЗ поєднуються достоїнства незалежного зберігання інформації з можливістю її довільно змінювати, не витягуючи пристрій з системи, тобто посилаючи сигнали по тих же лініях магістралі (адресним і лініям даних). Це, поза сумнівом, значно підвищує гнучкість комп'ютерної системи з пристроєм такого типу. Але вартість EEPROM-ПЗ вища, ніж EPROM-ПЗ, і, до того ж, густина упаковки осередків в модулі (що, кінець кінцем, визначає об'єм інформації, що зберігається) менше.
Ще один тип ПЗ - так звані пристрої флеш-пам'яті (flash memory). Вперше модулі флеш-пам'яті з'явилися на ринку компонентів у середині 1980-х років і зайняли проміжне положення між EPROM-ПЗ і EEPROM-ПЗ як за вартістю, так і по функціональних можливостях. По своїх функціях флеш-пам'ять схожа з EEPROM-ПЗ -запис нової інформації можливий за допомогою чисто електричних сигналів, а по конструктивних характеристиках, зокрема густина упаковки елементів, що запам'ятовують, в модулі, - з EPROM-ЗУ. Час стирання інформації - декілька секунд, причому стиратися може не весь вміст пам'яті, а вибрані блоки (але все-таки не окремі байти).
1.2 СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПЗ
Базовим елементом напівпровідникового ПЗ є елемент що

 
 

Цікаве

Загрузка...