WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Програма Maple і застосування її до звичайних диференціальних рівнянь - Курсова робота

Програма Maple і застосування її до звичайних диференціальних рівнянь - Курсова робота

отримані малюнки об'єднаємо командою display:
>pY:= plots [odeplot] (Y [x, y(x)], 0..2, color = blak);
>pP:= plot (Poly, x=0..2, thickness = 2, color=black);
>plots [display] ( {pY, pP}, axes = boxed);
8.Пакет Detools. Застосування.
Для кваліфікаційної роботи з звичайними диференціальними рівняннями
призначений пакет Detools.
Для використання команд із пакета Detools можна підключити увесь пакет
командою
with(Detools) або виконати відповідну команду COM за допомогою звернення
with (Detools, COM).
Крім того, можна використовувати повну форму звернення, вказуючи в квадратних дужках ім'я команди після імені пакета:
Detools [COM] (…)
Пакет складається з декількох груп команд.
Підпакет Poincare недавно включений в Maple. В його склад входить команда отримання гамільтонової системи рівнянь по заданому гамільтоніану (hamilton_eqs), команда підготовки початкових точок для інтегрування generate_ic, головна команда poincare для отримання двовимірних і троьхвимірних січних Пуанкаре і команда zoom, яка дозволяє збільшити чи зменшити масштаб відображення перерахунку траєкторій.
Для перетворення ДР використовують наступну групу команд : autonomous, convertsys, DEnormal, indicialeq, reduceOrder, regularsp, translate, untranslate, varparam. Так, команда convertAlg понижає порядок рівняння, а команда regularsp вичислює сингулярні точки для лінійних рівнянь. Команда convertAlg використовується для отримання коефіцієнтів диференціального рівняння, а команда Denormal - для нормалізації його коефіцієнтів, причому, може застосовуватися як до рівняння, так і до списку коефіцієнтів. Пояснимо дію цих команд простим прикладом:
>de:= D(y)(x)/x + diff (y(x), x, x) + x; DE:= convertAlg (de, y(x) );
DE:= [ [0,1/x,1], -x]
>Denormal (de, x, y(x) );
Для перетворення рівняння високого порядку до системи рівнянь першого порядку використовують команду, дію якої показує наступний приклад:
>converrtsys ( {de}, {y(0)=a}, {y(x)}, x, y, d_y);
Відповідь дається у вигляді списку, який в свою чергу складається з рівнянь, в яких у лівій частині використано позначення похідних (в прикладі d_y), списку замін, початкової точки і списку початкових значень.
Команди, які використовуються для перетворення диференціальних рівнянь, можуть використовуватися до рівнянь з частинними похідними і навпаки. Наприклад, команда dchange з пакету PDEtools дозволяє проводити заміну змінних в диференціальних рівняннях. В попередніх версіях для цього в пакеті Detools була команда Dchangevar.
Велика група команд призначена для класифікації ДР, а також для перетворення ДР з використанням інтегрувальних множників і груп симетрії Лі.
Важливу роль для вивчення і пошуку значень відіграє команда odeadvisor, яка видає інформацію про тип розглядуваного рівняння чи системи. Наприклад, для рівняння другого порядку визначається його тип - це рівняння Бесселя:
>ode:= x^2*(D 2)(y)(x) + x*D(y)(x) - 9x^2 + 1)*y(x) = 0;
>Detools [odeadvisor] (ode); [ [_Bessel,_modifield] ]
>dsolve (ode);
Y(x) = _C1 BesselI (1, x) + _C2 Bessel K (1, x)
