WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Програма Maple і застосування її до звичайних диференціальних рівнянь - Курсова робота

Програма Maple і застосування її до звичайних диференціальних рівнянь - Курсова робота


Курсова робота
Програма Maple і застосування її до звичайних диференціальних рівнянь
Зміст
Вступ.
1. Робота з Maple і інтерфейс................................................................. 3
2. Знаходження похідної функції і інтеграла за допомогою
системи Maple...........................................................................................9
3. Аналітичний розв'язок звичайних диференціальних рівнянь.........12
4. Розв'язання задачі Коші для ДР в системі Maple............................14
5. Знаходження числового розв'язку ДР...............................................15
6. Наближені методи розв'язання звичайних ДР.................................16
7. Структура об'єкта Desol. Застосування до ДР.................................17
8. Пакет Detools. Застосування..............................................................18
9. Застосування пакета Matlab до знаходження числового
розв'язку системи ДР..............................................................................21
Висновки.
1. Робота з MAPLE і інтерфейс.
Графічний інтерфейс MAPLE використовує звичайні засоби роботи з файлами і редагування (мишка і клавіатура). Після запуску виконуючого модуля wmaple або в середовищі Unix з'являється оболонка з новим документом (worksheet). В верхній частині вікна розміщене меню (пункти File, Edite і т.д), нижче - рядок значків Tolbar для ряду часто виконуваних операцій, ще нижче - рядок значків Context Bar, які організовують представлення даних в сеансі. Потім слідує одне або кілька вікон з документами, в яких розміщуються формули, малюнки і т.д. В нижній частині вікна знаходиться полоса Status line, яка містить інформацію про систему.
Робота в Maple в режимі сесії (session) - користувач вводить команди, математичні вирази, процедури, які сприймаються і інтерпретуються Maple. Кожна команда повинна завершуватися крапкою з комою (;) або двокрапкою (:). В першому випадку під запрошенням буде виведений результат виконання команди або інформація про помилку, в другому випадку результат не виводиться. Для того, щоб відмінити всі зроблені дії і початку нового сеансу без виходу із Maple використовують команду restart.
Крім того, в Maple можна вводити таблиці і текстові параграфи, структурувати текст і документ, добавляти гіперссилки, які об'єднують кілька документів в книги подібні до електронних. В документ також можна вставляти об'єкти (рисунки і таблиці) і другі програми, використовуючи інтерфейс OLE2.
Зазначимо, що різні документи, відкриті в одному сеансі, використовують спільну область пам'яті, і значення, присвоєне змінній в одному документі, зберігається при переході до другого документу. Для реалізації багатозадачної роботи існує програма Parallel Server maple 6. Її інтерфейс ідентичний головній програмі wmaple, але при роботі призначення змінних дійсні тільки в межах "рідного" документу.
Оболонка
Команди Maple набираються після запрошення (>). Можливі два способи представлення введеного: стандартна математична нотація і нотація Maple.В першому випадку на екрані дисплея інтеграли, суми та ін. будуть задаватися своїми математичними формулами, в другому - за допомогою текстових еквівалентів.
Натискання клавіші Enter запускає виконання введених команд. Якщо інтерпретатор порахував введене кінцеве представлення, то команди виконуються, в іншому випадку Maple очікує закінчення вводу. Знайшовши помилку, Maple видає в наступному рядку інформацію про неї, при синтаксичній помилці символом ^ задається перша цифр. Яка не розпізнається.
Результати роботи можуть бути збережені в файлах різних форматів. Поточний документ (області вводу і виводу, коментарі, текст, графіка) записуються в файл з розширенням .mvs. При записі в файли з другими розширеннями зберігаються тільки області вводу і тексти коментарів. Крім того ввесь документ або його частина можуть бути збережені в форматах, які допускають їх використання в других програмах.
В пакеті Maple постійно з'являються нові команди, відповідно, можливості для проведення математичних викладок, обчислень, графічного відображення інформації, при цьому відбуваються зміни в синтаксисі і оболонці.
Організація документа
Набір і виконання команд проходить по групам (Execution Group). Кожна група складається з кількох частин: область вводу (Input Region) з командами виконання і тексти коментаріїв (Text Region). Область виводу може включати результати виконання математичних операцій і алгоритмічних операцій, а також графічні образи (двовимірна і трьохвимірна графіка). Групи виділяються зліва квадратними дужками і розділяються сепараторами (Separator), яких по замовчуванню не видно, але можуть бути зроблені видимими. Для структурування документу можуть використовуватися параграфи.
Система меню
Головне меню складається з пунктів, які наведені в таблиці 1.1
Таблиця 1.1.Головне меню
Пункт Призначення
File
Edit
View
Insert
Format
Spreadsheet
Option
Window
Help Робота з файлами
Редагування
Перегляд
Вставка
Форматування документу
Робота з таблицями
Установки і параметри
Робота з вікнами
Довідка
Представимо окремі меню Maple, групуючи близькі по сенсу пункти. Багатокрапка в пунктах меню означає появу додаткового вікна для вказання імені документу, що читається.
Знак багатокрапка після імені команди указує на те, що при виборі даного пункту появиться додаткове вікно (наприклад для вибору файла), а знак після пункту меню вказує на додаткове меню. Так, при виборі пункту Export As викликає меню форматів для експорту документа (HTML…, LaTex…, Maple explorer…, Maple Text…, Maple Plain…, RTF…).
Таблиця 1.2 Меню File-робота з файлами, друк
Пункти Призначення
New
Open…/Open URL…
Save…/Save As
Export As
Close
Save Setting/AutoSave Settings
Print/Print Preview/Print Setup
Exit Створити новий документ
Відкрити документ/відкрити сторінки URL
Зберегти/зберегти як
Експортувати в вигляді
Закрити документ
Зберегти параметри Maple/режим автоматичного зберігання
Друк/перегляд сторінки для друку/установка параметрів друку
Вихід
Призначення пунктів меню редагування в основному відповідають стандартам Windows (див.табл.1.3). Копіювання тексту Maple і відповідна вставка призначені для того, щоб при операціях опустити вивід а перенести тільки команди Maple.
Edit Таблиця 1.3. Меню редагування
Пункти Призначення
Undo/Redo
Cut
Copy/Copy as Maple Text
Paste/Paste Maple Text
Delete Paragraph
Select All
Find
Hyperlinks
Object
Entry mode
Split/Join
Execute
Remove Output Відмінити дію, вернути дію
Вирізати

 
 

Цікаве

Загрузка...