Для роботи з лінійними диференціальними рівняннями і побудови формальних розкладів існують команди пакета Slode і спеціальна структура LODEstruct. Можна також звести вихідне ДР до рівняння меншого порядку, розв'язки якого є також розв'язками вихідної задачі і працювати з диференціальними операторами. Для перетворення рівнянь до диференціального оператора використовується команда de2diffop, а для зворотного перетворення - diffop2de.
Наступна група команд забезпечує побудову розв'язку у в замкнутій системі:
Dfactorsols, RiemannPsols, abelsols, bernoullisol, chinisol, clairautsol, constcoeffsols, eulersols, exactsol, expsols, genhomosol, kovacicsols, liesol, linearsol, matrixDE, parametricsol, polysols, ratsols, riccatisol, separablesol.
Розроблювачі Maple прагнуть до того, щоб всі рівняння з довідки по ДР були представлені в пакеті. Через неможливість навіть короткого опису типів рівнянь, які розв'язуються точно обмежимося переліком команд, вказуючи кореневе слово, якщо є кілька видів рівнянь і команд даного класу.
Команди аналізу рівняння першого порядку включає наступні типи: Абеля (Abel), однорідні (homogeneos), Бернуллі (Bernoulli), Рікатті (Riccati), а також лінійні (linear) і рівняння, які розв'язуються точно (exact) та інші.
Наведемо приклад розв'язання лінійного диференціального рівняння з змінними коефіцієнтами:
>lin_ode:= diff ( y(x) ,x) + sin (x)*y(x) - sin(2*x);
>Detools [odeadvisor] (lin _ ode): so:= dsolve (lin _ ode);
[_linear]
Зауважимо, що аналізу і розв'язку підлягають рівняння з довільними функціями в ролі коефіцієнтів:
>lde:= diff (y(x), x) + f(x)*y(x) - g(x);
>Detools [odeadvisor] (lde): so:= dsolve (lde);
[_linear]
Для розв'язання рівняння другого порядку є команди, які орієнтовані як на окремі важливі рівняння, так і на цілі класи рівнянь: Bessel, Duffing, ellipsoidal, elliplic, Emden, erf, Gegenbauer, Halm,Hermite, Jacobi, Lagerstrom, Laguerre, Lienard, Liouville, linear_sym, Painleve, quadrature, sys_Fx, Titchmarch, Van_der_Pol.
Для розв'язання рівняння другого і вище порядків застосовують наступні команди: exact_linear, exact_nonlinear, linear_ODEs, missing, quadrature, reducible.
Розглянемо в якості прикладу рівняння Ван дер Поля:
>VdP:= diff (y(x), x, x) - mu*(1 - y(x)^2)*diff ( y(x), x) + y(x);
DETools [odeadvisor] (VdP); ans:= dsolve (VdP, way = 3);
[ [_2nd_order,_missing_x], _Van_der_Pol]
Відповідь представлена спеціальною структурою ODESolStruc, яка появляється у тому випадку, коли для розглядуваного диференціального рівняння був понижений порядок, але розв'язку не було отримано. Структура містить термін &where і складається з двох полів: функціонального представлення в нових змінних і списку трьох множин (зведене диференціальне рівняння, пряме і обернене перетворення змінних).
9.Числовий розв'язок системи звичайних ДР з використанням MATLAB.
Розглянемо застосування MATLAB до числового інтегрування отриманої системи ДР. В MAPLE проведемо заміну змінних, наблизивши їх імена до синтаксису MATLAB. Замість змінних vi(t), ci(t), si(t) введемо змінні y(k), для чого оформимо множину (змінна podst), яка задає потрібну підстановку:
>podst:= {seq (v[i](t) = y(i), i=1..N),
seq (c[i](t) = y (i+N), i=1..N), s0(t) = y (2*N+1),
seq (s[i](t) = y(i+2*N+1), i=1..N)};
Для числового розв'язку значення всіх параметрів задачі повинні бути визначені. Виберемо один набір величин і сформуємо множину parsubs для підстановки значень параметрів у рівняння:
>parsubs:= {delta|} 0=0.00001,
delta | | 1=0.2, delta| |2=0.005, kappa=6., C=0.65};
parsubs:=
Для перетворення рівнянь

 
 

Цікаве

Загрузка...